Történelem

Vécsey Aurél - Hunok Magyarok csatái és kalandozásai

Hunok Magyarok csatái és kalandozásai

Vécsey Aurél

Könyv
2013
207 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789632900247
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Vécsey Aurél - Hunok Magyarok csatái és kalandozásai
Vécsey Aurél - Hunok-magyarok eredete és vándorlásai
Vécsey Aurél - A radikális jobboldal és a szélősjobb története Magyarországon
Vécsey Aurél - Magyarok a hadak útján, Fájdalmas vereségeink
Vécsey Aurél - Keserű magyar sors - Emigráció
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 800 Ft
Internetes ár: 1 620 Ft
A Kr.u. első évezredben három harcias lovas - nomád nép is felbukkant a Kárpát-medencében, ám közülük csak Árpád népének sikerült véglegesen megtelepednie.

A Belső-Ázsiából a Duna–Tisza völgyébe jutott magyarság előtt nagyjából ugyanazon területekről, korábbi törzsszövetségekből kiszakadva, a magyarhoz nagyon hasonló etnikumú nomád, barbár hunok és harcias avarok is bejutottak a Kárpátok ölelő karjai közé.

A hunok alig száz éves európai szereplése világtörténeti jelentőségű, bár a nagy királyuk, a legendás Attila halálát követően a birodalmuk felbomlott, törzseiknek a maradványai megérték Árpád népének honfoglalását, és hasonló testalkatuk, szellemi- és tárgyi kultúrájuk, valamint a nyelvük révén beolvadtak a magyarságba.

A lovas - nomád honfoglaló magyarság elözönlötte a Kárpát-medencét 895 - 896-ban, majd kíméletlen kalandozó hadjáratokat folytattak az elkövetkezendő fél évszázadban a nyugati országok és Bizánc ellen.

Az új támadók is az ázsiai sztyeppék sajátos és jellegzetes nomád világához tartoztak, könyörület és irgalom nélkül feldúlták a védtelen városokat, felgyújtották a templomokat és lenyilaztak mindenkit, nem ejtettek foglyokat.

Európa, a fejlett, keresztény világ rettegte a magyarok nevét és nyilait.
Micsoda idők voltak!...
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
• A hunok felemelkedése és gyors bukása;
• A hunokról információkat biztosító kútfők;
• A hunok államszervezete, harcmodora, a hunok eredete és megjelenésük a Kárpát-medencében;
• Attila és birodalma;
• Attila harcai, halála, birodalmának felbomlása;
• Az avarok harcai és bukásuk;
• A magyarság kalandozó hadjáratai;
• A kalandozások mozgatórugói, okai;
• Kezdeti sikerek, majdani vereségek;
• A magyar harcmodor;
• Kalandozóink ellenfeleinek hadviselési módja;
• Írott források, melyek tudósítanak az eseményekről;
• Az első kalandozó hadjáratok története a pozsonyi csatáig;
• A pozsonyi csatától az augsburgi vereségig;
• Az augsburgi csatavesztés és következményei;
• A kalandozások keleti lecsengése;
UTÓSZÓ HELYETT - GÉZA SZEREPE NÉPÜNK MEGMARADÁSÁBAN;

*
A „Hunok - Magyarok Csatái és Kalandozásai” című ezen kiadványt a történelmet kedvelő olvasóinknak ajánljuk, akik szeretnének bővebb ismereteket szerezni többek között abból az időszakból, amikor Nyugat-Európa már kiismerte a magyarok harcmodorát, 955-ben Augsburgnál megállította a kalandozó magyarokat, és a magyarság válaszút elé került, vagy a nomád hunok, avarok sorsa, a rövid tündöklés után a szétszóródás és az enyészet, vagy csatlakozás a kialakuló keresztény, feudális Európához, amely a megmaradást jelentette, vagyis rátérve arra az útra, amely Szent István államához vezetett... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 800 Ft
Internetes ár: 1 620 Ft
A hunok legkorábbi története 3,990 Ft 3 591 Ft
Sikerek vagy kudarcok? - Válaszok Tóth János 1,200 Ft 1 080 Ft
Vissza a magyar útra Bognár József 1,400 Ft 1 260 Ft
Mert ha írunk népdalt, mért ne népmesét? Gulyás Judit 3,990 Ft 3 591 Ft
Újabb magyar ősmesék Bíró Lajos 4,990 Ft 4 491 Ft
Engdahl csomag - 4 könyv együtt kedvezőbben F. William Engdahl 17,000 Ft 15 300 Ft
Állambiztonság ANTIKVÁR Kiszely Gábor 4,990 Ft 4 491 Ft
A magyarság 20.000 éves történelme 2. Hihetetlen Magazin 1,495 Ft 1 346 Ft
Balkáni beszéd Paul Garde 4,200 Ft 3 780 Ft
Bhutáni rokonaink a sarcsok, a kürtöp és a keng nép Dr. Pázmány Péter 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^