Történelem

Vitári Zsolt - A Hitlerjugend és Délkelet-Európa

A Hitlerjugend és Délkelet-Európa

Vitári Zsolt

Könyv
Gondolat kiadó, 2012
461 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789636934088
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Vitári Zsolt - A Hitlerjugend és Délkelet-Európa
Vitári Zsolt - A Hitlerjugend és Délkelet-Európa
Vitári Zsolt - A Hitlerjugend és Délkelet-Európa
Vitári Zsolt - A Hitlerjugend és Délkelet-Európa
Vitári Zsolt - A Hitlerjugend és Délkelet-Európa
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 500 Ft
Internetes ár: 4 050 Ft
VITÁRI ZSOLT (1975) szerző egyetemi tanulmányait a pécsi, a rostocki és a kölni egyetemen végezte. Történelem és német nemzetiség szakos bölcsész és középiskolai tanár. Szűkebb kutatási területe: a német ifjúság a XX. század első felében, a Hitlerjugend története, Németország kapcsolatai Délkelet-Európával, a magyarországi németség, a Volksbund története.
*
Az „Akié az ifjúság, azé a jövő” ismert szállóigének az első világháború után különös lett az aktualitása azokban a tekintélyelvű vagy diktatórikus rendszerekben, amelyek a továbbélésük biztosítása érdekében kiemelt feladatuknak tekintették az ifjúság megszervezését.

Spanyolország, Olaszország, a Szovjetunió és más országok mellett ide sorolhatjuk Németországot, amely a weimari demokrácia évei és ezerszínű, a társadalom legszélesebb köreiben elismert ifjúsági mozgalma után a náci diktatúra keretében a Hitlerjugendben kezdte meg az egész ország ifjúságának megszervezését és saját szellemében, illetve érdekében való képzését.

Miközben a nemzetiszocializmus totális diktatúrája sok esetben fenntartotta a korábbi német ifjúsági mozgalom hagyományait, a Hitlerjugendben egységesülő német ifjúságot már a kezdetektől jól kivehető módon a politikai megfontolások mentén irányította, s használta ki a végletekig.

A kötetben a Hitlerjugend szintén politikai megfontolások alapján alakított, eddig nem ismert államközi és multilaterális külkapcsolatokra derül fény, és jelentős adalékkal szolgál a náci Németország délkelet-európai politikájának és szándékainak még jobb megvilágításához.

Egy ilyen megközelítés során egyértelművé válik az is, hogy milyen mértékben sorolhatók be az ifjúsági kapcsolatok a Harmadik Birodalom hatalmi és expanziós politikájába.

Vitári Zsolt ezen munkája tehát a Hitlerjugend „külpolitikájáról” szól, ennek változásait követi nyomon a kezdetektől - tehát az 1933 előtti időszakra is kitérve - egészen a második világháború végéig. Választ keres többek között arra, hogy milyen előzményekre támaszkodhatott a Hitlerjugend e tevékenysége során, milyen szellemiség és koncepció húzódott a háttérben, kik voltak a Hitlerjugend fő partnerei Közép- és Délkelet-Európában, melyek voltak azok a területek, amelyekkel elsősorban kapcsolatot ápolt a szervezet, e kapcsolatoknak milyen keretei és formái alakultak ki, és milyen viszonyrendszer volt közte és a helyi ifjúsági szervezetek között.

Ezen kapcsolatok gyakorlati működését a legrészletesebben és legsokoldalúbban Magyarország viszonylatában mutatja be.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• 1. A KUTATÁS CÉLJA ÉS MÓDSZERTANA;
• 2. TÖRTÉNETI BEVEZETÉS: HITLERJUGEND - Pártifjúságból „tökéletes” államifjúság;
• 3. IFJÚSÁG ÉS KÜLFÖLD NÉMETORSZÁGBAN 1933 előtt;
• 4. A HITLERJUGEND KÜLFÖLD FELÉ irányuló tevékenysége 1933 előtt;
• 5. A HITLERJUGEND KÜLFÖLDRE IRÁNYULÓ tevékenységének kiterjedése, 1933-1939;
• 6. A HITLERJUGEND ÉS MAGYARORSZÁG;
• 7. A HITLERJUGEND KÜLKAPCSOLATAI a háború idején;
• 8. A HITLERJUGEND ÉS MAGYARORSZÁG a háború idején;

*
„A Hitlerjugend és Délkelet-Európa” című ezen kiadványt a német ifjúság politikai célú megszervezése, a Hitlerjugend külkapcsolatai és a magyarországi vonatkozások iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 500 Ft
Internetes ár: 4 050 Ft
Magyarok Romániában 1990-2015 Bárdi Nándor és Éger György szerk. 4,490 Ft 4 041 Ft
Mesepszichológia Kádár Annamária 3,150 Ft 2 835 Ft
A népért és a Führerért Erwin Bartmann 3,990 Ft 3 591 Ft
Nagy kolbászkönyv Boda László - Majthényi László - Nagy Zoltán - Taskó Péter 6,600 Ft 5 940 Ft
Vissza a magánvaló dolgokhoz Josef Seifert 4,400 Ft 3 960 Ft
Beavatás - Óegyiptomi misztériumok Elisabeth Haich 4,490 Ft 4 041 Ft
Az édes élet DVD Federico Fellini 3,800 Ft 3 420 Ft
A rozsdás kések ellenében Lezsák Sándor 3,000 Ft 2 700 Ft
Címertan Áldásy Antal 1,900 Ft 1 710 Ft
Jogállami átmenetünk Varga Csaba Dr. 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^