Történelem

Kállay Miklós - Magyarország miniszterelnöke voltam 1942-1944, I-II.

Magyarország miniszterelnöke voltam 1942-1944, I-II.

Kállay Miklós

Emlékezések

Könyv
Európa kiadó, 2012
736 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789630794909
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Kállay Miklós - Magyarország miniszterelnöke voltam 1942-1944, I-II.
Kállay Miklós - Magyarország miniszterelnöke voltam 1942-1944, I-II.
Kállay Miklós - Magyarország miniszterelnöke voltam 1942-1944, I-II.
Kállay Miklós - Magyarország miniszterelnöke voltam 1942-1944, I-II.
Kállay Miklós - Magyarország miniszterelnöke voltam 1942-1944, I-II.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 200 Ft
Internetes ár: 3 780 Ft
Dr. nagykállói KÁLLAY MIKLÓS (Nyíregyháza, 1887. január 23. – New York, 1967. január 14.) magyar politikus, 1942–44 között Magyarország miniszterelnöke.
*

Ez a két kötet Kállay Miklós „személyes számadása” hazánk újabb kori történetének a különösen súlyos két esztendejéről.

A volt szabolcsi főispánt, az Országos Öntözésügyi Hivatal elnökét, aki addig soha nem foglalkozott „nagypolitikával”, Horthy Miklós 1942 elején jelölte ki a kormány élére, amikor még töretlen volt Németország támadó ereje.

A szerencsétlenül háborúba sodort ország kettős félelem szorításában élt:

• rettegett a náci német megszállástól, amely nemcsak a nemzeti függetlenségétől fosztotta volna meg, hanem ezrek és ezrek életébe is került volna (aminthogy került is 1944. március 19-e után),

• és rettegett a bolsevizmustól, amely a beözönlő orosz hadak nyomán óhatatlanul uralma alá hajtotta volna a magyarságot (ami később szintén bekövetkezett).

Ezt a kettős veszedelmet elkerülni, a magyarság függetlenségét, az ország területi integritását megőrizni, s a háborúból az országot kivonni: ez volt az a lehetetlenséggel is határos, az adott körülmények között már eleve kudarcra ítélt feladat, amire Kállay Miklós vállalkozott.

Próbálkozásait az országban is csak nagyon kevesen értették meg, „hintapolitikának” csúfolták, béketapogatózásait a szövetségesek rendre elutasították, a németek viszont állandóan követelték Horthytól a miniszterelnöke menesztését…

Amikorra mutatkozott volna valami halvány remény a kibontakozásra, bekövetkezett a katasztrófa: az ország német katonai megszállása. Kállaynak is menekülnie kellett, nyolc hónapig a budapesti török követ rezidenciáján élt, a nyilas puccs után elhurcolták és a németek koncentrációs táborba zárták.

Ezzel megszűnt számára a politikai cselekvés lehetősége. Soha többé nem térhetett haza. 1953-ig Olaszországban, Capri szigetén, majd Rómában élt. Innen az Amerikai Egyesült Államokba költözött. Az emigráció aktív személyiségeként dolgozott, cikkeket írt, beszédeket tartott, dél-amerikai előadói körutat tett. Emigrációban az Egyesült Államokban halt meg.

*
A „Magyarország Miniszterelnöke Voltam 1942-1944 I-II.” című ezen kiadványt Kállay Miklós emlékezései, a többször hangsúlyoztatott magyar külpolitika irányváltoztatásának indítékai iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, aki ezt nem a katonai helyzet miatt, hanem elvi okokból vitte véghez. Amikor ugyanis miniszterelnök lett, a német katonai erőt még nem érte vereség, de ő „gyűlölte a nácizmust, mindig is angolbarát volt.” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 200 Ft
Internetes ár: 3 780 Ft
Remény és pokol 1956 - DÍSZDOBOZ 13,900 Ft 12 510 Ft
Válogatott esszék 1979-2016 Spiró György 3,490 Ft 3 141 Ft
Új tudatosság egy új világért Kingsley L. Dennis 3,290 Ft 2 961 Ft
Magyarok megátalkodott ellenségei Vécsey Aurél 1,600 Ft 1 440 Ft
A rák nem betegség Andreas Moritz 3,290 Ft 2 961 Ft
Cashflow négyszög Robert T. Kiyosaki 3,450 Ft 3 105 Ft
Tabu Szathmáry József 1,500 Ft 1 350 Ft
A jövő forgatókönyvei George Friedman 7,000 Ft 6 300 Ft
A legnagyobb titok mind közül Marc Allen 1,990 Ft 1 791 Ft
Fejben dől el? Bagdy Emőke - Buda László - Kádár Annamária - Pál Ferenc 2,590 Ft 2 331 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^