Terméklap

F. Várkonyi Zsuzsa - Már 100x megmondtam

Már 100x megmondtam

F. Várkonyi Zsuzsa

Könyv
Háttér kiadó, 2013
178 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9786155124167
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
F. Várkonyi Zsuzsa - Hoztam, kaptam, átszabtam!
F. Várkonyi Zsuzsa - Sors és sérülés
F. Várkonyi Zsuzsa - Tanulom magam
F. Várkonyi Zsuzsa - Már 100x megmondtam
F. Várkonyi Zsuzsa - Hoztam, kaptam, átszabtam!
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 490 Ft
Internetes ár: 2 241 Ft
2013-ban újabb kiadásához érkezett a „Már 100x megmondtam”, mely eddig is több tízezer olvasónak segített a családi együttélés csapdáinak megértésében. Folytatása, a „Tanulom magam” szintén számos kiadást ért meg, s hamarosan megjelenik a „Sors és sérülés” című kötet harmadik kiadása is a Háttér Kiadó gondozásában.

DR. F. VÁRKONYI ZSUZSA pszichológus a „Már 100x megmondtam” című ezen kötet kilencedik kiadását is megért szerzőjének tanulmányai, ismereteinek forrásai, legfőbb érdeklődési területei a honlapja alapján:
- ELTE Bölcsészkar, klinikai pszichológia szak (Budapest);
- Saját-élményű pszichoanalitikus terápia (Budapest);
- Személyközpontú terapeutaképzés (Svájc-Franciaország-Magyarország-USA)
- Tranzakció-analitikus terapeutaképzés (Németország);
- Gordon-féle trénerképzés (Budapest, Liechtenstein, USA);
- Homeopátia (Budapest);

Iskolái mellett a tanult legfontosabb ismereteinek forrásait így sorolja fel:
- Családom és két nagyszerű barátnőm: Panni és Ági néni;
- Klienseim;
- Ranschburg Jenő;
- Ralph Jones és Patty Howell;
- Bóna László;
- Mérei Ferenc;
- Popper Péter;

Legfőbb érdeklődési területei:
- kapcsolatkezelés;
- játszmák;
- önismeret;
- szülés/születés-élmény;
*

Már százszor megmondtam... - hangzik el naponta sok-sok családban.

• Vajon mi az oka, hogy a megoldással akkor is újra és újra próbálkozunk, ha nyilvánvalóan hasztalan?

Ennek megértéséhez segít hozzá az a sok tapasztalat, mely a világ különböző tájain dolgozó pszichológusok megfigyeléseiből épül lassacskán rendszerré. Ezekből tudjuk, hogy közléseinknek fontos háttérüzenete lehet: szándékot, indulatot, érzelmet rejtenek, s ezt a másik fél - már a kisgyerek is - pontosan érzékeli.

Csakhogy mindaddig ő is olyan kendőzött formában reagál, míg nem kap szavakba öntött eligazítást - éspedig nem a tennivalóiról, hanem a másik érzéseiről és igényeiről. A pszichológusi tapasztalat szerint minden ép értelmű, egészséges személyiségű ember megtanítható a saját, eddig nem vállalt érzelmei felismerésére és megfogalmazására.

Ehhez kíván gyakorlati segítséget nyújtani a szerző a kommunikációkutatás, a tranzakció-elemzés és a szociálpszichológia sok fontos eredményének bemutatásával.
*

(Részlet a könyvből:)

A legtöbb pszichológiai népszerűsítő könyv, amely az utóbbi években nálunk megjelent, arra intett, hogy nagyon kevéssé értjük a gyere­ket. A meg nem értés ezer okáról olvashattunk okos és jóindulatú fejtegetéseket. Az, hogy a felnőtt szintén „értést” és megértést igényel, egészen természetes, mégis kevés – a nagyközönségnek szánt – könyv szól erről.

Szeretném, ha ebben az írásban sikerülne igazságosabban megosztani a figyelmet a felnőtt és a gyerek között.

A legutóbbi évtizedekben világszerte hatalmas tapasztalatanyag gyűlt össze a felnőttek emberi kapcsolatainak, érintkezési szokásai­nak, konfliktusainak törvényszerűségeiről. Majd' minden pszicholó­gus, aki felnőttekkel foglalkozik, gyakorlati munkájában hasznosítja is ezeket az ismereteket.

Aki gyerekek pszichoterápiáját végzi – mint magam is -, nem feltétlenül szorul felnőttlélektani tudásának állandó kipróbálására. Azt hiszem, mégis sokan vagyunk, akik átlépve eredeti hatáskörün­ket és hallgatva a lelkiismeretünkre, egyre inkább bevonjuk a család felnőtt tagjait is a megértendők, sőt néha a támaszt várók körébe. Szinte minden esetben beigazolódik, hogy a család közös érzelmi háztartásban él. Bármely családtag problémája, tünete összefügg a többiekével.

A pszichológiai rendelőben megjelent egy házaspár, akinek kisfiát az óvoda utalta be szélsőségesen agresszív magatartása miatt. Az első beszélgetés nem sokat árult el a problémák okairól, de annál többet mondott a szülők feltűnő össze nem illése. Mindkettőjüket rokonszenvesnek éreztem, de még azonos klubban sem tudtam volna elképzelni őket, nemhogy azonos családban.

A kisfiúval egyiküknek sem volt baja – ezt meggyőzően állították, és később is bizonyították. Az anya időnként mégis – kiszámítha­tatlanul és önmaga számára is érthetetlenül – megverte a gyereket, aki ezt igyekezett „lerázni” magáról és gyorsan elfelejteni. Otthon is, nálam is leginkább kedvességével igyekezett jó érzéshez jutni...
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• Találkozás egy családdal;
• I. A játszmákról;
• II. Gyermekjátszmák;
• III. A gyermekjátszmák leépítése;
• IV. Te meg ő;
• V. Örömtiltó felnőttjátszmák;
• VI. Az örömtiltó játszmák leépítése;
• VII. „Nyúlcipő”;
• VIII. Zsákutcák és kivezető utak;

*
A „Már 100x Megmondtam” című ezen kiadványt a családi együttélés csapdáinak megértése, kezelése, feldolgozása, a saját, eddig nem vállalt érzelmek felismerése és megfogalmazása, a kommunikációkutatás, a tranzakció-elemzés és a szociálpszichológia sok fontos eredményének bemutatása iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 490 Ft
Internetes ár: 2 241 Ft
Az aura érzékelésének tankönyve Swami Panchadasi 1,900 Ft 1 710 Ft
Kárpát-medencei önismeret szerk. Cholnoky Győző 2,000 Ft 1 800 Ft
Világnak Virága - Ősz Czárán Eszter 8,990 Ft 8 091 Ft
Pénz, karrier, csillogás? Baktay Miklós Baktay Zelka Popper Péter Tari Annamária Zsolt Péter 1,990 Ft 1 791 Ft
Elmét vidító magyar népmesék Temesi Viola szerk. 2,490 Ft 2 241 Ft
Verses Szentírás 9,990 Ft 8 991 Ft
Identitásgyarmatosítás Erdélyben Dani Erzsébet 3,500 Ft 3 150 Ft
Mesék nőkről férfiaknak Boldizsár Ildikó 2,990 Ft 2 691 Ft
Társadalmi viselkedéstan II. kötet Viselkedjünk, emberek... Drexlerné Stanchich Ilona 1,800 Ft 1 620 Ft
Siker 101 John C. Maxwell 1,650 Ft 1 485 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^