Politika

Szívós Erika - A magyar képzőművészet társadalomtörténete 1867-1918

A magyar képzőművészet társadalomtörténete 1867-1918

Szívós Erika

Könyv
Habsburg Történeti Intézet kiadó, 2009
272 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789639609990
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Szívós Erika - A magyar képzőművészet társadalomtörténete 1867-1918
Szívós Erika - A magyar képzőművészet társadalomtörténete 1867-1918
Szívós Erika - A magyar képzőművészet társadalomtörténete 1867-1918
Szívós Erika - A magyar képzőművészet társadalomtörténete 1867-1918
Szívós Erika - A magyar képzőművészet társadalomtörténete 1867-1918
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 490 Ft
Internetes ár: 2 117 Ft
Ez a monográfia az 1867 és 1918 közötti korszak magyar képzőművészetének társadalomtörténetét dolgozza fel az európai összefüggésekbe ágyazva.

A történész SZÍVÓS ERIKA elfogulatlan szemmel elemzi a kiegyezés és az első világháború vége közötti képzőművészek magyarországi társadalomtörténetét. Beleásta magát a művészettörténeti szakirodalomba, de mégsem hagyta, hogy a megcsontosodott esztétikai előítéletek vezessék... Inkább épített egy adatbázist az 1867 és 1919 között alkotó professzionális hazai képzőművészekről, majd táblázatokban elemezte ki az adatokat.

Kiderült, hogy mennyi az annyi. Csak pár példa: az összegyűjtött 426 művész közel 10%-a nő, 46%-a érettségizett, 6%-a földbirtokos, 30%-a született Budapesten (Pest-Budán) és 22%-a kapott ösztöndíjat.

A végkövetkeztetése sziklaszilárd: a 19. század végén és a 20. század elején a festők és szobrászok masszívan a középosztályhoz tartoztak. Eleve iskolázottabbak voltak az átlagnál, és bíztak benne, hogy ha nem is nyerik meg a lottó ötöst (mint a festőfejedelem Munkácsy vagy a portrékirály László Fülöp), a pár szobás polgári lakás és a normál köztisztviselői fizetés azért kijár nekik. (Életszínvonalukat pedig tovább örökíthetik a gyermekeikre.)

A visszaemlékezésekben számtalan helyen megénekelt művésznyomor és a bohém életvitel eltúlzott legenda. Herman Lipót A művészasztal című könyvében is csak a fiatalok pénztelenségéről ír, míg az idősödő művészek hamar megállapodtak, lett presztízsük, ügyfélkörük, világos műtermük és házi kabátkájuk.

Szívós Erika nem olvasmányos esszét írt, de ezeket az adatokat valakinek össze kellett már szednie. Például, hogy a századelőig 500 művésznő végzett a főiskolán, de csak körülbelül 100 maradt a pályán. (Vagy hogy a müncheni műtárgypiac éppen akkor omlott össze, mikor a magyarok kirajzottak Nagybányára.)

Ráadásul az összegyűjtött történetek sodorják magukkal az olvasót, Tisza Istvánról például kiderül, hogy majd’ összerókázta magát Rippl-Rónai kiállításán az undortól, az öreg Hatvany művészfiairól szóló lenéző félmondatából pedig kiolvasható az úrhatnám kereskedők jellegzetes szemléletmódja: „Az egyik festő, a másik szintén bolond.”

Szívós Erika – Bourdieu-re és az angolszász professzionalizáció-kutatásokra támaszkodva – térképezte fel a korszak művészet-történetének szövevényes hátterét, a szakma emancipációjától kezdve az intézményes háttér kialakulásáig.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

BEVEZETÉS
• A KÉPZŐMŰVÉSZET FELTÉTELRENDSZERE EURÓPÁBAN A 19. SZÁZADBAN ÉS A 20. SZÁZAD ELEJÉN. A MŰVÉSZ TÁRSADALMI SZEREPÉNEK VÁLTOZÁSA:
- Az európai országok művészeti intézményrendszere;
- A 19. századi intézményrendszer elleni lázadás formái;
- A művészek társadalmi helyzetének változásai;

• BOHÉM, POLGÁR, ÉRTELMISÉGI? A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRSADALMI HELYZETE A 19 - 20. SZÁZAD FORDULÓJÁN:
- A művészpálya vonzásában;
- A képzőművészek anyagi helyzete a dualizmus korában;
- Műkedvelők, vagy hivatásos művészek?
- Szakmai és társadalmi presztízs. A művészek társadalmi helyzetének ismérvei.

• A KÉPZŐMŰVÉSZET POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZETE:
- Állam, politika és művészet viszonya a dualizmus kori Magyarországon;
- A képzőművész szakma professzionalizációja Magyarországon;
- Közönség és közvetítők. A művészet társadalmi környezete;

ÖSSZEGZÉS - BIBLIOGRÁFIA FÜGGELÉK - NÉVMUTATÓ;

*
„A Magyar Képzőművészet Társadalomtörténete 1867 - 1918” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik ennek a monográfiának a segítségével szeretnének részletesebben is megismerkedni a jelzett korszakban a képzőművészetnek első sorban nem a művészettörténeti, hanem a társadalomtörténeti szempontjaival. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 490 Ft
Internetes ár: 2 117 Ft
A lázadás éve Görgényi Tamás - G. Fodor Gábor - Fűrész Gábor - Ketipisz Sztavrosz 3,500 Ft 3 150 Ft
Vallomások Nicolas Sarkozy 3,150 Ft 2 835 Ft
Jel jel jel avagy az ABC 30.000 éves története Varga Csaba 3,600 Ft 3 240 Ft
Cikkek és tanulmányok a társadalmi szervezet hármas tagozódásáról és az 1915-1921 közötti korszakról Rudolf Steiner 3,700 Ft 3 330 Ft
Szkíta rögök fölött hun-magyar szél járja Obrusánszky Borbála 2,100 Ft 1 890 Ft
Kína mellettünk? Vámos Péter 3,800 Ft 3 420 Ft
A három Trianon Bánhegyi Ferenc 3,360 Ft 3 024 Ft
A Frigyládától Isten kardjáig - KÜLÖNSZÁM Hihetetlen Magazin 1,699 Ft 1 530 Ft
Ember lenni mindég, minden körülményben Acsády György 1,500 Ft 1 350 Ft
Irigység, kibeszélés, rosszindulat Almási Kitti 3,360 Ft 3 024 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^