Filozófia

Gereben Ágnes - Antiszemitizmus a Szovjetunióban

Antiszemitizmus a Szovjetunióban

Gereben Ágnes

Könyv
2000
623 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789639306103
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Gereben Ágnes - Megtorlások a Szovjetunióban
Gereben Ágnes - Megtorlások a sztálini Szovjetunióban
Gereben Ágnes - Posztszovjet forgatókönyvek
Gereben Ágnes - Az orosz kapcsolat
Gereben Ágnes - Beszélgetések a Gulagról
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 392 Ft
A szovjet antiszemitizmus története bizonyára sok vitát vált ki Magyarországon. Talán a szerző mentségére szolgál, hogy a szovjet levéltárak megnyitása óta a kutatók még nem vállalkoztak átfogó mű megírására.

A mostanában megnyíló orosz levéltárakból kikerülő adatok, tények arra kényszerítik a történészeket, tudósokat, hogy vizsgálatuk tárgyává tegyék azokat a kérdéseket, amelyekről semmit, vagy nagyon keveset tudunk. Ennek a törekvésnek példája ez a könyv is.

A kötet dokumentumokra támaszkodva állítja: volt a szovjet rendszernek egy ideológiailag is, emberileg is kevéssé védhető árnyalata: az antiszemitizmus, amely a dokumentumokban is tetten érhető.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
• I. A GYÖKEREK:
- Az orosz zsidóság 1917 előtt;
- Emancipációs kísérletek;
- Az antiszemita ideológia;
- Pogromok és migráció a századfordulón;

• II. REMÉNYEK ÉS CSALÓDÁSOK:
- A bolsevikok és a zsidókérdés;
- Jevszekciák és jevkomok;
- „Üzemi antiszemitizmus”;
- A „Szovjet Cion”: álom és valóság;

• III. A KATASZTRÓFA:
- A Molotov-Ribbentrop paktum és a zsidók;
- „Nézd, hogyan mosolyognak egymásra...”
- Annektált zsidók a szovjet érdekszférában;
- Szovjet deportálás;
- A baltikumi tragédia;
- A holokauszt;
- Evakuáció vagy menekülés?
- Az első megsemmisítési hullám;
- Élet a gettókban;
- A szovjet lakosság és a zsidók;
- Katonák, tábornokok, partizánok;
- A gettók felszámolása;
- Hányan voltak?

• IV. A ZSIDÓ ANTIFASISZTA BIZOTTSÁG:
- Ehrlich és Alter küldetése;
- Zsidó népgyűlés;
- A kulturális újjászületés programja;
- Meddig feszíthető a húr?
- Az amerikai diadalút;
- Támadás balról;

• V. RETTENETES ÉVTIZED:
- A kozmopolitizmus elleni kampány;
- A nacionalizmus mint filozófiai kérdés;
- A hidegháború;
- A zsidókérdés a szovjet bel- és külpolitikában;
- Az élet régi rendje visszatér?
- A pokolba vezető út segélyekkel van kikövezve;
- A meghasonlás forgatókönyvei;
- „Korai zsdanovizmus”;

• VI. A VÉGJÁTÉK:
- Zsidók a Sztálin-család körül;
- Belügyi kommandó Minszkben;
- Opera a nagy barátságról;
- Zsdanov halála;
- „Ehrenburg elvtárs leegyszerűsít”;
- Berija és a zsidók;
- Hazafiatlan színikritikusok;
- Egyensúly a szakadék szélén;
- Szemet szemért?
- Tisztogatások a gazdasági szférában;

• VII. PEREK:
- Hóhérok és áldozatok;
- „Emonacionális” tervek;
- Az együttműködő;
- A régi bolsevik;
- A „zsidóper” farvizén;
- A Slánsky-per;
- Szovjet tanácsadók;
- A pankráci színjáték;
- „Fehér köpenyes gyilkosok”;
- Voks populi;

BIBLIOGRÁFIA - NÉVMUTATÓ;
**
GEREBEN ÁGNES szerző (Budapest, 1947. szeptember 21. – Budapest, 2015, március 17.) irodalomtörténész, műfordító, kritikus, egyetemi tanár. 1966-1970 között a Szegedi Tanárképző Főiskola orosz-magyar szakos hallgatója volt. 1971-1972 között az ELTE BTK orosz szakán tanult. 1971-ben a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem tanársegéde volt. 1976-1981 között a Magyar Tudományos Akadémia Kelet-Európai Irodalmi Kutatócsoportjának tudományos munkatársa. 1982-1987 között a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem egyetemi docense. 1983-ban megszerezte az irodalomtudományok kandidátusa fokozatot. 1999-ben habilitált...

Kutatási területe: a századforduló orosz művelődéstörténete és a XX. századi orosz irodalom fehér foltjai, valamint a posztszovjet térség mai helyzete.

*
Az „Antiszemitizmus a Szovjetunióban” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a volt Szovjetunióban a rendszer összeomlása óta a zsidókérdésről napvilágot látott több ezer eredeti dokumentum legfontosabb kérdései iránt érdeklődnek.

„S noha jó néhány fontos kérdést nyilvánvalóan nem sikerült megválaszolni, ma már minden korábbinál világosabban látható, hogy milyen hatással volt az antiszemitizmusra a zsidóság 1917 októbere utáni oroszországi szerepvállalásának. A bőségesen idézett dokumentumok fényében remélhetőleg jobban kirajzolódnak a totális államban - részben a rendszert működtető birodalmi szemlélet, részben a felülről szított és az alulról gerjedő idegenellenesség nyomán - érvényesített diszkrimináció következményei...” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 392 Ft
Magyarország ma és holnap ANTIKVÁR Granasztói György - Kodolányi Gyula (szerk.) 1,500 Ft 1 350 Ft
A gyógyíthatatlannak tűnő betegségek megelőzésének és megoldásának kódjai Kovács-Magyar András 5,500 Ft 4 950 Ft
Ha tábornok vagy, parancsodra várnak tisztjeid Horváth Imre 4,400 Ft 3 960 Ft
A kereszt árnyékában Jozef Mackiewicz 2,800 Ft 2 520 Ft
Idegen Világrend Len Kasten 5,500 Ft 4 950 Ft
1989 - A kommunista diktatúra végnapjai Közép- és Kelet-Európában Adam Burakowski - Aleksander Gubrynowicz - Pawel Ukielski 3,590 Ft 3 231 Ft
Szívtanácsadó Ruediger Schache 3,990 Ft 3 591 Ft
A Kálvin téri kripta titkai Kő András, Susa Éva 5,000 Ft 4 500 Ft
Molnár Tamás 3 könyve együtt kedvezőbben Molnár Tamás 9,800 Ft 8 820 Ft
A Rákóczi-család Dienes Dénes (szerk.) 4,990 Ft 4 491 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^