Irodalom

Krúdy Gyula - Vörös postakocsi - Őszi utazások a vörös postakocsin I.

Vörös postakocsi - Őszi utazások a vörös postakocsin I.

Krúdy Gyula

Könyv
Babits kiadó, 2013
Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789638318039
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Krúdy Gyula - Publicisztikai írások 2. - Krúdy Gyula összegyűjtött művei 11.
Krúdy Gyula - Vörös postakocsi - Őszi utazások a vörös postakocsin I.
Krúdy Gyula - Regények és nagyobb elbeszélések 6. - Krúdy Gyula összegyűjtött művei 10.
Krúdy Gyula - Regények és nagyobb elbeszélések 5. - Krúdy Gyula összegyűjtött művei 9.
Krúdy Gyula - Regények és nagyobb elbeszélések 2. - Krúdy Gyula összegyűjtött művei 5.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 392 Ft
KRÚDY GYULA szerző (Nyíregyháza, 1878. október 21. – Budapest, Óbuda, 1933. május 12.) író, hírlapíró, a modern magyar prózaírás kiváló mestere.

A „Vörös postakocsi” a múlt század Pestjének merkantil, busongó mámorba hajló világát igézi, középpontjában Rezeda Kázmérral, a csalódott hírlapíróval, akinek szíve újra lángralobban Németh Klára, a szép színésznő iránt. Reménytelensége öngyilkossági kísérletbe is hajszolja és bár szerelmese a felépülését segítve mellette áll, a mű végén Klára búcsút vesz tőle és visszatér a színészi pályára.

Már ebben a regényben is felbukkan Alvinczi Eduárd, igazi főfigurává azonban az „Őszi utazások a vörös postakocsin”-ban nő. Ez a különös, extremitásaiban, indulataiban szélsőséges magyar nábob a bécsi udvar és a pesti lóversenypályák között ingázik. Mivel az uralkodóval összekülönbözik, nagy és rejtélyes útra indul. Medvefalvi kastélyába megy egy különös kompánia kíséretében, s ezek között találkozunk ismét Rezeda Kázmérral. Ezúttal egy bájosan kancsal parasztlány, Krónpinc Irma a szerelme.

A máramarosi hegyek között különös, babonás dolgok történnek: Alviczi rejtélyes vendégéről kiderül, hogy nem más, mint a túlvilágról visszatért Rudolf királyfi. Az elégikus alaphang mindvégig sejteti Rezeda Kázmér szerelmének végkimenetelét, az újabb csalódást, a szerelmesek elválását.

*
A vörös postakocsi - Őszi utazások a vörös postakocsin I.” című ezen kiadványt a múlt század Pestjének merkantil, busongó mámorba hajló világa, az elmúlás regényciklusa, a magyar úri osztály talajvesztettsége, gyökértelensége iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Ajánlott még:
Őszi utazások a vörös postakocsin II.

Ezerkilencszáztizenhárom vízkeresztjén Krúdy Gyula – mint Kiss Józsefhez intézett levelében írja – jegyet váltott a postakocsira.
Az író – több mint másfél évtizede a főváros lakója – eddig jobbára csak a millennium csillogó forgatagában közlekedett, a századforduló és századelő Pestjének rohamosan épülő főútvonalait járta, a pesti élet felszínén vagy mellékszínterein sétáltatta novella- és regényhőseit, most azonban az alvilágba készült leszállni.

Pontos úttervet készített. Íme néhány sor belőle: „Az urak és hölgyek ruha nélkül közlekednek, a sánta ördög benéz a háztetőkön, a halottak igen jól tették, hogy elszöktek a városból. Talán egy beteg lelkű embernek a vallomásai lesznek a következő sorok, vagy egy elmúlt férfiúé, aki régimódi frakkban és hosszú mellényben érkezett meg Pestre…”

Egyetlen folytatásos regényre tervezte az utazást, de „A vörös postakocsi”-nak hatalmas sikere volt. Az olvasók követelésére az író 1917-ben megalkotta a folytatást „Őszi utazások a vörös postakocsin” címmel, és ezután négy-öt évenként újra és újra életre keltette a vörösre festett batár tulajdonosát, Alvinczi Eduárdot, az ősmagyar eredetére büszke, keleti kényúrként élő, kártyacsatákon és lóversenyen meggazdagodott léha nagyurat és hűséges-hűtelen hírlapíró kísérőjét, a mindenre figyelmező Rezeda Kázmért, az író alteregóját, aki Szilveszter titoknok, a Madame, elesett lányok és titokzatos egzisztenciák árnykíséretében leszállt a „pesti vásárba”.

Az elmúlás regényciklusa ez. De nem valódi értékek süllyednek el itt, hiszen amikor a vörös postakocsi képzelt útjára indul, a magyar úri osztály már elvesztette lába alól a talajt, nyilvánvalóvá vált a gyökértelensége, a történelmi bukása.

Az illúziók, az ábrándok pusztulását foglalta ezekbe a könyvekbe Krúdy; ezért van az, hogy Alvinczi egyaránt életidegenebbé és taszítóbbá válik, Rezeda pedig a kijózanodás állomásain át végül a teljes reményvesztettségbe zuhan.
*
Ajánlott továbbá:

Őszi utazások a vörös postakocsin II.
Álmoskönyv.
Erzsébet királyné.
Szindbád és társai
Szerelmeskönyv.
Sasnak körme között
Különös házasság A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 392 Ft
Orvosi hivatásom és hitvallásom Antalóczy Zoltán 3,150 Ft 2 835 Ft
A Pannon Marcellus Mihály 2,999 Ft 2 700 Ft
Nyitás és identitás Martonyi János 3,990 Ft 3 591 Ft
Az ősi küldött Tormay Cécile 3,200 Ft 2 880 Ft
Rendezni végre közös dolgainkat Kovács Mihály 700 Ft 630 Ft
Zsidópolitika Magyarországon 1919-1943 Nathaniel Katzburg 2,890 Ft 2 601 Ft
A változó agy Norman Doidge 2,490 Ft 2 241 Ft
Boldog Özséb P. Gyéressy Ágoston 2,200 Ft 1 980 Ft
Virágszál Fábián Janka 3,999 Ft 3 600 Ft
Karácsony Kolozsvárt Szabó Dezső 2,400 Ft 2 160 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^