Történelem

Károlyi Mihály - Hit, illúziók nélkül

Hit, illúziók nélkül

Károlyi Mihály

Károlyi Mihály emlékiratai

Könyv
Európa kiadó, 2013
540 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789630793599
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Károlyi Mihály - Hit, illúziók nélkül
Károlyi Mihály - Hit, illúziók nélkül
Károlyi Mihály - Hit, illúziók nélkül
Károlyi Mihály - Hit, illúziók nélkül
Károlyi Mihály - Hit, illúziók nélkül
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 200 Ft
Internetes ár: 3 780 Ft
Nagykárolyi gróf KÁROLYI MIHÁLY, teljes nevén: Károlyi Mihály Ádám György Miklós (Budapest, 1875. március 4. – Vence, Franciaország, 1955. március 19.) politikus, miniszterelnök, az első magyar köztársasági elnök, emigráns baloldali, másfél évig a Rákosi-rezsim „útitársa” volt.

Gróf Károlyi Gyula miniszterelnök unokatestvére konzervatív arisztokratából vált radikális demokratává és ellenzéki politikusként a Monarchiában fennálló rendszer kérlelhetetlen kritikusává, majd az őszirózsás forradalom és az első magyar polgári demokrácia vezetőjévé. Az emigrációba vonulva pedig a kisantant, majd a sztálinista Szovjetunió munkatársává.

A második világháború után több évtizedes emigrációból hazatérve rövid ideig nagykövet volt, de Rajk László letartóztatásának hatására ismét emigrációba vonult. Bírálói „vörös grófként” szokták említeni. A Horthy-korszak idején Franciaországban élt. 1949-től haláláig emigrációban élt.
*
A kötet eddigi magyar kiadásai csak kihagyásokkal jelenhettek meg, a teljes, csonkítatlan szöveg most (2013-ban) először látott napvilágot.
*
Legeza Ilona könyvismertetője:
A szerző az első részben (Feudalizmus) ismerteti azt az arisztokrata környezetet, amelyben gyermek- és ifjúkorát töltötte, érdekesen számol be a családjáról, neveltetéséről, majd a politikai életben tett első lépéseiről.

A következő részben a magánember háttérbe szorul, s a politikai kap főszerepet, bár megható kedvességgel szól a házasságáról, s a feleségével kapcsolatos történetekről. Érdekes és izgalmas, ahogy a háborút megelőző és a háborús élet magyar és európai politikai irányzatot elemzi.

A harmadik rész - A győzelem ára - az 1918-as forradalom kezdetétől az emigrációba való kényszerülésig tartó időszakot öleli fel. Tárgyilagosan vizsgálja saját és politikus társai szerepét, önkritikus elemzése sok legendát oszlat el.

A negyedik részben az emigrációban töltött éveket veszi szemügyre, s világos képet ad a politikai eseményekről, csakúgy, mint a saját sorsának alakulásáról.

A mai olvasót talán az ötödik rész - Az út vége - érdekli legjobban, hisz ebben számol be a hazatéréséről, a párizsi magyar nagykövetként betöltött szerepéről és újabb emigrációba kényszerülésének okairól.

A Végszóban szépen fogalmazza meg illúziótlan, de töretlen hitét a világ jövendő haladásáról. Károlyi Mihály objektivitásra törekedve számol be az életéről, amely évtizedeken át összekapcsolódott a magyar progresszióval, a magyar történelemmel. Nemcsak a külső események leírása izgalmas a kitűnő stílusú munkájában, hanem egy intellektus nagyon pontos fejlődésrajza...

*
A „Hit, Illúziók Nélkül” című ezen kiadványt Károlyi Mihály emlékiratai iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni ezt az objektivitás szándékával megírt könyvet a mozgalmas életéről, arról a hetven évről, amely alatt az egész világ is oly sok és nagy változáson ment át, és amely életútra így tekint vissza:

„(...) Jó memóriám van, és sokszor a legkisebb részletekig emlékszem azokra az eseményekre, amelyek életemben fontossággal bírtak. (...) Gyakran töprengek rajta, hogyha újra kellene kezdenem, ugyanúgy cselekednék-e, ugyanúgy reménykednék-e, ugyanúgy igyekeznék-e megjobbítani a világot. Azt hiszem, igen. Mindannyiunknak megvan a magunk sorsa, a magunk szerepe, amit be kell töltenünk, és majd a történelem fogja megítélni, sikerült-e valami értékeset alkotnunk.” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 200 Ft
Internetes ár: 3 780 Ft
Gömbös Gyula és a hatalom Vonyó József 5,950 Ft 5 355 Ft
Ösztöndíj a pokolba Lúzman Najkodi Barna 2,800 Ft 2 520 Ft
Aki rám néz Czigány Ildikó 2,200 Ft 1 980 Ft
Kincses Magyar Filmtár 1931-1944 Juhász István 3,000 Ft 2 700 Ft
Erdélyország története II. Szilágyi Sándor 4,690 Ft 4 221 Ft
Viszlát, elvtársak! Dalos György 2,690 Ft 2 421 Ft
Istentelen állam, harcoló egyház Ágoston István 3,400 Ft 3 060 Ft
Átvilágítás Jókai Anna 3,400 Ft 3 060 Ft
A Horthy-korszak külpolitikája III. Gulyás László 3,200 Ft 2 880 Ft
Szerelmek keresztútján Pusztaszeri László 3,400 Ft 3 060 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^