Irodalom

Pomogáts Béla - Magyar az űzött magyarságban

Magyar az űzött magyarságban

Pomogáts Béla

Szépirodalmi művek és történelmi dokumentumok az 1916-os erdélyi román betörésről és visszaveréséről

Könyv
Kráter kiadó, 2012
433 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789632980669
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Pomogáts Béla - Tiszta beszéd
Pomogáts Béla - Régió Európában: a Vajdaság
Pomogáts Béla - Egy eszme indul - Reményik Sándor arcképéhez
Pomogáts Béla - Magyar csillagok
Pomogáts Béla - Erdélyről Trianonban
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 125 Ft
Ezt a kötetet POMOGÁTS BÉLA (Budapest, 1934. október 22. -) magyar kritikus, tanár, irodalomtörténész, az irodalomtudományok doktora válogatta és szerkesztette.
*
„Most a mi kertünk rózsáit tépik,
S száz átokba szakad a csendünk szét,
Most sisakot öltsön a halk bánat,
S ki-ki fogja a maga fegyverét!

Hadd tudja meg, orvul ki tör reánk,
Hadd érezze meg, akármily kevély,
Hogy vasban kísért itt most minden álom,
És minden lélek egy-egy szuronyél.”

(Reményik Sándor: Erdély határán, 1916)
*
Az 1916-1917-es erdélyi román katonai háború volt jóformán az utolsó, amelyet az Osztrák-Magyar Monarchia hadereje győzelemmel tudott befejezni. Hadaink hősies harcait és még inkább magának a háborúnak a tanulságait tartalmazza ez a Metamorphosis Transylvaniae sorozat harmadik kötete, a közvetlen beszámolók és részben az újabb keletű szakirodalom bemutatásával.

A monografikus elrendezésű panorámát költők és írók (Ady Endre, Reményik Sándor, Nyirő József és mások) szépirodalmi munkái teszik teljessé, amelyeket az alábbi csoportosításban olvashatjuk:

• ERDÉLY ÉS A NAGYROMÁN TÖREKVÉSEK;
• A HÁBORÚHOZ VEZETŐ ÚT;
• A ROMÁN TÁMADÁS;
• AZ ERDÉLYI HÁBORÚ;
• MAGYAR HADIFOGLYOK ROMÁNIÁBAN;
• AZ IRODALOM TANÚSÁGTÉTELE;
• A BUKARESTI BÉKE;
• A TÖRTÉNETÍRÁS MÉRLEGÉN;

*
A „Magyar az Űzött Magyarságban” című ezen kiadványt azok iránt a szépirodalmi művek és történelmi dokumentumok iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik az 1916-os erdélyi román betörésről és annak visszaveréséről szeretnének informálódni, arról az időszakról, amikor az első világháború második esztendejében, 1916. augusztus 27-én a román hadsereg Brassó fölött átlépte a Kárpátok vonalát, és támadást intézett az ott csak szórványosan található magyar határvédelmi alakulatok ellen, amelyet aztán később győzelmes hadjáratban sikerült visszaverni.
*
A témához kapcsolódóan ajánlott még:

Maderspach Viktor könyve, a Lazi Kiadó gondozásában megjelent „AZ OLÁHOK VÉRNYOMÁBAN A FEKETE-TENGERIG” című kiadvány, (amely a harmincas években nem kevesebb mint hét (!) kiadást ért meg és elsöprő sikert aratott, 1945 után a sorstársaival egyetemben egy csapásra eltűnt a kommunizmus tiltott könyveinek feneketlen süllyesztőjében), azoknak az olvasóinknak, akik képet szeretnének kapni a kendőzetlen, rideg, ugyanakkor számtalan tapasztalattal átélt történelmi valóságról, hitelesen és plasztikusan arról, hogy miket műveltek az Erdélyre törő román csapatok, és mily csúfos vereséget szenvedtek a betolakodók... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 125 Ft
Egyiptomi gyűjtemény Nagy István 5,990 Ft 5 391 Ft
Rókatárgy alkonyatkor Parti Nagy Lajos 2,490 Ft 2 241 Ft
Angyalfütty CD + könyv Berecz András 4,200 Ft 3 780 Ft
Ott feszül a sorsunk Bencsik László 2,400 Ft 2 160 Ft
Vitézek évkönyve 1929 dr. Sényi Pál 5,700 Ft 5 130 Ft
Assisi Szent Ferenc bölcsességei Assisi Szent Ferenc 2,490 Ft 2 241 Ft
Magyar nevelés, népi gondolat Virt László 2,000 Ft 1 800 Ft
A magyar ősvallás és őstörténet elhallgatott összefüggései Pálfi Károly 6,990 Ft 6 291 Ft
Helynévrégészet 1. Faragó Imre 2,900 Ft 2 610 Ft
Magyar Királyi és Főrendi Síremlékek 3,800 Ft 3 420 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^