Irodalom

Rónay György - Triptichon

Triptichon

Rónay György

Harsányi Lajos, Sík Sándor, Mécs László

Könyv
Kairosz kiadó, 2012
252 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789636625528
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Rónay György - Balassitól Adyig
Rónay György - Triptichon
Rónay György - Balassitól Adyig
Rónay György - Triptichon
Rónay György - Balassitól Adyig
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 000 Ft
Internetes ár: 2 550 Ft
RÓNAY GYÖRGY (1913-1978), kora egyik legjelentősebb esszéistája és kritikusa, a katolikus irodalomnak is kiemelkedő képviselője.

Arra törekedett, hogy irodalmunknak ezt a vonalát az egyetemes magyar irodalom részévé tegye.

Törekvését megnehezítette, hogy a marxista irodalomszemlélet uralkodása idején a vallásos irodalmat és írókat elhallgatták, elhallgattatták, kitörölték az olvasók emlékezetéből. Ebben az ellenséges közegeben különösen megnövekedett az ilyen irányú működésének súlya és szerepe.

Kitartó tevékenysége eredményeként a hivatalos szervek végül engedélyezték Harsányi Lajos, Sík Sándor és Mécs László szigorúan megválogatott köteteinek megjelentetését.

Valamennyihez Rónay György írta a bevezető tanulmányokat, amelyek azóta is e három író, a „papköltő triász” értékelésének az alapja. Mivel ezek a válogatások ma már hozzáférhetetlenek, a bevezetőik napjainkban is mindenképpen közlésre érdemesek.

Kiegészítésül ez a kötet azokat a kisebb méltatásokat is közli, amelyeket Rónay György írt róluk, teljesebbé téve a műveikről alkotható képet, egyben bepillantást engedve az író szemléletére, az irodalomról kialakított felfogására is.

A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• Harsányi Lajos;
• Bevezetés a Toronyzene című válogatáshoz;

• Sík Sándor;
• Himnuszok könyve;
• Az Alexistől a Tizenkétcsillagú koronáig;
• Az ősz dicsérete;
• Az olvasó naplója (a zsoltárok könyve fordításáról);

NAPLÓRÉSZLETEK:

• Sík Sándor (1889-1963);
• Az olvasó naplója (Sík Sándor: Áldás);
• Emlékeim Sík Sándorról;
• Bevezetés a Kettős végtelen című válogatáshoz;

• Mécs László;
• Élőket nézek;
• Az olvasó naplója (Mécs László: Vadócba rózsát oltok);
• Bevezetés az Aranygyapjú című válogatáshoz;

Az írások első megjelenésének helye és ideje;

*
A „Triptichon” című ezen kiadványt a három papköltő irodalmi tevékenysége iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik tevékenységének a legfontosabb eleme, legfőbb mozgatója volt a hit.

Azért is fontosak ezek a tanulmányok, mert igazságot szolgáltatnak a sokáig hallgatásra kényszerített, alig ismert Harsányi Lajosnak, Mécs Lászlónak, kora egyik legnépszerűbb írójának, Sík Sándornak, aki Rónay György szemléletére a legnagyobb hatást tette. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 000 Ft
Internetes ár: 2 550 Ft
Paleolit orvoslás Dr. Tóth Csaba 2,940 Ft 2 646 Ft
Világnak Virága - Tavasz Czárán Eszter 8,990 Ft 8 091 Ft
Kossuth Lajos öröksége. Mondák a 18. és 19. századból Lengyel Dénes 3,499 Ft 3 150 Ft
Tisztítótűz tetején álltunk Jelenczki István 2,000 Ft 1 800 Ft
Perceg a szú Kosáryné Réz Lola 3,000 Ft 2 700 Ft
Filozófiai elmélkedések a tájról 3,900 Ft 3 510 Ft
Mesék a felnőtté válásról Boldizsár Ildikó 3,499 Ft 3 150 Ft
A lúzer és a szerelem David Jester 2,990 Ft 2 691 Ft
Kostérítő Harsányi Ildikó 2,980 Ft 2 682 Ft
Az üdvösség szentsége Paul McPartlan 2,000 Ft 1 800 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^