Hagyomány

Erdeös László - Egy emberöltő a zászló alatt háborúban és békében

Egy emberöltő a zászló alatt háborúban és békében

Erdeös László

Egy rendhagyó visszaemlékezés a XX. század első feléről

Könyv
Attraktor kiadó, 2012
320 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789639857995
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Erdeös László - Egy emberöltő a zászló alatt háborúban és békében
Erdeös László - A magyar honvédelem egy negyedszázada 1919-1944
Erdeös László - Egy emberöltő a zászló alatt háborúban és békében
Erdeös László - A magyar honvédelem egy negyedszázada 1919-1944
Erdeös László - Egy emberöltő a zászló alatt háborúban és békében
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 900 Ft
Internetes ár: 3 315 Ft
Erdeös László (1898-1979) önéletrajzának kéziratát a kiadvány egy az egyben közli a mai nyelvtani szabályok szerint. A címlapon a szerző fényképe látható 1940-ből, mint a budapesti 10. kerékpáros zászlóalj parancsnok-helyettese.
*
Részlet a kötetből:
„Hajnalban Uriv és Sztoroszhevoje között megindult a 20. könnyű hadosztály és az 1. páncélos hadosztály támadása, a hadműveleti irodában az onnan érkező jelentéseket várták remény és kétségek között. Jómagam éppen a csizmámat húztam fel, amikor berohan a parancsnoksági gépkocsi osztag parancsnoka, egy idősebb tartalékos főhadnagy, és bekiáltja, hogy „A kormányzó-helyettes Úr lezuhant!”

... „Azt leírni nem lehetett, hogy mi ment akkor végbe bennünk ...”.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• SZÁRMAZÁSOM ÉS NEVELTETÉSEM. Részvételem az első világháborúban és az irredenta harcokban:
(Származásom. Ifjúságom. Mint zászlós ás hadnagy az első világháborúban. Az olasz hadszíntéren a Piave mentén. A megszállt területek felszabadításáért folytatott harcok. Működésem a bevonuló cseh-szlovákok ellen. Román fogságom. A vezérkari főnök nyilvántartó irodája szolnoki osztályánál. Csapatszolgálaton a m. kir. szolnoki gyalogezred III. géppuskás századánál Örkénytáborban és Balassagyarmaton. Szolgálatom a lengyelországi magyar légióban. A nyugatmagyarországi felkelőkhöz való csatlakozásunk sikertelenül végződik.

• ÉLETEM FOLYTATÁSA a két világháború közötti időszakban:
(Bevonulok Balassagyarmatra a 6. kerékpáros zászlóaljhoz. Szolgálatom a m. kir. honvéd altisztképző és nevelőintézetben. Szolgálatom a 2. kerékpáros zászlóaljnál Hajmáskéren. Szolgálatom Orosházán a V/VIII. határőrosztálynál.

• A HÁBORÚ ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK és a terület visszaszerzésének kora:
(Szolgálatom a m. kir. Honvéd Gépkocsi Szertárában, mint a honvéd kerékpár anyaggazdálkodás vezetője.

• MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN. A Jugoszlávia elleni hadjárat:
(Örök barátsági szerződést kötöttünk Jugoszláviával. A honvédség újabb átszervezése. A gyors fegyvernemhez kerülök és a 10. kerékpáros zászlóaljhoz osztanak be. A honvédség részt vesz a Jugoszlávia elleni hadjáratban.

• MAGYARORSZÁG A SZOVJETUNIÓ elleni háborúban. Az 1941. évi hadjárat:
(Politikai és katonai előzmények. A honvédség átszervezése. Áthelyeznek a páncélos fegyvernemhez. Szolgálatom a páncélos lőiskolában 1941-1942-re forduló félévben. Általános hangulat az országban és a tisztikarban. A bomlási tünetek előjelei. A kormányzó-helyettes választás.

• AZ OROSZOK ELLENI HADJÁRATBAN a Don mentén 1942 nyarán:
(Előzmények. Német előnyomulás a Donig a nyári támadás kiinduló állásába. A támadási terv és előretörés a Don-vonalra.

• KORMÁNYZÓ-HELYETTES SÉRTÉSÉRT perbe fognak:
(A katasztrófa kibontakozóban. A kormányzó-helyettes a harctérre érkezik. A kormány országgyűlési képviselőket vezényel a frontra. A kormányzó-helyettes lezuhanása. Polgár Béla t. hadnagy megszökik a frontról, majd Budapesten a kormányzó katonai irodájában feljelent kormányzó-helyettes sértésért. Jány vezérezredes Pereshevojénál megsebesül. Horthy kormányzó elrendeli, hogy Károlyi Viktor grófot és Erdeős őrnagyot azonnali hatállyal az ellenség közvetlen közelébe osszák be.

• KÉT ESZTENDŐ HORTHY BÖRTÖNÉBEN:
(A budapesti I. hadtest büntető intézete. Szolgálati vétségért két évi börtönre ítélnek. Egy félesztendő a Margit körúti fogházban. Egy és egy negyed esztendő a rabkórházban.

• MAGYARORSZÁGOT MEGSZÁLLJÁK A NÉMETEK:
(A megszállás hatása a börtönben. Vezérkari tiszteket hoznak a rabkórházba. A kórházat az amerikaiak bombázzák. Átvisznek az Alkotás utcai kórházba. Szabadlábra helyeznek.

• A HÁBORÚ HAZÁNK TERÜLETÉRE terjed át. Horthy bukása:
(Az általános világstratégiai helyzet. A magyar belpolitikai helyzet. A háború utolsó hónapjai a Balatonon. Horthy bukása. Szálasit az országgyűlés nemzetvezetővé választja és megbízza a Legfőbb Hadúr-i méltósággal. A magyar nemzet hangulata. Az oroszok megszállják a Balaton déli partját. A terület katonai kiürítésével Kaposvárra menekülünk. Visszatérésünk Alsóbélatelepre.

• ÉLETEM EGY NEGYEDSZÁZADA a II. világháború után:
(Az 1945. áprilistól 1950. augusztusig nyugállományban eltöltött időszak. A további évtizedek.

*
Az „Egy Emberöltő a Zászló Alatt Háborúban és Békében” című ezen kiadványt a két világháború eseményei iránt érdeklődő, a személyes élményeket is megismerni, a szemtanú hitelességével érzékeltetett történésekkel találkozni akaró olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 900 Ft
Internetes ár: 3 315 Ft
László Alajos Árpád történelmi irattára Kahler Frigyes - Kahler Ilona - Domokos Ibolya 1,990 Ft 1 791 Ft
Jól szeretni Vekerdy Tamás 3,360 Ft 3 024 Ft
Magyarország gyógyhelyeinek éghajlata Rákóczi Drahos Ambrózy 1,990 Ft 1 791 Ft
Gerilla - Franciaország végnapjai Laurent Obertone 3,990 Ft 3 591 Ft
A napba öltözött leány DVD Koltay Gábor 4,990 Ft 4 491 Ft
A magyar képzőművészet társadalomtörténete 1867-1918 Szívós Erika 2,490 Ft 2 241 Ft
A magyar tüzérség 100 éve Balla Tibor - Csikány Tamás - Gulyás Géza - Horváth Csaba - Kovács Vilmos 6,000 Ft 5 400 Ft
Forex trading Várkuti Géza 4,900 Ft 4 410 Ft
Parasztfelkelés Erdélyben 1437-1438 ANTIKVÁR Demény Lajos 2,500 Ft 2 250 Ft
Árpád Kódex 9,980 Ft 8 982 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^