Hagyomány

Dr. Várkonyi Tibor - Családtörténet határok nélkül I-II. rész

Családtörténet határok nélkül I-II. rész

Dr. Várkonyi Tibor

Könyv
2013
1266 oldal, Kemény kötésű fűzött A4 méret
ISBN 9789639204676
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Dr. Várkonyi Tibor - Családtörténet határok nélkül I-II. rész
Dr. Várkonyi Tibor - Családtörténet határok nélkül I-II. rész
Dr. Várkonyi Tibor - Családtörténet határok nélkül I-II. rész
Dr. Várkonyi Tibor - Családtörténet határok nélkül I-II. rész
Dr. Várkonyi Tibor - Családtörténet határok nélkül I-II. rész
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 29 900 Ft
Internetes ár: 26 910 Ft
A genealógia (származástan); nemzetek, családok történetét, leszármazási rendjét tanulmányozó segédtudomány.

Bárdossy Péter családfakutató szerint „kétféle ember létezik: aki már kutatta a családfáját és aki ezután fogja”.

DR. VÁRKONYI TIBOR szerző ezzel a könyvével bebizonyította, hogy létezik egy harmadik típus is, aki valamennyiünk családfáját kutatja.

Az olvasó egy olyan könyvet vehet a kezébe, amely a maga nemében egyedülálló a magyar családtörténettel foglalkozó munkák sorában. Az író abban a szerencsés helyzetben van, hogy ősei között nemes családokat is tudhat, így – a bővebb források okán – az átlagnál távolabb lát a múltba, olyan messzeségbe, amely már szédítő lehet.

A nagy elődök nyomán járó szerző számos tévedést és hibát javított ki, amelyek korábban megcsontosodtak a szakirodalomban, ezek mellett sok új adattal gazdagította a genealógia tudománya iránt érdeklődők adattárát.

Valamennyien tudjuk, hogy őseink száma generációnként duplázódik, azonban csak idő kérdése, hogy két ember között megtaláljuk a rokonságot egy-egy közös felmenő személyében. Minél távolabb megyünk vissza a múltba, annál több ilyen kapcsolatot fedezhetünk fel, és annál erősebbé válik bennünk az a tudat, hogy valamennyien rokonok vagyunk. A vérség ezer és ezer szálon köt össze bennünket.

„Az ősjegyzék 60 nemzedéken át tárja fel a lehetséges ősöket és általuk megelevenedik nemcsak a magyar, de az európai történelem is. Az első dinasztiák: az Árpádháztól a Zähringenekig, császárok, királyok, fejedelmek, hadvezérek, az ország főméltóságai: nádorok, országbírák, zászlósurak és sorolhatnám. – írja Gudenus János József családtörténeti író - A távoli múlttól egészen a közelmúlt történelméig.

A családi kapcsolatok révén mások is rábukkanhatnak a közös ősökre, ezért ezt a művet nemcsak a szakmabelieknek ajánlhatom, hanem mindazoknak is, akik keresik az őseiket, hátha találnak egy vagy több szálat, amely elvezet hozzájuk. Magamról szólva: én találtam”.

A szerző a legmodernebb orvosszakértői, genetikai és egyéb vizsgálatokat is felhasználta a könyv valóságtartalmának bizonyítására, amely egyben úttörően útmutató olyan érdeklődők számára, akik a saját őseik történetét kívánják feldolgozni;

• Igazolja a genetikusok vizsgálati eredményeit, amely a magyarság génállományának eredetére vonatkoznak.
• Szakít a hagyományos genealógiai szemlélettel, amely szerint általában a fiági leszármazás érdemes a figyelemre, helyette az eddig felderítetlen női ágú leszármazásokra kiemelt hang­súlyt fektet, így teremt meg egy eddig ismeretlen egyensúlyt a genealógiában.

*
A „Családtörténet Határok Nélkül I-II.” című ezen kiadványt a genealógia, a legmodernebb orvosszakértői, genetikai és egyéb vizsgálatok vonatkozó eredményei iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik egyben útmutatót is kaphatnak a saját őseik történetének feldolgozásához. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 29 900 Ft
Internetes ár: 26 910 Ft
Székely Homérosz - Tanulmányok Tamási Áronról Bertha Zoltán 2,500 Ft 2 250 Ft
A sors mágiája Szepes Mária 2,490 Ft 2 241 Ft
Scientia Sacra I-II. Hamvas Béla 7,800 Ft 7 020 Ft
A megbélyegzés hatalma Földesi Margit Szerencsés Károly 4,200 Ft 3 780 Ft
Zarah Náray Tamás 4,999 Ft 4 500 Ft
Csütörtöki iskola Krizsán András 5,900 Ft 5 310 Ft
Tükörcserepek Kondor Katalin 2,900 Ft 2 610 Ft
A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig gróf Zichy István 3,200 Ft 2 880 Ft
Pszichovízió Larry Matthews 2,290 Ft 2 061 Ft
A felfedezett mágia 2,300 Ft 2 070 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^