Történelem

 - A snagovi foglyok

A snagovi foglyok

Nagy Imre és társai Romániában

Könyv
Magyar Országos Levéltár kiadó, 2006
464 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789639350861
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Könyv 20% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
Ez a forráskiadvány az 1956. november végén Romániába hurcolt Nagy Imre és társai ottani tartózkodásával kapcsolatos dokumentumokat tartalmazza. A Román Információs Hivatal Archívumából a Magyar Országos Levéltárba került iratok főleg a csoport snagovi politikai történetét tükrözik.

Megvilágítják a Nagy Imre-csoport tagjainak politikai gondolkodását az 1956-os forradalomról, a Kádár-kormányról, az MSZMP politikájáról, a decemberi KB-határozatról és szemléletesen ábrázolják a belső vívódásaikat is.

Meggyőzően mutatják, hogy négy egymástól elszigetelt helyen őrizve, az egymással folytatott eszmecserétől, a közös értékeléstől megfosztva is egységesen gondolkodtak, ellenálltak a román politikusok leválasztási kísérleteinek, sajátos módon részt vettek a forradalom utóvédharcaiban.

A román párt kiküldöttei és a csoport tagjai között lezajlott beszélgetésekről készített feljegyzések, a levelek felvillantják a csoport mindennapi életét, a megpróbáltatásokat, hiteles képet rajzolnak az egyes személyiségek felfogásáról, a románok velük szemben tanúsított bánásmódjáról, illetve annak módosulásáról.

Szántó Zoltán, Vas Zoltán és Lukács György levelei jelzik a közösség töréspontjait, illetve azt, hogy ők valójában sohasem tartoztak e közösségbe. Az iratokból ugyanakkor kitűnnek hármójuk politikai elképzeléseinek lényeges különbségei is.

A kötet dokumentumai a Nagy Imre-csoport tagjainak egyoldalú „kommunikációját” rögzítik a sorsukat meghatározó hatalmi tényezőkkel. A forrásegyütteshez kapcsolódó bevezető tanulmány éppen ezért törekszik a snagovi raboskodás nemzetközi politikai hátterének megrajzolására, a Nagy Imre-csoport sorsát befolyásoló tényezők, a tárgyalások bemutatására is. Emellett képet ad az elhurcoltakkal szemben alkalmazott korlátozó rendszabályokról, a szigorú életfeltételeikről, a róluk gyűjtött titkosszolgálati információkról, a deportáltak heroikus, de eredménytelen küzdelméről az emberi jogaik lábbal tiprása ellen, a hazatérésről.

A kötet tisztelgés Nagy Imre és társai emléke előtt, s egyben hozzájárulás a forradalom utótörténete egyik ez ideig viszonylag feltáratlan részének megismeréséhez.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

BEVEZETŐ
DOKUMENTUMOK
• Feljegyzések a beszélgetésekről (38 feljegyzés);
• Politikai levelek (36 levél);
• Politikai jegyzetek (16 jegyzet);

FÜGGELÉK: (15 DOKUMENTUM)
• A CSOPORT TAGJAI (Életrajzi jegyzetek);
• Névmutató - Képmelléklet;

*
„A Snagovi Foglyok” című ezen kiadványt Nagy Imrének és társainak az elhurcolás után Romániában töltött időszaka, a kötetet alkotó dokumentumok iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, amely dokumentumok nagy többsége 2004-ben került a Magyar Országos Levéltárba, valamint Adrian Nastase miniszterelnök hozta ajándékba 2002-ben az akkori magyar miniszterelnökkel folytatott tárgyalásai alkalmából. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 20% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
Si Deus pro nobis, quis contra nos? Széchenyi Kinga 1,500 Ft 1 350 Ft
Beöthy Ödön Erdélyi Főkormánybiztos Süli Attila 1,400 Ft 1 260 Ft
Szinonimák Kiss Gábor - Bárdosi Vilmos 1,490 Ft 1 341 Ft
Ukrajna története Szerhij Jekelcsik 3,800 Ft 3 420 Ft
Afrikai hajnal Tony Park 3,499 Ft 3 150 Ft
Az Anunnakik titkos története Michael Tellinger 8,990 Ft 8 091 Ft
Levelek Kassai Lajos 4,999 Ft 4 500 Ft
Magyarország a kereszt árnyékában Marton Veronika 2,990 Ft 2 691 Ft
Egyiptomi mágia E. A. Wallis Budge 1,700 Ft 1 530 Ft
A hit kockázata Martini, Carlo Maria - Sporschill, Georg 2,600 Ft 2 340 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^