Hagyomány

Hegyi Ibolya - Az idő szövete

Az idő szövete

Hegyi Ibolya

Az európai tradiciójú szövött kárpit metamorfózisai

Könyv
Scolar kiadó, 2012
160 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789632443638
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Hegyi Ibolya - Az idő szövete
Hegyi Ibolya - Az idő szövete
Hegyi Ibolya - Az idő szövete
Hegyi Ibolya - Az idő szövete
Hegyi Ibolya - Az idő szövete
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 950 Ft
Internetes ár: 3 555 Ft
Ez a 2012-ben kiadott kötet HEGYI IBOLYA doktori értekezése alapján készült.

Az ezredfordulón egy ősi iparművészeti műfaj, a szövött kárpit metamorfózisának lehettünk tanúi. Az átváltozás sokféle hagyományból táplálkozik, mivel a történelem során olyan térben és időben eltérő kultúrákban is készültek kárpitok, mint a IV. századi kopt Egyiptom, a középkori Európa, vagy a prekolumbián Peru.

Az európai tradíciójú szövött kárpit a kora középkor óta a képzőművészettel és az építészettel került szoros kapcsolatba. Hosszú ideig nem egy önálló művész, hanem a tervező, a kartonrajzoló és a szövő együttműködésének eredményeként született meg, s csak a XIX. században, William Morris (1834–1896) esztétikájának hatására vált modern, individuális, autonóm művészetté.

A főként a Szépművészeti Múzeum nemzetközi Kárpit kiállításain résztvevő művészek műveivel illusztrált, „Az autonóm szövött kárpit metamorfózisa” című fejezet az átváltozást elsősorban a hazai fejleményeken keresztül mutatja be. Magyarországon az autonóm szövött kárpit ugyanis három kárpitművész-nemzedék összekapcsolódó innovációjának köszönhetően alakult át kortárs műfajjá, melynek jelenlétét és pozitívumait az „újtextiles” mozgalom vezéralakja, Szilvitzky Margit (1931 -) is elismerte, aki szerint a textil megújulásáig a gobelin műfaj rabja, másodhegedűse volt a festészetnek, és sokáig a szocreálnak.

„Mára mint műfaj önállóvá vált, az egyéni gondolatok, az anyagból és a technikából származó lelemények a művek erényeihez tartoznak; ez a szemléletmód egyértelműen az új textiles gondolkodásmód hozadékának tekinthető.” A fejezet a „modern időket” követő korszak kárpitművészetének túlélési esélyeit is számba veszi. A XXI. században ugyanis nemcsak a modern időben, hanem a kárpit történetében is fordulóponthoz érkeztünk.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

Bevezetés;
• I. AZ EURÓPAI TRADÍCIÓJÚ SZÖVÖTT KÁRPIT válaszútjai:
1. Az Európai tradíciójú szövött kárpit történeti áttekintése a kezdetektől a XIX. század elejéig;
2. A kézművesség felértékelődése a XIX. század második felében;
3. Textilműhely a Bauhausban;
4. A szövött kárpit megújításának kísérlete Franciaországban;
5. Art Fabric Mainstream;

• II. A SZÖVÖTT KÁRPIT HAZAI ÚTJAI:
1. A Németeleméri szövőműhely;
2. A Gödöllői művésztelep és szövőműhely;
3. Ferenczy Noémi;
4. A kárpitművészet a szocializmusban;
5. A kárpit és a kísérleti textil viszonya Magyarországon;

• III. AZ AUTONÓM SZÖVÖTT KÁRPIT METAMORFÓZISA:
1. Az idő formája;
2. A három kézfogás;
3. Szövött idők;
4. A kárpitművészet „vége”;

• FÜGGELÉK - IRODALOM - NÉVMUTATÓ;
*
Hegyi Ibolya elemzése a szokásos művészettörténeti megközelítéseknél mélyebbre megy. A személyes, illetve szakmai „érdekeltség” hozadéka különösen azokon a pontokon mutatkozik meg, ahol a művek értelmezése a konkrét technológiával való összefüggésükben, illetve saját munkái esetében, a keletkezéstörténetükre tekintettel történik.

*
„Az Idő Szövete” című ezen kiadványt az európai tradíciójú szövött kárpit metamorfózisai iránt a fenti tartalom szerint érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 950 Ft
Internetes ár: 3 555 Ft
Kozmikus Hologram Jude Currivan PhD 4,500 Ft 4 050 Ft
A Madárlány Erdélybe repült Sisa Béla 2,990 Ft 2 691 Ft
Barnabás evangéliuma Arany László 5,990 Ft 5 391 Ft
Hatalom, legitimáció, ideológia Gedő Éva Horváth Emőke 2,100 Ft 1 890 Ft
A székely nemzet története Szépvizi Balás Béla 2,500 Ft 2 250 Ft
Madárnévkalauz - Második átdolgozott, javított és bővített változat Jakabb Oszkár 3,990 Ft 3 591 Ft
A vudu Malcolm Perry 1,650 Ft 1 485 Ft
Sakk és póker Wiedermann Helga (Matolcsy kabinetfőnöke) 2,500 Ft 2 250 Ft
Nagy-Románia megteremtése 1866-1920 Raffay Ernő 3,990 Ft 3 591 Ft
A nyilaskereszt árnyéka Máthé Áron 2,800 Ft 2 520 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^