Antropológia, Őstörténet

Kemény Bertalan - Homálybogozás

Homálybogozás

Kemény Bertalan

Könyv
Unicus kiadó, 2013
112 oldal, Puha kötésű ragasztott egyéb kicsi méret
ISBN 9789638759344
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Kemény Bertalan - Homálybogozás
Kemény Bertalan - Homálybogozás
Kemény Bertalan - Homálybogozás
Kemény Bertalan - Homálybogozás
Kemény Bertalan - Homálybogozás
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 260 Ft
Internetes ár: 1 134 Ft
Kemény Bertalan a hatvanas évek kiútkereső nemzedékének legcsendesebb szavú, ám mégis legnagyobb hatású képviselője volt.

Részlet az ELŐSZÓ-ból:
2007. március 23-án, hetvenkilenc éves korában elhunyt Kemény Bertalan, a Csütörtöki Iskola feluszeminárium megálmodója, a falufejlesztési Társaság és a Falugondnokok Országos Szövetségének alapító elnöke, a falvak Berci bácsija.

Siklaky István, Kopátsy Sándor és Liska Tibor mellett ő is a „homálybogozók” nemzedékéhez tartozott. Azok közé a rendszerváltók közé, akik megpróbáltak a helyzet elmélyült elemzése segítségével a valósággal szembesülni, oszlatni a homályt, mielőtt üdvözítő gondolatokkal álltak volna elő.

A „homálybogozás” szóval önmaga és társai munkáját illette, ezzel a finom iróniával próbálta a túl komolynak látszó kiútkeresés pátoszát helyettesíteni. Örök útkereső volt, de nemcsak a jövőt kutatta, hanem a jelent, és a jelen megértéséhez a múltat...
*
A halála előtt két nappal e kötet korrektúrájának megbeszélésekor diktálta az alábbi sorokat:

„Ez a kis írás eredetileg az Ipolymenti Népfőískolán és a Cseh-Morvaországi Magyarok Egyesülete Brnoban megtartott tanácskozásán elhangzott előadás szerkesztett változata, az egyszerűség és tömörség kedvéért kompilációs formában.

Az egyes homálybogozások terjedelme láthatóan egyre rövidebb, sőt betegségem miatt a 4. homálybogozás utolsó részét csak vázlatban tudtam elkészíteni.

Mondanivalóm lényege az utolsó rövid homálybogozásban olvasható, amit szerettem volna kissé átgondoltabban megírni.

Mivel úgy érzem, hogy e homálybogozások egymásba kapcsolódó láncolata aktuális és súlyos kérdéseket vet fel, 30-40 általam nagyrabecsült ismerősömnek és barátomnak, vagy általam személyesen nem ismert, ám nagyrabecsült személy számára meg szerettem volna küldeni azzal a kéréssel, hogy ha röviden is, de reflektáljanak az olvasottakra.”

A könyv elkészült. Kemény Bertalan gondolatait mindenki személyesen olvashatja, és ahogy Berci bácsi szerette volna, szabadon reflektálhat is rá, hogy a „homálybogozás” folytatódjon….
(Krizsán András)
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ (Dr. Szaló Péter)
BEVEZETÉS
• 1. HOMÁLYBOGOZÁS:
- Faluközösség: (A közösség értelme, célja, természetes jellege, nagysága és terjedelme. A faluközösség belső tagoltsága. A közösségen belüli kommunikáció. A szolidaritás, a kölcsönös segítségnyújtás. A faluközösség vezetése. Egyén és közösség viszonya.);

• 2. HOMÁLYBOGOZÁS:
- A közösség antropológiai fogalma;

• 3. HOMÁLYBOGOZÁS:
Az emberi jelenség hármas szintje (egyén, család és közösség), valamint a kölcsönös egymásrautaltságuk:
- 3.1. Az egyén és család egymásrautaltsága;
- 3.2. A család és az ősi primer közösség egymásrautaltsága;
- 3.3. Az ősi primer emberi közösség és az egyén kölcsönös egymásrautaltsága; (3.31. Nézzük tehát az elsőt kissé részletesebben. 3.32. Az akcionárius típusú személy tevékenysége a másik fontos egymásrautaltsági forma az egyén és a közösség között.);

• 4. HOMÁLYBOGOZÁS:
- Miként jutottunk idáig?
- Megoldás a civilszféra. Megoldás? (Töredék - Faludi Erika);

• 5. HOMÁLYBOGOZÁS:
- A teológiai dimenzió;

Jegyzetek
Kemény Bertalan munkái
A kötetről (Kemény András)

*
A „Homálybogozás” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik együtt szeretnének gondolkodni Kemény Bertalannal, esetleg reagálni is az írásaira és továbbgondolni az általa leírtakat, az alábbiak figyelembe vételével:

„Településtervezőként fogalmazta meg híres mondását: „nem csak népességmegtartó képességre van szükség, hanem a képességmegtartó népességre”.


Tanítója és barátja volt sok száz fiatal és idős embernek, értelmiséginek és kétkezi munkásnak, végtelen egyszerű, letisztult mondatai sokunk szellemi hagyatékává váltak.” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 260 Ft
Internetes ár: 1 134 Ft
Az új ember Mary Rodwell 5,990 Ft 5 391 Ft
Túl tehetséges ahhoz, hogy boldog legyen? Jeanne Siaud-Facchin 3,950 Ft 3 555 Ft
Legyőzzük a félelmet! Lawrence J. Cohen 3,360 Ft 3 024 Ft
Egy papírhajó magánélete Benkő T. Sándor 9,990 Ft 8 991 Ft
A kriminalitásig súlyosbodó személyiségzavarok pszichikai tényezőinek vizsgálata Popper Péter 3,200 Ft 2 880 Ft
Oroszország és Európa 3,880 Ft 3 492 Ft
Mi magyarok Ferdinandy Mihály 3,400 Ft 3 060 Ft
Bélügyek Giulia Enders 3,450 Ft 3 105 Ft
Igen! Ruediger Schache 3,490 Ft 3 141 Ft
Élet a halál után Philip C. Almond 4,500 Ft 4 050 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^