A Szombaton feladott küldeményeket a GLS Hétfőn kézbesíti!

Történelem

Haranglábi Nemes józsef - Küldetésben Horthy futáraként

Küldetésben Horthy futáraként

Haranglábi Nemes józsef

Haranglábi Nemes József emlékiratai

Könyv
Hungarovox kiadó, 2012
176 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9786155079689
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Haranglábi Nemes józsef - Küldetésben Horthy futáraként
Haranglábi Nemes józsef - Küldetésben Horthy futáraként
Haranglábi Nemes józsef - Küldetésben Horthy futáraként
Haranglábi Nemes józsef - Küldetésben Horthy futáraként
Haranglábi Nemes józsef - Küldetésben Horthy futáraként
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 800 Ft
Internetes ár: 1 620 Ft
Ez a könyv emlékezés és napló, de valójában a kalandok könyve.

Haranglábi Nemes József egész életét a képzőművészet töltötte be, hiszen hivatásos katonai pályáját hagyta ott a festészetért, mégis lovassági tisztként az első világháborúban, a vezérkarhoz beosztott őrnagyként pedig a másodikban érték élete nagy eseményei.

Hollósy Simon müncheni festőiskolájában folytatott tanulmányai során a mester orosz növendékeitől tanulgatta a nyelvet, amit aztán tökéletesített is az idők folyamán, és ez a nyelvtudás meg a korábbi katonai szolgálat hozta számára a legkülönfélébb kalandokat.

Élvezetes olvasmány. A könyv első része visszaemlékezés a tizennégyes háborús frontszolgálatra, a sebesülésére és fogságba esésére, amikor bejárta a cár, azután a szovjet birodalmat egészen Szibériáig. A hadifogolyélet hol keserves volt, hol a fantáziát felülmúlóan érdekes egészen a szökésig. De a két háború közötti békeidők, melyek megadták a festőnek Párizst és a művészi kiteljesedést, csak közjátéknak bizonyultak.

A második világháborúban reaktiválták, a vezérkarnál szolgált a tolmácsosztályon, amikor elérkezett 1944 októbere, Horthy Miklós kiugrási kísérlete. A fegyverszünetről Moszkvában tárgyaló küldöttségről kiderült, hogy nem vitték magukkal a kormányzó megbízólevelét Sztálin címére. És ekkor következett immáron őrnagyi rangban szolgáló festőnk újabb kalandja. Őt bízták meg azzal, hogy konspiratív módon, személyesen vigye Moszkvába az iratot.

Elképesztő történet, ahogy a Várból eljut a frontvonalba, ahogy a partizánok ellepte kárpáti erdőkön át az orosz csapatokhoz ér, ahogy a magas rangú tisztek fogadják, juttatják el járatlan utakon terepjárókon a hadi repülőtérig, ahol várja a Moszkvába szállító repülőgép. És még fantasztikusabb az, ahogy eljut a társaihoz, akik között tudja meg végül, hogy a kiugrási kísérlet meghiúsult, s marad az oroszoknál, segítve a majdani debreceni kormánynak.

Kevés embernek lett volna bátorsága megtenni azt, amit ez a mindig is a szépségért rajongó művész megtett. Hősiességét is szerényen viselte. Élete nyugodtabb éveiben gyönyörű képeket festett, hosszú életet élt, ami már maga nagy tett volt a 20. század viharaiban.
(Szakonyi Károly)

*
A „Küldetésben Horthy Futáraként” című ezen kiadványt Haranglábi Nemes József emlékiratai iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik a könyv forgatása során visszaemlékeznek a tizennégyes háborús frontszolgálatára, a sebesülésére és fogságba esésére, majd a második világháborúban a reaktiválása után a vezérkarnál történt szolgálatára és Horthy Miklós 1944-es kiugrási kísérletére, a konspiratív módon történt személyes futárszolgálatára... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 800 Ft
Internetes ár: 1 620 Ft
Francia Kiss Mihály élete és halála Domonkos László 2,990 Ft 2 691 Ft
Egy papírhajó magánélete Benkő T. Sándor 9,990 Ft 8 991 Ft
Kolozsvári színész album 1,990 Ft 1 791 Ft
A szabadság hídja Paul Lemaire 4,800 Ft 4 320 Ft
Hadifogoly voltam Szibériában Bernáth Gábor szerk. 3,900 Ft 3 510 Ft
A Fázis Michael Raduga 5,990 Ft 5 391 Ft
Benes-dekrétumok és a magyar kérdés 3,600 Ft 3 240 Ft
Válaszúton DVD Kormorán 3,600 Ft 3 240 Ft
Elhallgatott történelem Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Monte Grappától a tengerig Dr. Horthy László 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^