Történelem

Kővágó József - Emlékezés

Emlékezés

Kővágó József

A Náci-ellenes Magyar Katonai Ellenállásra

Könyv
Püski kiadó, 1994
95 oldal, Puha kötésű ragasztott
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Kővágó József - Emlékezés
Kővágó József - Emlékezés
Kővágó József - Emlékezés
Kővágó József - Emlékezés
Kővágó József - Emlékezés
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 990 Ft
Internetes ár: 990 Ft
KŐVÁGÓ JÓZSEF szerző (1913-1996). A budapesti Honvéd Műszaki Akadémia elvégzése után a budapesti Műszaki Egyetemen gépészmérnöki diplomát szerzett. 1939-től a Haditechnikai Intézet munkatársa volt, majd rövid ideig frontszolgálatot teljesített.

1944. október 15. után bekapcsolódott a katonai ellenállási mozgalomba. Tagja volt Nagy Jenő vezérkari ezredes csoportjának, Kiss János altábornagy segédtisztjeként vett részt a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága munkájában. 1944. november 22-én letartóztatták, majd a frontra küldték, ahonnan 1945 márciusában megszökött. 1944 novemberében belépett a kisgazdapártba, 1945 májusában a párt felkérésére Budapest alpolgármestere lett, majd a választások után a főváros polgármestere és országgyűlési képviselő lett.

Jelentős szerepet játszott Budapest újjáépítésének és az élet normalizálódásának megszervezésében. 1950-ben koholt vádak alapján letartóztatták, és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, 1956 szeptemberében szabadult. A forradalom idején részt vett az FKgP újjászervezésében, 1956. november 3-án a párt főtitkárává választották. 1956. november 1-jén ismét a főváros polgármestere lett.

A forradalom leverése után, 1956. november 30-án külföldre menekült, az Egyesült Államokban telepedett le. 1957 januárjában az ENSZ nyilvános ülésén védelmezte a magyar forradalom ügyét, Strassbourgban a Magyar Forradalmi Tanács alakuló közgyűlésén alelnökké választották, ezt a tisztet 1960-ig töltötte be. Az emigrációban aktív szerepet vállalt a forradalom emlékének megőrzésében és a szovjet megszállás ellen tiltakozó nyugati kezdeményezésekben. 1961–1978 között kutatómérnök, 1978–1983 között egyetemi tanár.

1991-ben a Magyar Köztársaság Érdemrendjének csillaggal ékesített középkeresztjével tüntették ki, 1992-ben Budapest díszpolgárává választották.
*
„A hitleri Német Birodalomról való leválást célzó magyar politikai ellenállás mozaikszerű eseménysorozatának utolsó epizódja, a Horthy-hű tényleges tisztek ellenállási szervezkedése volt, amely a Németellenes Magyar Katonai Ellenállási Mozgalom nevet nyerte el. Ennek a titkos szervezkedésnek, annak első napjától kezdve, aktív tagja voltam és a mozgalomban a katonai vezető, Kiss János altábornagy segédtisztjeként működtem. Ez a titkos, utolsó erőfeszítés 1944 december 8-án tragikus véghez érkezett...”
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ELNÖKÉNEK ÜDVÖZLETE
KÖSZÖNTŐ

TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK
• Magyarország a német oldalon;
• Az ellenállás első korszaka;
• Az ellenállás második korszaka;
• A balul sikerült kiugrás;

A KATONAI ELLENÁLLÁS SZERVEZÉSE
• A szervezkedés indulása Nagy Jenő alatt;
• A mozgalomnak politikai és katonai vezetői születnek;
• Helyzetmegítélés, feladatok, tervek;
• Kapcsolatok a munkásság vezetőivel;
• Az ellenállás női szereplőiről;
• A Simonffy Tóth Ernő kiküldetés;
• Veszélyes jelek, további növekedés;
• Polgári kapcsolatok;
• A budapesti hidak megmentésének terve;

A KATONAI ELLENÁLLÁS EREDMÉNYEI ÉS TRAGIKUS VÉGZŐDÉSE
• Eredmények és a vég kezdete;
• Messik János és gróf Széchenyi Pál;
• Az infernóban;
• Ki volt az áruló?
• A per konstrukciója;
• A tárgyalás;
• Az ítélethirdetés előzményei;
• A mozaik legszebb köveit összetörik;
• Kiszabadulásom rövid története;

MELLÉKLETEK
• A Margit-körúti fogház 93-as zárkájának rabjai;
• Forrásmunkák;
• Lábjegyzetek magyarázata;
• A szerző életrajza;
• Ünnepélyes temetések;
• Fénykép Kiss János temetéséről;

*
Az „Emlékezés” című ezen kiadványt az ELŐSZÓ alábbi gondolatainak át- és továbbgondolása jegyében ajánljuk:

„Az emléknapon néhányan, akik Amerikában élünk és emigráns túlélői vagyunk a Katonai Ellenállási Mozgalomnak, meghitt emlékező estre gyűltünk össze New Yorkban, és befelé hulló könnyekkel áldoztunk hőseink és a szervezkedés emlékeinek. Nem publicitásra vágyódtunk, hanem gondolatban le akartunk térdelni hőseink sírja előtt egy imára. Mélyen megindulva fogadtuk azt..., hogy összejövetelünk a történelem formális részévé vált.

Az Egyesült Államok Elnöke, Ronald Reagan, azzal tüntetett ki bennünket, hogy hozzánk intézte azt a történelmi jelentőségű üdvözletet, amellyel elismerte és történelmi perspektívába helyezte a magyar Katonai Ellenállás áldozatos erőfeszítéseit...

Ezért tanulmányom nyitányaként közlöm az Egyesült Államok Elnökének levelét másolat formájában, a magyar fordításával együtt.” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 990 Ft
Internetes ár: 990 Ft
Mrs. Poe Lynn Cullen 3,400 Ft 3 060 Ft
A galamb papné Móricz Zsigmond 2,500 Ft 2 250 Ft
Az apartman Danielle Steel 2,399 Ft 2 160 Ft
Britek, angolszászok, vikingek Bárány Attila 2,800 Ft 2 520 Ft
Igenközpontú nevelés Daniel Siegel - Tina Payne Bryson 3,500 Ft 3 150 Ft
Németh Miklós Oplatka András 3,990 Ft 3 591 Ft
Angol-magyar kifejezések Nagy György 2,490 Ft 2 241 Ft
Szellem, hatalom, erőszak Harai Dénes 5,200 Ft 4 680 Ft
Miért szeretjük a kutyákat, esszük meg a disznókat, és viseljük a teheneket? Melanie Joy Ph. D. 3,500 Ft 3 150 Ft
Családban a nemzet Bánó Attila 3,999 Ft 3 600 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^