Kedves Törzsvásárlónk!

A vírusjárványra való tekintettel a könyvesbolti kiszolgálás március 23. hétfőtől megszűnik, könyvesházunk átáll az internetes csomagküldésre, ezzel is biztatva arra vásárlóinkat, hogy NE MENJENEK KI az utcára, hanem MARADJANAK OTTHON.
Internetes felületünk a jelenlegi kereskedelmi helyzetben változatlanul üzemel, a GLS is úgynevezett ÉRINTÉSMENTES KÉZBESÍTÉST vezetett be, amely a csomagszállítást és átvételt is teljesen higiénikus körülmények közé tette amely biztonságos a jelenlegi helyzetben.
Kérjük Önöket, hogy webáruházunkból rendeljenek személyes átvétel, könyvebolti látogatás helyett. www.magyarmenedek.com Ha bármi problémájuk akadna ezzel, hívjanak fel bennünket a 06 1 213 70 57-es bolti telefonszámunkon (H-P: 10:00-15:00 között) ahol segítünk élőszóban ennek menetében. Bármi egyéb kérdésben is szívesen állunk rendelkezésükre telefonon. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a megnövekedett hívások miatt azonnal nem fognak tudni beszélni velünk, próbálkozzanak többször.
KIEMELTEN KÉRJÜK A 65 ÉV FELETTI TÖRZSVÁSÁRLÓINKAT ARRA, HOGY NE MENJENEK KI AZ UTCÁRA, SEGÍTÜNK ELJUTTATNI ÖNÖKHÖZ A GLS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A KÉRT KÖNYVEKET!

Figyelem! Az érintésmentes kézbesítés az utánvétfizetésre NEM vonatkozik! Amennyiben készpénzkímélő fizetési megoldást szeretne, válassza a biztonságos online bankkártyás fizetést a megrendelés során!

Fontos változás: a Magyar Postai rendszeren keresztüli csomagfeladást bizonytalan időre megszüntettük. Kizárólag a GLS futárszolgálattal tudnak rendelni tőlünk csak az Európai Unión belül, ameddig azt a jelenlegi járványügyi rendelkezések biztosítják. A nemzetközi szállításokban már most fennakadások várhatóak.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Magyar Menedék csapat 2020.03.21.

Politika

Molnár Tamás - Molnár Tamás 3 könyve együtt kedvezőbben

Molnár Tamás 3 könyve együtt kedvezőbben

Molnár Tamás

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNNYEL KIZÁRÓLAG A KÉSZLET EREJÉIG!

Könyv
Megvető Szamizdat Kiadó kiadó, 2012
Puha kötésű ragasztott
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Molnár Tamás - Hontalanság
Molnár Tamás - Végítélet - Zuhanás az apokalipszis felé
Molnár Tamás - Molnár Tamás 3 könyve együtt kedvezőbben
Molnár Tamás - Megfeszítve
Molnár Tamás - A Szélmalomharcos
Könyv 37% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 10 970 Ft
Akciós bolti ár: 6 990 Ft
Molnár Tamás ajánlója a Magyar Menedék Könyvesház vásárlói részére:

„Utólag kicsit sajnálom, hogy kevesen értették meg tiszta és naiv szándékaimat. A földön járó és racionális emberek fantasztának, romantikusnak és idealistának tartottak. Az álmodozók szerint viszont túlságosan is hozzáragadtam a kérges sárgolyóhoz. A korlátolt pártpolitikusok önjáró és kreatív művésznek tekintettek, miközben az alkotók túlzottan közéleti érdeklődésű embernek tartottak. A baloldaliaknak túl jobboldali voltam, a jobboldaliaknak túlságosan szegény- és elnyomott-párti. A nemzetieknek túlontúl nyitott voltam, a liberálisoknak begyöpösödött konzervatív. A radikálisoknak túl világpolgár, a világpolgároknak túlságosan patrióta. Az internacionalisták gyűlölt nacionalistát láttak bennem, míg a hazafiak egyetemes kérdéseken töprengő világpolgárt.

Idővel kereszténységem korlátait is szétfeszítettem, mire megtaláltam saját szeretetteljes Istenemet! Életemre és sorsomra visszatekintve örülök, hogy soha senkinek sem sikerült be- és megtörnie. Senki sem tudta testemet, lelkemet és szellememet bebörtönözni és beskatulyázni! Örömmel tölt el, hogy kalandos életem során sokszor keveredtem korpa közé, de a disznók soha nem zabáltak fel. Büszke vagyok rá, hogy radikális humanistaként mindvégig szabad ember maradtam!

A szélmalomharcos romantikus és idealista alkat, egyfajta idejétmúlt anti-hős. Amikor választania és döntenie kell, a búsképű lovag nem elkerüli, hanem saját sorsát és bukását tudatosan kiprovokálja a harcmezőn! A szélmalomharcos lételeme az örök és reménytelen küzdelem. Nem fut el gyáván, nem hátrál meg, és nem alkudozik, inkább határozottan elutasítja - a csalfa élet által felkínált-, látszólag könnyed megoldásokat.

A szélmalomharcos soha nem hajlik meg, inkább eltörik a végső összecsapásnál! A valódi harcos nem tud magatehetetlenül sodródni a közönyös, cinikus és gyáva árral, inkább bátran szembekerül az általa létrehozott kihívással. Utólag persze lehet, hogy rosszul dönt, amikor konok és makacs önfejűséggel, a konfliktusokkal és kudarcokkal terhes utat választja. Az életfilm összegzésekor viszont nem kell megvetően köpnie és csöpögő nyáltengerben állnia a saját tükörképe előtt!

A történet ezen a ponton lezárul. Döntse el a kedves olvasó és a késői utókor, hogy volt-e és van-e értelme az álomvilág fegyvereivel felvenni a harcot a kegyetlen valóság démonaival szemben”.

VÉGÍTÉLET:
Ez a 2011-ben megjelent könyv arról szól, hogy miért az ősi hit, a magyar eredetmítosz és ősvallás adhat csak kivezető utat a káoszból.

„Lényegében már 2009 őszén összeállt ez a mostani kötet, melynek kiadásával egyáltalán nem kapkodtam. A személyes lelki és szellemi metamorfózisnak és az ebből felfakadó spirituális üzenetnek először bennem kellett megérlelődnie.

A 2006-os évet életem legtragikusabb esztendejének tartom. A brutálisan szétvert nemzeti öntudatra ébredés és társadalmi lázadás során saját bőrömön is megtapasztaltam, hogy mit is jelent valójában a fehér ember végsőkig „demokratizált”, agresszív, képmutató, eltorzult és beteg civilizációja. Kiteljesedett bennem a magyar kórkép. A Jobbikból való kilépésemmel pedig végleg lezártam a több mint harminc esztendeje vívott, igen küzdelmes politikai életutam.

Ez volt az a fordulópont, amikor teljesen szertefoszlott minden idealisztikus elvárásom, naiv hitem és ostoba reményem, amely a demokráciát, a pártpolitikát és a közéletet övezte. Rá kellett döbbennem, hogy minden ezen a külső, manipulált felszínen véghezvitt áldozatvállalás teljességgel felesleges és értelmetlen zsákutcába torkollik. Teljesen egyértelmű, hogy a magyarság jelenlegi katasztrofális helyzetére és állapotára nincs politikai és közgazdasági, vagyis hatalom- és pénztechnikai megoldás!

A gyorsuló ütemben aláhulló világban ugyanis teljesen eluralkodott a gátlástalan parazitizmus. Az élősködés áthágott már minden ésszerű korlátot és határt: „benyelte” az Istent, a vallást, a politikát, a gazdaságot, a kultúrát, le egészen az egyéni szintekig. Nivellált, megosztott, kifosztott és felzabált minden egyéni és közösségi értéket. Mintha nagyon is tudatos kezek kihúzták volna az emberi civilizáció tégelyéből a dugót, úgy ömlött ki, folyt el minden érték, szépség, jóság és harmónia körülöttünk.

Teljesen megfordult a teremtett rend hierarchikus struktúrája: az isteni szabad szellem a földbe süllyedt és anyagba döngöltetett, miközben a mocsok az egekig emelkedett. Szellemi és lelki értékek helyett a hatalom és a pénz teremtett aljas és minden gazságra kapható új „eliteket” és kasztokat. Cseppet sem csodálkoztam tehát azon, hogy erről a drámai folyamatról őszintén értekező kötetek nehezen találnak utat az olvasókhoz.

Én sem találtam sokáig kiadót, hiszen nem érdeke senkinek sem, hogy a halál kultúrájának kapujában felébredjen valaki a reá nehezedő, bekódolt és hamis dogmákból. Mivel azonban egyre inkább elérkezett és beérett az idő a sorsfordító változásokra, isteni segítséggel egyre többen felébrednek és feleszmélnek körülöttünk.

Az emberi lények többsége ma már öntudatlanul is érezni kezdte a végső bajt és a létfordító változások szükségszerűségét. Ennek a tömeges ébredésnek – és nem utolsó sorban nagyszerű barátaimnak – köszönhetem én is ennek a kötetnek a létrejöttét és kiadását”.

MEGFESZÍTVE:
„Legyen a Te akaratod által! - mondja az írás. És mi, távoli égi Istenünktől elrugaszkodott gőgös magyarok, mohó örömmel ismét megalkotjuk, és saját képünkre formáljuk hazug és torz politikai félisteneinket. Egykor a világi hatalom tette tönkre a keresztény vallást. Ma, az ateista világban, vallási pótszer lett a politika. Ma, hatalom-technokrata politikusaink építgetik buzgón az álmisztikus fétist, a szakrálisnak hazudott krédót, ők emelik magasra saját világfelforgató terveiket.

És mi balgák imákba foglaljuk nevüket, petíciókat gyűjtünk számukra, tüntetéseket szervezünk ellenük és mellettük, megtagadjuk régi barátainkat és ölre megyünk a hazugságaikért.

Feláldozzuk egész életünket a hatalom gőgös és bűnös oltárán, miközben az országunk romokban hever. Háborúzunk vég nélkül miattuk, mialatt kipereg az élet összes öröme a kezeink közül. Boldogtalan, barátságtalan és lelkileg megroppant ország lett a miénk. És mi tűrünk, tűrünk és leborulunk rendületlenül Antikrisztusaink lábai előtt.

Körülöttünk kicsinyes marionett figurák járják násztáncukat, miközben mi is dróton rángatott bárgyú bábukká betegedünk. Micsoda önsorsrontó, önbeteljesítő őrült kavalkád! Eszeveszetten tombol mifelénk az erőszakos politikai haláltánc. Mintha soha nem lenne vége ennek a mesterségesen gerjesztett, értelmetlen önpusztításnak. Ám ne feledjük: - Minden kozmikus fenyegetettség ellenére, lehet Ómen helyett Áment mondani!
*
Ez az elgondolkodtató kötet két jól elkülönített fejezetre bontható. Az egyikben a látható világ kegyetlen politikai harcai dominálnak, míg a másikban a tétova és gyarló emberi lélek vallásos útkeresései.

„Beszélgessen velem a Végítéletről és döntse el Ön kedves olvasó, hogy hol, melyik színtéren található meg a Végső Valóság egyszerű és szép igazsága!”

„Látom a tömeg arcán az üdvözült mosolyt, a földre szállt naiv hitet, az álmok csalfa reményét. Látom, hogyan masíroznak a modern Mózesek és a megváltást hirdető Antikrisztusok után, s látom azt is, hogyan tántorognak és tévednek el minduntalan a sivatag sötéten kavargó homokjában. Látom Ady hőkölő népének önsorsrontó pokoljárását. Látom, milyen nehéz, szinte lehetetlen feladat bevallani a kudarcot és a végzetes tévedést.”

„Az fáj igazán. hogy mindezt a tévedést még a végzet előszobájában sem látják be, ismerik fel a hatalmas, fanatizált tömegek. A politikai placebó fáj leginkább, igazán! Megint nem gyógyszert kaptunk a bajainkra, csak álságos fedést és takarást.

Ismét, sokadszorra becsaptak bennünket, hátha meggyógyulunk és felépülünk majd a kézrátéttől és a szómágiától! A felajzott tömeg évtizedek óta messiást vár és rendre Barabást talál...”
*
Molnár Tamás kötetei:

A Szélmalomharcos.
Megfeszítve.
Végítélet - Zuhanás az apokalipszis felé.
Végítélet és Megfeszítve a két kötet együtt.
Polgárháború.
Szarháziak és giccsmagyarok. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 37% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 10 970 Ft
Akciós bolti ár: 6 990 Ft
A kormánybuktatások kézikönyve I. Peter Sheldon Drábik János 3,990 Ft 3 591 Ft
Csoóri Sándor Görömbei András 3,200 Ft 2 880 Ft
A jobboldal visszatér - A valódi ellenzék kézikönyve Daniel Friberg 1,900 Ft 1 710 Ft
Nagy Imre és kora Némethné Dikán Nóra - Szabó Róbert - Vida István 5,000 Ft 4 500 Ft
Balkáni beszéd Paul Garde 4,200 Ft 3 780 Ft
Gének harca Z. Kárpát Dániel 1,250 Ft 1 125 Ft
Ha nem az úr építi a házat Benkő Ágota 1,500 Ft 1 350 Ft
Magyarország a változó világban Patai Mihály, Parragh László, Lentner Csaba 3,990 Ft 3 591 Ft
Csak a derű óráit számolom Csukás István 1,500 Ft 1 350 Ft
Mezei - Márai szerelem Szigethy Gábor 4,990 Ft 4 491 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^