Ezoterika, Ezotéria

Drunvalo Melchizedek - Élet a szívben

Élet a szívben

Drunvalo Melchizedek

Hogyan lépj be a szív szakrális terébe?

Könyv
Agykontroll kiadó, 2013
206 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789637493133
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Drunvalo Melchizedek - Élet a szívben
Drunvalo Melchizedek - A maja Uroborosz
Drunvalo Melchizedek - Élet a szívben
Drunvalo Melchizedek - A maja Uroborosz
Drunvalo Melchizedek - Élet a szívben
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 990 Ft
Drunvalo Melchizedek (1941) saját átélésein alapuló írásai, az áttörés enciklopédiái az emberi megismerés végtelen kalandjában”. A kaliforniai Berkeley Egyetemen tanult fizikát és művészettörténetet, ám meghatározó ismereteit elmondása szerint a tanulmányai befejezése után szerezte.

Huszonöt éven át tanulmányozta hetven oktató segítségével az elérhető összes hit és vallási rendszert, remélve egy átfogóbb tudás elérését a kölcsönös megértés és együttérzés szellemében.

Nem csupán az elméjével összpontosított minderre, de a szívével is. Közvetlensége, minden létező feltétel nélküli szeretete azonnali elfogadást és bizalmat ébresztett mindenhol, mindenkiben, akivel csak a munkája során találkozott. Napjainkra elhozta gyönyörű és igaz látomását a világ számára az Élet Virága előadássorozat és a Mer-Ka-Ba meditáció formájában.

Ez a tanítás bejárja az emberi gondolkodás számtalan területét, elemzi az értelem bonyolult fejlődését az ősi civilizációktól napjainkig. Tiszta látásmódot ajánl a világ tudati fejlődéséhez, ami nélkülözhetetlen a XXI. századba átlépett ember számára...
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
BEVEZETÉS

• KEZDJÜK AZ ELMÉVEL;
• LÁTNI A SÖTÉTBEN;
• TANULJUNK A BENNSZÜLÖTT TÖRZSEKTŐL!
• A SZÍVBEN REJLŐ SZAKRÁLIS TÉR;
• AZ ÉG ÉS A FÖLD EGYSÉGE;
• KILÉPÉS AZ ELMÉBŐL ÉS BELÉPÉS A SZÍVBE;
• A SZÍVBEN REJLŐ SZAKRÁLIS TÉR MEDITÁCIÓ;
• A MER-KA-BA ÉS A SZÍVBEN REJLŐ SZAKRÁLIS TÉR;
• TUDATOS TEREMTÉS AZ ELMÉVEL ÖSSZEKAPCSOLÓDOTT SZÍVBŐL;

*
Az „Élet a Szívben” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni, hogy a szív szakrális terébe hogyan lépjenek be, hogyan tegyék ezt napi gyakorisággal, annak tudatosodása folyamán, hogy „amit mindig is keresünk, az a szívünkben nyugszik..., ha összekapcsolódsz a szíveddel, összekapcsolódsz minden élet szívével...”
*
Ajánlott még:

Az élet virágának az ősi titka I-II. kötet
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 990 Ft
Az ember isteni dimenziója - A túlvilági Nap Bíró Lajos 4,990 Ft 4 491 Ft
A belső érzékelés kézikönyve Szabó Judit 2,900 Ft 2 610 Ft
Dicsértessék a butaság Darvasi László 2,400 Ft 2 160 Ft
Vége a kifogásoknak! Brigitte Roser 3,990 Ft 3 591 Ft
A Kozmosz intelligenciája László Ervin 4,500 Ft 4 050 Ft
Wass Albert utóélete (kemény) Wass Albert 2,300 Ft 2 070 Ft
A lélek Larisza Szeklitova Ludmila Sztrelnikova 3,000 Ft 2 700 Ft
A bennünk kódolt jövő F. Galló Béla 2,950 Ft 2 655 Ft
A numerológia kézikönyve Herbert Selnik 2,300 Ft 2 070 Ft
In memoriam Nagy Imre ANTIKVÁR Tóbiás Áron 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^