Áramszünet miatt Aug. 14, Kedden 10:00-19:00-ig vagyunk nyitva!

Történelem

Vécsey Aurél - Erdélyország aranykora - Transylvania keserű elveszítése

Erdélyország aranykora - Transylvania keserű elveszítése

Vécsey Aurél

Könyv
Vagabund kiadó, 2011
205 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789632901077
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Vécsey Aurél - Keserű magyar sors - Emigráció
Vécsey Aurél - Magyarok a hadak útján I. Világraszóló győzelmeink
Vécsey Aurél - Erdélyország aranykora - Transylvania keserű elveszítése
Vécsey Aurél - A radikális jobboldal és a szélősjobb története Magyarországon
Vécsey Aurél - Magyar Tragédia - A Don-kanyar
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 400 Ft
Internetes ár: 1 260 Ft
Erdélyhez, ehhez a kisebb országnyi földrajzi-történelmi tájhoz minden magyar embernek van valamilyen viszonya. Sokaknál nosztalgikus érzéseket vált ki, ha elhangzik a neve, a régi Nagy-Magyarország legfájóbb trianoni vesztesége jut az eszükbe. Mások egzotikus kirándulóhelyet látnak benne, gyönyörű tájakkal és magyarul beszélő emberekkel.

Erdély a történelem iránt kicsit is fogékony magyar emberek számára mindig többet jelentett, mint a Kárpát-medence bármely más - nemkülönben értékes - tájegysége. Erdélyország ugyanis máig élő és sajgó seb a nemzettesten.

Erdély története, mint látni fogja a kedves olvasó, tele van szerencsés és szerencsétlen eseményekkel, fényes és gyászos lapokkal. Ebben a könyvben megismerkedünk Erdélyország fordulatos, izgalmakban bővelkedő történelmével, különös tekintettel a fejedelemség időszakára, amikor is egyedül ezen a tájon létezett önálló magyar államiság, amelynek nem csekély szerepe volt a népünk, a nyelvünk és a nemzeti kultúránk fennmaradásában.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

Erdély;
Az Erdély fogalom változásai;
Erdély nevei;
Erdély rövid története a honfoglalásig;

• A HONFOGLALÁSTÓL MOHÁCSIG: (Erdély a gyulák hatalmának megtöréséig. A székelyek. A szászok betelepülése. A három nemzet szervezete. A románok megjelenése. A tatárjárás. A tatárjárástól a török megjelenéséig. A török elleni harcok.);

• AZ ORSZÁG, AMELYET SENKI SEM AKART - Az Erdélyi fejedelemség: (Önálló Erdély. A keleti Magyar Királyság. Stabilizáció, majd hanyatlás - a Báthoryak. Az egyetlen székely fejedelem: Székely Mózes. A Habsburg-ellenes felkelés - Bocskay István fejedelemsége. A hajdúk által megdöntött Rákóczi Zsigmond. Az utolsó Báthory a fejedelmi székben: Báthory Gábor. Erdély aranykora: Bethlen Gábor. Erdély gondos uralkodója: I. Rákóczi György.);

• A HANYATLÁS KORA: (A heves vérmérsékletű II. Rákóczi György. Barcsay Ákos. A török által el nem ismert Kemény János. Egy szelíd, elmélkedő fejedelem: Apafi Mihály.);

• AZ ÖNÁLLÓ ERDÉLYI FEJEDELEMSÉG haláltusája: (II. Apafi Mihály és Thököly Imre. Az utolsó fejedelem: II. Rákóczi Ferenc. Két szabadságharc között: 1711-1848. A forradalom és szabadságharc idején. Erdély az első világháborúig. Édes Erdély szomorú elvesztése. A „felszabadulástól” a „rendszerváltásig”.);

• ERDÉLYORSZÁG ÉS A SZÉKELYSÉG JELKÉPEI: (Erdély címere. Székelyföld címere. Erdély zászlaja. A székelyek zászlaja. A Székely Himnusz története.);

*
Az „Erdélyország Aranykora - Transzilvánia Keserű Elvesztése” című ezen kiadványt Erdélyország fordulatos, izgalmakban bővelkedő történelmével ismerkedni akaró olvasóinknak ajánljuk, különös tekintettel a fejedelemség időszakára, amikor is egyedül ezen a tájon létezett önálló magyar államiság, amelynek nem csekély volt a szerepe népünk, nyelvünk, és a kultúránk fennmaradásában. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 400 Ft
Internetes ár: 1 260 Ft
Kína mellettünk? Vámos Péter 3,800 Ft 3 420 Ft
A székelyek Jancsó Benedek 1,100 Ft 990 Ft
Házasságom története Melanie Gideon 2,990 Ft 2 691 Ft
A kommunizmus hosszú árnyéka Kahler Frigyes 3,800 Ft 3 420 Ft
A csodaszarvas Benedek Elek 3,900 Ft 3 510 Ft
Itt van a kutya elásva! Bárdosi Vilmos 1,990 Ft 1 791 Ft
A kicserélt város - Fiume: volt és van Domonkos László 3,360 Ft 3 024 Ft
Én itthon vagyok otthon Náray Szabó Gábor 1,500 Ft 1 350 Ft
Nagyerejű János 2,490 Ft 2 241 Ft
Juliánusz barát ajándéka Czakó Gábor 2,730 Ft 2 457 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^