Hitélet

Ágoston István - Istentelen állam, harcoló egyház

Istentelen állam, harcoló egyház

Ágoston István

Tiszán innen

Könyv
Kairosz kiadó, 2012
240 oldal, Puha kötésű A5 méret
ISBN 9789636625566
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Ágoston István - Istentelen állam, harcoló egyház
Ágoston István - Istentelen állam, harcoló egyház
Ágoston István - Istentelen állam, harcoló egyház
Ágoston István - Istentelen állam, harcoló egyház
Ágoston István - Istentelen állam, harcoló egyház
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 2 890 Ft
ÁGOSTON ISTVÁN GYÖRGY szerző (Hejőcsaba, 1931 augusztus 4. -) református lelkész, egyháztörténész, honismereti kutató. Reformárus lelkészi diplomáját a sárospataki, majd annak kényszerű megszűnését követően a debreceni teológiai akadémián 1954-ben befejezett tanulmányai után kapta.
*

Részlet Dr. Csohány János ny. egyetemi tanár ajánlásából:

„ÁGOSTON ISTVÁN szerző gyakorló lelkészi tevékenysége idején jórészt átélte mindazt, ami az 1945-1972 közötti korszakban az egyház ellen irányuló kommunista párti, majd 1948 után a kommunista állampárti üldöztetés terén Borsod-Abaúj-Zemplén megyében lezajlott.

Az Európai Parlament számos nyugati illetőségű tagjának teljességgel hihetetlenek lennének a diktatúrának azok az antidemokratikus, diszkriminatív, az emberi méltóságot semmibe vevő intézkedései, amelyeket több mint 40 évig Magyarország vallásos lakosságának, különösen az egyházi vagy vallási szolgálatban álló állampolgárainak el kellett tűrniük. A szerző mégis tudott tárgyilagosan, nem egyéni sérelmeire gondolva mérlegelni, a történeti kritika egzakt módján alkotni.

Kiemelésre szorul, hogy elsősorban eddig publikálatlan levéltári forrásokból vagy korabeli újságcikkek alapján dolgozott. Szekunder forrásokat csupán a korszak és a téma megvilágítása érdekében használt. Megdöbbentő az a nyers rosszindulat, amellyel a forrásokban a hatalmon lévő és a maga korában a szövegekben nagy kezdőbetűvel írt Párt funkcionáriusai azokat a személyeket emlegették és kezelték, akiket ellenségüknek tartottak.

Az ellenségek sorában első helyen álltak az egyházak, amelyek szervezettségükkel, hazai és külföldi kapcsolataikkal szerintük a legjobban akadályozhatták az ő tevékenységüket. E tevékenység során nem csupán az ország politikai, gazdasági és társadalmi helyzetét, hanem az emberek tudatát is át akarták alakítani.

A mai társadalom politikai és vallási helyzete mutatja, hogy ez igen eredményesen sikerült...

*
Az „Istentelen Állam, Harcoló Egyház” című ezen kiadványt a korszak iránt az alábbi TARTALOM szerint érdeklődő olvasóinknak ajánljuk:

AJÁNLÁS
ELŐSZÓ
• Vallási és politikai helyzet;
• Politikai intézkedések - falujáró agitátorok;
• Iskolaállamosítás, „repülő bizottságok”;
• Pártegyesítés, a kommunizmus építése,
• Sárospatak felszámolása;
• Folytatódó osztályharc;
• Egyezmény - Állami Egyházi Hivatal;
• További ÁEH - harc a hitoktatás ellen;
• Lelkészek ideológiai átnevelése;
• Az ideológiai átnevelés következményei;
• Az 1956-os felkelés egyházi előzményei és vázlata,
• Folytatódó istentelenítés;
• Összefoglaló;
• A szerző életrajza;
Ágoston István eddig megjelent munkái;
FORRÁSOK
*
Ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak a figyelmébe ajánljuk tehát, akik érdeklődnek az észak-magyarországi területek beható elemzése, szinte személyekre lebontva a diktatúra működése, az önkéntes és kényszerítéssel beszervezett emberek hatalommal történő együttműködése, és mindaz, ami érintette az egyházat, a szellemi leigázást, amely az embereket az istentelenség állapotába sodorta.
*
Részlet Dr. Csohány János ny. egyetemi tanár, az MTA köztestületi tagja ajánlásából:

„(...) E munka megjelentetése közügy, nagyon időszerű, ezért annak kiadását és az olvasóközönség elé tárását legmelegebben ajánlom.
(Debrecen, 2012. február 13.) A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 2 890 Ft
A szimbolikus államszemlélet kora Magyarországon Váczy Péter 1,900 Ft 1 710 Ft
Magyar filmlexikon I-II. 9,990 Ft 8 991 Ft
Kik támadják Magyarországot és miért? Tóth Gy. László Lentner Csaba Zárug Péter Farkas 3,500 Ft 3 150 Ft
Görgey: Görgey Görgey Gábor 3,490 Ft 3 141 Ft
Egy őrangyal naplója Vándor Béla 2,200 Ft 1 980 Ft
Viharsarok Féja Géza 2,500 Ft 2 250 Ft
India, a szépség koldusa Sára Sándor 6,000 Ft 5 400 Ft
Country Danielle Steel 2,299 Ft 2 070 Ft
Danubia Simon Winder 4,900 Ft 4 410 Ft
Szent István államszerkezetének régészeti emlékei ANTIKVÁR Dr. Magyar Kálmán 7,990 Ft 7 191 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^