Hagyomány

 - Énekek Szent László Király tiszteletére - 800 év írott forrásaiból

Énekek Szent László Király tiszteletére - 800 év írott forrásaiból

Könyv
Magyar napló kiadó, 2012
240 oldal, Kemény kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789639961630
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
Ez a reprezentatív énekes- és olvasókönyv hiteles, eddig kiadatlan források alapján tartalmazza a Szent László király tiszteletére írt zenetörténeti emlékeinket. A Lovagkirály szentté avatása, 1192 és a 20. század eleje között keletkezett legértékesebb liturgikus, epikus és népi alkotásokat gyűjti egybe a mai helyesírással és közérthető magyarázatokkal.

Prohászka Ottokár írta Szent Lászlóról: „a magyar eszmény Lászlóban lett kereszténnyé és szentté. Szent László nem tanít, ő nem apostol, de ő küzd, harcol, győz a kereszténységért. A nép hajlamait, harci hagyományait lépteti be az eddig inkább csak tűrő, szenvedő, csöndes magadású kereszténységbe, s ezzel vezeti be az Egyházat a magyar nép életébe...”
*

A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐHANG
- DR. PÁPAI LAJOS GYŐRI MEGYÉS PÜSPÖK AJÁNLÁSA,
- BÖCSKEI LÁSZLÓ NAGYVÁRADI MEGYÉS PÜSPÖK KÖSZÖNTŐJE;
- BÍRÓ LÁSZLÓ TÁBORI PÜSPÖK KÖSZÖNTŐJE;
- MEDGYESY S. NORBERT: SZERKESZTŐI BEVEZETÉS;

• SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY ÉLETE ÉS TISZTELETE;
• MISSA IN HONOREM SANCTI LADISLAI REGIS;
• AD PROCESSZIONEM;
• SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY MISÉJE;
• KÖRMENET;
• SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY VERSES ZSOLOZSMÁJA;
• NÉPVESPERÁS SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY TISZTELETÉRE;
• NÉPÉNEKEK SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY TISZTELETÉRE: (I. Himnikus énekek. II. 16 - 18. századi históriás, epikus énekek a Lovagkirály életéről és csodáiról. III. Köszöntő és könyörgő énekek Szent László tiszteletére.);

• HORVÁT NYELVŰ ÉNEKEK SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY TISZTELETÉRE;
• LITÁNIÁK SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY TISZTELETÉRE;
• FELHASZNÁLT IRODALOM;
• MAGYAR, ANGOL ÉS OLASZ NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÁS;

• A KÖTET SZERZŐI;
• SZENT LÁSZLÓ, ISTEN SZOLGÁJA, MAGYAROK FÉNYES LÁMPÁSA (A CD. melléklet tartalomjegyzéke);

*
Az „Énekek Szent László Király Tiszteletére” című ezen kiadványt a CD melléklettel Dr. Pápai Lajos győri megyés püspök szavaival ajánljuk:

„Ebben a 2012-es évben Szent László ünnepét különlegesen is nagy ünnepélyességgel ünnepeljük, Szent István áldott Szent Jobbját is elhozzuk, és a körmenetben Szent László hermájával együtt hordozzuk végig Győr városán, és tiszteljük a Bazilikában.

A lassan elkezdődő hit évében a magyar szentek segítenek minket, hogy a mai világ szellemi zűrzavarában visszataláljunk a sziklához, Krisztushoz, akire Szent István és László népünk és hazánk jövőjét építette.

Isten áldása legyen e könyv szerkesztőjén és olvasóin.”
(Győr, 2012. június 4.) A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
Forr a dalom Sárdy Barbara 3,990 Ft 3 591 Ft
Magyarnak számkivetve DVD 3,600 Ft 3 240 Ft
Az istenes élet dicsérete 1,950 Ft 1 755 Ft
Az önszuggesztió gyakorlata Emil Coué 1,650 Ft 1 485 Ft
János nevében Martin C. Putna 3,000 Ft 2 700 Ft
Jeles napok CD Sebestyén Márta 4,990 Ft 4 491 Ft
Magyar rebellisek Romsics Ignác 3,999 Ft 3 600 Ft
Kell még egy szó CD Koltay Gábor 5,990 Ft 5 391 Ft
Vereckétől Beregszászig Vári Fábián László 1,500 Ft 1 350 Ft
Gyakorlati útmutató a meditációhoz Szvámi Tadátmánanda 3,200 Ft 2 880 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^