Hagyomány

Herényi István - Horkák kísérete HERÉNYEK és más dolgozatok

Horkák kísérete HERÉNYEK és más dolgozatok

Herényi István

Könyv
2010
148 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789639204553
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Herényi István - Horkák kísérete HERÉNYEK és más dolgozatok
Herényi István - Bulcsú horka
Herényi István - A nyugati gyepü erődítményei
Herényi István - Horkák kísérete HERÉNYEK és más dolgozatok
Herényi István - Bulcsú horka
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 500 Ft
A horka, az államalapítás előtt a magyar törzsszövetség harmadik legmagasabb méltósága volt a kende, és a gyula után. A horka egyes nézetek szerint hadvezéri rang lehetett, ő volt az, aki a szövetséges, vagy társult népek seregét vezette a csatában...
*
Herényi István a családneve eredetének kutatása kapcsán jutott arra a feltételezésre, hogy a „Herény” egy honfoglaláskori törzstöredék...
*
Dr. vitéz Herényi István szerző ősi Vas megyei eredetű nemesi családban született 1918-ban. Jogászi munkája mellett, fokról fokra vált a Nyugat-Dunántúl korai magyar történetének ismert kutatójává. A történelemtudományok kandidátusa. Hely-, család- és helytörténeti adatgyűjteményei fontos forrásmunkák.

Tanulmányai három fő téma köré csoportosulnak:
• Bulcsú horka szállásterületeire,
• a határvédelem és a nyugati gyepű kérdése;
• valamint a Herény nemzetség és a Herényi család története.

Történeti megállapításait – Györffy Györgyhöz hasonlóan – elsősorban a helynevek vizsgálatára alapozza.

Ez a kötet főként a vasi kiadványokban – elsősorban a Vasi Szemlében – megjelent tanulmányaiból válogat.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
• A magyar törzsszövetség törzsei és törzsfõi;
• A nyugati gyepű az Árpád-házi fejedelmek idejében (995-1000);
• A három fejedelem és kiséreteik (kende, gyula, horka) (kékkendek, kálizok, berények);
• A horkák vezértörzsének nemzetségei az Árpádok alatt;
• Adalékok egy honfoglalás kori törzstöredék (a Herények) történetéhez;
• Névadás a nyugati gyepűn az Árpádok és Anjouk idejében, (900-1400);
• Az Őrség helynevekben; Herény; A nemeskéri evangélikus artikuláris gyülekezet anyakönyveinek névtani anyaga (1689-1781);
• Kelet- és Nyugat-Magyarország közös helynevei;
• Szék, Székfölde;
• A Vas megyei Herényi-család személynevei és a korabeli névadások;
• Vázlat a magyar igazságszolgáltatásról 1848-tól napjainkig.

*
A „Horkák Kísérete Herények és Más Dolgozatok” című ezen kiadványt Dénes Józsefnek az ELŐSZÓ-ban megfogalmazott gondolataival ajánljuk:

„Köszönet Herényi Istvánnak, hogy ennyi értékes és érdekes megállapításával, eredményével gazdagította közös múltunkról szóló ismereteinket. Mindenkinek szívből ajánlom a figyelmébe a sokoldalú érdeklődésű (...) kutató érdekes és figyelemre méltó gondolatokban gazdag munkáját.” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 500 Ft
Az élő Dharma Jack Kornfield 4,900 Ft 4 410 Ft
A magyar politeizmus Bognár József 2,000 Ft 1 800 Ft
Az impexek kora Borvendég Zsuzsanna 2,000 Ft 1 800 Ft
Tiszták, hősök, szentek ANTIKVÁR Kiss Irén 2,500 Ft 2 250 Ft
Kézai Simon Magyar Krónikája Kézai Simon 1,900 Ft 1 710 Ft
A Duna evangéliuma Bakos Attila 3,990 Ft 3 591 Ft
Az ősmagyarok mitológiája Bíró Lajos 8,500 Ft 7 650 Ft
A magyar ősvallás és őstörténet elhallgatott összefüggései Pálfi Károly 6,990 Ft 6 291 Ft
Viharlovasok - Aranyasszony Benkő László 2,999 Ft 2 700 Ft
Tárih-i Üngürüsz - A magyarok ősgesztája Grandpierre K. Endre - Grandpierre Attila - Blaskovics József 6,990 Ft 6 291 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^