Irodalom

Rákosi Viktor - Elnémult harangok

Elnémult harangok

Rákosi Viktor

Könyv
Lazi kiadó, 2013
260 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789632672120
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Rákosi Viktor - Elnémult harangok
Rákosi Viktor - Hős fiúk
Rákosi Viktor - Elnémult harangok
Rákosi Viktor - Hős fiúk
Rákosi Viktor - Elnémult harangok
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 700 Ft
Internetes ár: 2 295 Ft
RÁKOSI VIKTOR szerző, született Kremsner, írói nevén Sipulusz (Ukk, /ma Veszprém megye, Sümegi kistérség/ 1860. szeptember 20. – Budapest, 1923. szeptember 15.) író, újságíró, humorista, országgyűlési képviselő, sportvezető. Rákosi Szidi és Rákosi Jenő testvére. Szülei 1862-ben tönkrementek a mezőgazdasági válság következtében. Ezután Erdélyben, Gyergyóditróban nevelkedett a nagybátyjánál, Rákosi Bélánál, aki orvos volt...
*
Az Elnémult harangok Rákosi Viktor 1903-ban írt, először a Révai Testvérek által kiadott romantikus műve. A regényből Garas Márton és Balogh Béla rendezésében 1916-ban és 1922-ben film is készült.

Első rész: AZ UTRECHTI DIÁKOK

Kölnből két erdélyi református teológus, Simándy Pál és Puskás Gábor ösztöndíjas diákként Hollandiába utazott. Utrechtbe ősz elején érkeztek meg, ahol Bótai Barna fogadta őket. A már régóta itt tanuló Barnabás kiváló tanuló volt, legutóbb már hollandus nyelven kollokvált, s jutalmul két stipendistát (ösztöndíjast) választhatott ki maga mellé.

A két fiatal protestáns hamar beilleszkedett az itteni diákéletbe, kényelmes szállásuk volt, s az anyagiakban sem szenvedtek hiányt. Simándy, aki egykor Szebenben Bótai diákpajtása volt, a tehetsége és a szorgalma révén a távoli idegenben kitűnő tanuló lett, még állást is vállalt: egy gazdag család gyermekét tanította. Bótai súlyos tüdőbetegségben szenvedett, ezért helyettesítette a barátja a pedagógusi munkában, a Bajlon családnál.

Simándy Erdélyben élő menyasszonya Bótai Anikó volt, leendő sógora pedig a gazdag patrícius lányát, Derryt szerette. Baljon Friderika azonban nem viszonozta a betegeskedő fiatalember érzéseit, viszont a széles vállú, csinos arcú, s a holland nyelvet egyre jobban beszélő, a tanulmányokban élen járó Simándy Pál felkeltette az érdeklődését...

Pál komolyan megbetegedett, kórházba is került, majd orvosi tanácsra Hamburgban gyógykezeltette magát. A kikötőben egy Amerikába induló hajó fedélzetéről erdélyi kivándorlók énekét hallotta meg. A 90. zsoltár sorai döbbentették rá az elhivatottságára, hazatért Erdélybe, hogy a keresztény hitét, a veszendő népét és pusztuló hazáját szolgálhassa...

Második rész: A HAVASOK KÖZT

Simándy Pál kitűnő bizonyítványokkal tért haza Utrechtből a kincses Kolozsvárra. A református püspöktől azt kérte, hogy a koldusok papja, az elhagyottak támasza, a szenvedők vigasztalója lehessen. Magyargarabóra került Bod Péter egykori templomába, a görgényi havasok közé. Simándynak azonban nemcsak a nyomorral, a babonákkal, a tudatlansággal kellett megküzdenie, hanem az erőszakosan terjeszkedő román ortodox egyház helybeli képviselőjével, Todorescu pópával is.

Simándy Pál tudta, hogy mit vállalt, erdélyi fiú volt, a megpróbáltatások között is becsületes ember, hithű keresztény maradt...

„Hunyad vármegyében született s ott töltötte a gyerekéveit, ami annyit tesz, hogy a régi dicsőség képei, emlékei már legzsengébb korában bevésődtek a lelkébe. Ő, a késő ivadék, már romok közt jött a világra. A szétzüllött magyarság romjai közt. Látott régi magyar templomokat oláh kézen, vagy becsukva, körülötte ölmagas dudvával. Látott üresen álló nemesi udvarházakat, melyeknek tégláiból az oláh parasztok építettek kunyhót maguknak. Hegytetőkön sokszor elborongott a középkori várak romjai közt, hol egykoron a magyar vitézek álltak őrt a falon, vigyázva a messzeterülő völgyeket...

Százával, ezrével látott magyar típusú, magyar nevű parasztokat, akik elvesztették őseik nyelvét, őseik vallását s a lelke kínosan vonaglott, amikor látta, hogy e tömegek immár idegen eszme, idegen nemzet szolgálatába hajtották erejüket, s magyar öntudatuknak az utolsó szikrája is kihamvadt bennük...”

*
A Lazi Kiadó gondozásában 2013-ban megjelent „Elnémult Harangok” című ezen kiadványt a két erdélyi teológus ösztöndíjjal Utrechtbe utazása, tanulmányaik ottani befejezése, egyikük, Simándy Pál a kalandos évek utáni Erdélybe való visszatérése, ahol a kálvinizmus és a magyar gondolat apostola lesz, Florica, a román pap lánya iránt érzett eleve kilátástalan, de őrült szerelme, a lebilincselően izgalmas, szenvedélyes hangszerelésű és sokrétű regény, a nemzet katasztrófális sorsát a maga érzelmi életében mélyen megélő hős története iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 700 Ft
Internetes ár: 2 295 Ft
Visegrádi esték Féja Géza 2,990 Ft 2 691 Ft
Szeret? Nem szeret? Szabó Mária 3,000 Ft 2 700 Ft
Néprajzi jegyzetek a moldvai magyarokról Csűry Bálint 1,650 Ft 1 485 Ft
Az ősmagyar hadművészet fejlődése és hatása Nyugateurópára Darkó Jenő 2,800 Ft 2 520 Ft
Az ember életútja Kerpely Kálmán 1,990 Ft 1 791 Ft
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke Dr. Nyárády Miháy 2,800 Ft 2 520 Ft
Egy pesti leány története Molnár Ferenc 2,200 Ft 1 980 Ft
Tavasszal újult ékes liliomok - Locsoló versek kicsiknek és nagyoknak 980 Ft 882 Ft
A fehér király (2019-es kiadás) Dragomán György 3,299 Ft 2 970 Ft
A régi Magyarország Grünwald Béla 4,900 Ft 4 410 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^