Ezoterika, Ezotéria

Dr. Eben Alexander - A mennyország létezik

A mennyország létezik

Dr. Eben Alexander

Egy idegsebész tapasztalatai a túlvilágról

Könyv
Magnólia kiadó, 2013
198 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9786155272172
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Dr. Eben Alexander - A mennyország létezik
Dr. Eben Alexander Ptolemy Tompkins - A mennyország felfedezése
Dr. Eben Alexander - A mennyország létezik
Dr. Eben Alexander Ptolemy Tompkins - A mennyország felfedezése
Dr. Eben Alexander - A mennyország létezik
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 980 Ft
Internetes ár: 2 980 Ft
DR. EBEN ALEXANDER szerző 1953-ban született az Észak-karolinai Charlotte-ban. 1975-ben végzett az Észak-Karolinai Állami Egyetemen, majd öt évvel később a Duke Egyetem orvosi karán. Az ezt követő bő huszonöt év során idegsebészként több száz beteggel foglalkozott, akik valamilyen sérülés, agyvérzés, agytumor, fertőzés vagy stroke miatt hosszabb ideig eszméletvesztésben szenvedtek.

Jelentős orvosi praktizálása mellett a tudományos világ elismert kutatója is.
*

Több ezer embernek volt már halálon túli élménye, de a természettudományok kutatói mindeddig azon az állásponton voltak, hogy túlvilág nincsen.

Dr. Eben Alexander idegsebész is ezen tudósok közé tartozott. Tisztában volt azzal, hogy a halálközeli élmény létező jelenség, de úgy gondolta, csupán a trauma által megviselt idegpályák terméke. Egy szép napon viszont az ő agyát is megtámadta egy ritka betegség. A homloklebenye, amely az érzelmekért és gondolatokért felelős, teljesen leállt. Dr. Alexander hét napig kómában feküdt, majd amikor az orvosai már feladták a reményt, egyszer csak kinyitotta a szemét, és visszatért az életbe.

A gyógyulását „orvosi csodának” tartják, de az igazi csoda nem csupán erre korlátozódik. A kóma alatt megjárta a túlvilágot, és találkozott egy angyalszerű lénnyel, aki bevezette a testen túli létezés legapróbb rejtelmeibe.

Az orvos az útja során találkozott az univerzum isteni forrásával is.

Dr. Alexander története nem a fantázia műve. A betegsége előtt képtelen volt a természettudományos nézeteit összeegyeztetni az istenhittel, a lélekbe és a túlvilágba vetett hitével. Az ébredése óta azon orvosok közé tartozik, akik úgy gondolják, a teljes egészséget csak azáltal lehet elérni, ha tudatosul bennünk: Isten és a lélek létező dolgok, és a halál nem minden dolgok vége, csupán egy következő állomás kapuja.

Ez a történet az egész világnézetünket felforgathatja. Sem a tudósok, sem a hívők nem intézhetik el egyetlen kézlegyintéssel. Mert aki elolvassa, annak meg fogja változtatni az életét.
*

Méltatások:
„Dr. Alexander idegsebészi karrierje során azt tanulta, hogy a halál-közeli élmények csupán illúziók, amelyeket az agy hoz létre, ugyanakkor a személyes élményeire nem talált magyarázatot. Őszinte erőfeszítése, hogy értelmezze felejthetetlen utazását, magával ragadó és egyedülálló a spirituális élmények irodalmán belül, így képes megváltoztatni azt, hogyan tekintünk az univerzumban betöltött szerepünkre.”
(Dr. Bruce Greyson, a The Handbook of Near-Death Experiences „A halálközeli élmények kézikönyve” társszerkesztője)
*
„Ebben a fontos könyvben megvan a potenciál arra, hogy több tudományos tabut ledöntsön.”
(Dr. Pim van Lommel, a „Consciousness Beyond Life” /Tudatosság az életen túl/ szerzője)

*
„A Mennyország Létezik” című ezen kiadványt az idegsebész orvos 2012-ben írt ezen könyve iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, amelyben a négy évvel korábbi súlyos betegségéről és a kómában átélt halálközeli élményeiről számolt be, azt állítva, hogy tudományos módszerekkel bizonyítható a mennyország létezése. Egyben javasoljuk át és továbbgondolásra is, hiszen ez a kötet „mind a mai napig rengeteg szakmai vitát gerjeszt, az orvostudományt is foglalkoztatják Dr. Eben Alexander megállapításai, keresve a cáfolatot - vagy éppen a bizonyítást.”
*
Ajánlott még:


A mennyország felfedezése.


Komfortos mennyország.
Menny és pokol.
Beavatás - Jézus beszélő kövei
A Templom kódja.
A kortalan kutatása I.
Énoktól a Holt-tengeri tekercsekig.
Időutazás és lélekvándorlás könyv együtt kedvezőbben
A Fénymunkás I-II.
A lélekvándorlás csodái
Az Univerzum Bibliája - A Szinkronicitás kulcsa A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 980 Ft
Internetes ár: 2 980 Ft
Mágia és asztrológia H.E. Douval 1,400 Ft 1 260 Ft
Az ősmagyar vallás emlékeiről Kókai Lajos 1,300 Ft 1 170 Ft
Lelki evolúció IV. kötet GH Anon 2,800 Ft 2 520 Ft
A vízöntő kor embere Larisza Szeklitova Ludmila Sztrelnikova 3,700 Ft 3 330 Ft
Az eutanázia és a túlbuzgó gyógyítás problémája Dr. Hámori Antal 2,500 Ft 2 250 Ft
Legjobb sarkosan fogalmazni Szentmihályi Szabó Péter 3,500 Ft 3 150 Ft
Az örök fény országa Szabó Judit 2,800 Ft 2 520 Ft
Igenközpontú nevelés Daniel Siegel - Tina Payne Bryson 3,500 Ft 3 150 Ft
Elfáradt összes angyalunk Kaiser László 1,500 Ft 1 350 Ft
A brit haditengerészet és a Mediterráneum a korabeli magyar források tükrében (1935-1939) Réti Balázs 2,480 Ft 2 232 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^