Irodalom

Görömbei András - Irodalom, nemzet, harmadik út

Irodalom, nemzet, harmadik út

Görömbei András

Könyv
Nap kiadó, 2012
290 oldal, Kemény kötésű fűzött FR5 méret
ISBN 9789633320143
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Görömbei András - Irodalom, nemzet, harmadik út
Görömbei András - Csoóri Sándor
Görömbei András - Irodalom, nemzet, harmadik út
Görömbei András - Csoóri Sándor
Görömbei András - Irodalom, nemzet, harmadik út
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 300 Ft
Internetes ár: 2 970 Ft
GÖRÖMBEI ANDRÁS szerző (Polgár, 1945. február 5. –) Kossuth-díjas magyar irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A népi írók és a népi irodalom, valamint az összehasonlító irodalomtudomány neves tudósa. 1993 és 1995 között a Kossuth Lajos Tudományegyetem (ma: Debreceni Egyetem) oktatási rektorhelyettese, 1995 és 2003 között az egyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézete igazgatója.

Fő kutatási területei az összehasonlító irodalomtudomány és a népi írók, valamint a népi irodalom és az arra épülő mozgalom. Cikkei, tanulmányai 1967-től jelennek meg rendszeresen a különböző folyóiratokban és lapokban.

A népi írókkal kapcsolatban az általános publikációkon túl könyvet írt Sinka Istvánról és Csoóri Sándorról. Jelentősek a határon túli magyar irodalom feldolgozásában tett eredményei. Elsőként dolgozta fel a csehszlovákiai és a romániai magyar irodalom történetét, ennek keretében kísérletet tett a magyar irodalom egységes rendszerének kialakítására. A romániai magyar irodalom területén külön könyvet írt Sütő Andrásról. Foglalkozik még kisebbségi irodalommal is. Monográfiái jelentek meg Nagy Lászlóról és Nagy Gáspárról is.
*

GÖRÖMBEI ANDRÁS szerző változatlanul egyik legmeghatározóbb alakja a magyar irodalmi közéletnek; írásai szerves részét képezik a kortárs irodalmi köztudatnak. Gondolatilag kiérlelt, lendületes esszéit filológiailag pontos, aprólékos jegyzetapparátus kíséri ezúttal is.

Részlet a kötetből:
„Identitásunk, önazonosságunk a kipróbált értékek megőrzésének és az új lehetőségek felkutatásának a feszültségében, kettősségében formálódik. A magyar nemzetet a trianoni békediktátum, majd annak a második világháború utáni megismétlése szétdarabolta. Magyarországtól elszakított részei a többségi helyzetükből kisebbségi létformába kerültek.

A létformájukat erősen meghatározza, hogy egymástól nyelvi, kulturális és politikai szempontból is különböző (szlovák - ukrán - román - szerb - horvát - szlovén, osztrák) többségi nép államához tartoznak...”

A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• A HARMADIK ÚT:
(A nemzeti önismeret értékei. A magyar nemzettudat változásai. Az anyanyelv és a nemzeti önismeret. Közösséget formáló értékek 20. századi irodalmunkban. Németh László és a magyar forradalom. A magyar népi irodalom. Nagy László élő öröksége.);

• A SZÉTZILÁLT NEMZET:
(A szétzilált nemzet, Kísérő sorok Csoóri Sándor könyvéhez. „Egyedül a magasság...” Csoóri Sándor új versei. Csoóri Sándor gyermekversei. Látványba sűríti az időt. Gál Sándor versei. Tamás Menyhért két könyvéről: - Rések - Alkonyút. Vári Flórián László könyvei: - Jog és korbács - Tábori posta. „Jegyezvén szalmaszállal”. Nagy Gáspár költészetéről.);

• HATÁRTALANUL:
(Költő a prózában. Nagy László: Adok nektek aranyvesszőt. Magyarózdi toronyalja. Tudománnyal és a hit pajzsával. Ifj. Fekete Károly könyve. Imre László két könyve: - Új protestáns kulturális önszemlélet felé - Felfedezés és értékőrzés, Barta János pályája és a szellemtörténet. Kelet-Közép Európa himnuszai. Hol vagy hazám? Kiss Gy. Csaba könyve. „Évgyűrűk hatalma” - Márkus Béla könyve a nyolcvan éves Dobos Lászlóról. A másik magyar irodalom. A felszívódás veszélye - a fennmaradás esélyei. Határtalanul!);

• A KISEBBSÉGI LÉTHELYZET:
(Vallomás Ratkó Józsefről. Márkus Béla Tamási Áron díja. „A múltat is teremteni kell”. Dobos László nyolcvanéves. A jövő szökevénye: Csoóri Sándor. Néhány szó Sánta Ferencről. Szilágyi István évtizedei. Lászlóffy Aladár hetvenkedik. Sütő András világa. Tér - kép - idő. Trianon évtizedei. Vencsellei István kiállítása.);

Az írások eredeti megjelenési helye;

*
Az „Irodalom, Nemzet, Harmadik Út” című ezen kiadványt az irodalmat kedvelő, a fenti tartalom szerinti esszék és tanulmányok iránt érdeklődő, a társadalom vitatott kérdéseire és rezdüléseire nyitott olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 300 Ft
Internetes ár: 2 970 Ft
Nemzetünk sorsa Csóti György 2,900 Ft 2 610 Ft
Ablak az égre Árkossy István 5,000 Ft 4 500 Ft
Búcsújárás Petelei István 2,400 Ft 2 160 Ft
A Szálasi per 2,000 Ft 1 800 Ft
Kire ütött ez a gyerek? Janikovszky Éva 2,499 Ft 2 250 Ft
Nemzeti nagyvizit 4. kötet Kásler Miklós 2,800 Ft 2 520 Ft
A karácsonyi cipő Donna VanLiere 2,690 Ft 2 421 Ft
Freskó Szabó Magda 2,300 Ft 2 070 Ft
A Hadak ura Bán Mór 2,999 Ft 2 700 Ft
Szinonimák Kiss Gábor - Bárdosi Vilmos 1,490 Ft 1 341 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^