Történelem

Gosztonyi Péter - Föltámadott a tenger ... 1956

Föltámadott a tenger ... 1956

Gosztonyi Péter

Könyv
2000
237 oldal, Puha kötésű ragasztott
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Gosztonyi Péter - A Magyar Golgota ANTIKVÁR
Gosztonyi Péter - Föltámadott a tenger ... 1956
Gosztonyi Péter - Politikusok, katonák, események
Gosztonyi Péter - Föltámadott a tenger.... 1956
Gosztonyi Péter - Magyarország a második világháborúban I-III.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 250 Ft
GOSZTONYI PÉTER szerző (Budapest, 1931. december 2. - Bern, 1999 március 31.). Tanulmányait Budapesten, /közgazdasági diploma/, majd 1953-tól a Zürichi Egyetemen folytatta /filozófiai doktorárus/. Részt vett az 1956-os forradalomban, alhadnagyként szolgált Maléter Pál mellett a Kilián laktanyában. A forradalom leverése után Svájcba emigrált. A 1960-as évektől az egyetemi rangú Kelet-európai Könyvtár munkatársa volt, majd 1964-től 1996-ig a vezetőjeként dolgozott. 1997-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem díszdoktorává avatták. Foglalkozása: történész, elsősorban hadtörténész.

Az emigrációban igyekezett ébren tartani a határon kívül élő magyarság tudatában Magyarország felszabadításának reményét, történelmi munkáiban arra törekedett, hogy tárgyilagosan mutassa be az ország második világháborús szerepét, az 1956-os forradalom előzményeit és összefüggéseit.

A Rákosi-Kádár rendszer történészeinek utolsó csatlós koncepciójával szemben kimutatta, hogy Magyarország második világháborús szerepjátszásában milyen mértékben volt meghatározó az a diplomáciai kényszerpálya, amelybe a Nyugat korabeli dilettáns politikusai a trianoni békediktátummal még a jószándékú magyar államférfiakat is belesodorták. Történészi hitvallása: úgy kell munkálkodni, hogy gyűlölet nélkül ismerjük meg szomszédainkat, s tartsuk be az együttélés szabályait, mert e nélkül sem a Nyugat, sem a Kelet nem segít bennünket...
*
A magyar ifjúság küzdelméről, az egész magyar nép küzdelméről szól ez a könyv: a forradalom és szabadságharc hőseiről, pártállásra, világnézeti különbségre való tekintet nélkül.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

OKTÓBER RAGYOGÁSA
ELŐSZÓ

• I. ÚT A FORRADALOMHOZ:
(A „Fordulat éve”. A Rákosi-féle önkényuralom. Sztálin halála és annak következményei. Ki volt Nagy Imre? A kormány élén. Az írók lázadása. Rákosi harca hatalma megtartásáért. Gerő Ernő és a hatalom. Vihar előtt.)

• II. A FORRADALOM:
(„A harag napja”. A szovjet katonai beavatkozás. A tanácstalan kormány. A budapesti „véres csütörtök”. Hajnalodik? A győzelem felé. „Éljen a szabad, demokratikus, független Magyarország!”. Pártélet. Négy nap szabadság. Hruscsov habozik. A Nagy-kormány utolsó napjai. Az árnyak hosszabbak lesznek. Az orvtámadás. Harcok Budapesten és vidéken. A „Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány”. A kettős hatalom időszaka. A vég. A Munkásőrség. „Márciusban újra kezdjük!”

• III. A FORRADALOM UTÁN:
(Ötvenhat veszteségei. Ötvenhat mérlege.)

FELHASZNÁLT FONTOSABB IRODALOM
FÜGGELÉK

*
A „Föltámadott a Tenger... 1956” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinak ajánljuk, akik a történelmi eseményeket „ama napoknak a szellemében” kívánják átélni, amikor „az ország a legtöbbet tehette, amit akkor tehetett. Cselekedeteinkre büszkén gondolunk vissza!”. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 250 Ft
Kolimai napló Jacek Hugo Bader 3,200 Ft 2 880 Ft
Az akasztófa két oldalán Szűcs András 2,800 Ft 2 520 Ft
Politizáló szabadkőművesség - keménytáblás Raffay Ernő 4,990 Ft 4 491 Ft
Az ember szellemi központjai Manly Palmer Hall 1,400 Ft 1 260 Ft
Nomen est Omen avagy Reszkess Szabó János! DVD Szalay Kristóf 2,990 Ft 2 691 Ft
Magyarország és forradalma Martin Illik 2,100 Ft 1 890 Ft
Mondd el fiaidnak...! Kiszely Gábor 2,500 Ft 2 250 Ft
A jövő elkezdődött Bogár László 3,000 Ft 2 700 Ft
Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei Katona Tamás - Ráday Mihály 4,990 Ft 4 491 Ft
A Hálózat felrobbantja Oroszországot Alekszandr Litvinyenko Jurij Felstinszkij 4,500 Ft 4 050 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^