Történelem

Gyarmati György - Trójai faló a belügyminisztériumban

Trójai faló a belügyminisztériumban

Gyarmati György

Az ÁVH szervezete és vezérkara 1953-1956

Könyv
LHarmattan kiadó, 2013
512 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789632367248
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Gyarmati György - A Rákosi-korszak
Gyarmati György - Taposómalom taposóaknákkal
Gyarmati György - Trójai faló a belügyminisztériumban
Gyarmati György - A Rákosi-korszak
Gyarmati György - Taposómalom taposóaknákkal
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 900 Ft
Internetes ár: 4 410 Ft
Kötetünk az 1953 júliusában átalakítani kezdett Belügyminisztérium szervezeti és személyi változásait térképezi fel 1956 októberéig, a forradalom kezdetéig.

Nyomon követjük benne, hogy milyen következményekkel járt az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) visszaterelése a Belügyminisztérium szervezeti rendjébe, illetve azt, hogy miként virult tovább az ÁVH a Rákosi-korszak utolsó éveiben (is), eluralva a megregulázásra szánt anyaintézményét. Ezért mondható, hogy a tárca kötelékébe visszaparancsolt ÁVH az intézmény egészét tekintve „trójai falónak” bizonyult – mint arra a kötet címe is utal.

A bevezető tanulmány a téma társadalom- és politikatörténeti környezetébe kalauzolja el az olvasót. Ezt követi egy módszeres szervezettörténeti tanulmány. Hozzájuk illeszkedik a kötet túlnyomó többségét kitevő blokk: 186 – főként ávéhás – vezető tisztségviselő pályaképe.

Diktatúrában a hatalom arcát leginkább annak – vezérkultusszal is gyakorta körülbástyázni próbált – első számú irányítója határozza meg. Hozzá képest a többiek még a vezetői garnitúrából is inkább csak nevek, elmosódott karakterű, „tulajdonság nélküli” árnyékfigurák. Még inkább arctalan a pártbürokraták másod-, harmadvonalbeli köre – esetünkben a korszak politikai rendőrségének vezérkara.

E köddé vált társaság tagjainak pályaképét rekonstruáltuk – a meglehetősen töredékes forrásokból –, hogy legalább visszamenőleg „élőbbé” tegyük a letűnt rendszer szolgáinak sziluettjét. Annyiban lépünk ki a vizsgált szűkebb korszakból, hogy egyfelől előéletükre is kitérünk, másfelől 1956 utáni pályájukat is nyomon követjük – van, akinél a múlt század nyolcvanas éveinek végéig, az államszocialista rendszer összeomlásáig.

Ilyen értelemben a kötet a múlt századi pártegyeduralom kulcspozíciókba került szolgálatvezetőinek arcképcsarnoka is.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• Gyarmati György - Palasik Mária:
AZ ÁVH INTÉZMÉNYTÖRTÉNETÉNEK TÁRSADALMI - POLITIKAI KÖRNYEZETE, 1953-1956;

• Cserényi - Zsitványi Ildikó:
A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZERVEZETI VÁLTOZÁSAI, 1953 - 1956;

• SZERVEZETI ÁBRÁK:
- A Belügyminisztérium, 1953. július;
- A Belügyminisztérium, 1954. október;
- A Belügyminisztérium, 1956. október;

• Fekete Edit - Palasik Mária:
A BELÜGYMINISZTÉRIUM 1953-1956 KÖZÖTTI VEZÉRKARA;
Pályaképek;

• FÜGGELÉK
Rövidítésjegyzék - Képjegyzék - A pályaképek szerzői - Névmutató - A pályaképek szereplői

*
A „TRÓJAI FALÓ A BELÜGYMINISZTÉRIUMBAN” című ezen kiadványt az 1953-tól 1956-ig terjedő időszakban az ÁVH szervezete és vezérkara iránt érdeklődő, a közelmúlt történelmi és közéleti eseményeire nyitott olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 900 Ft
Internetes ár: 4 410 Ft
Cukorfalat Obersovszky Péter 1,980 Ft 1 782 Ft
George Soros Andreas Von Rétyi 3,790 Ft 3 411 Ft
A Hódító Iszlám és A terror Földi Pál 4,500 Ft 4 050 Ft
Hídverés ANTIKVÁR Franka Tibor 2,800 Ft 2 520 Ft
Koncepcióváltások Ötvös István 3,200 Ft 2 880 Ft
Első magyar sznobszótár Cserháthalápy Halápy Gábor 1,990 Ft 1 791 Ft
Nem komoly dolog Luigi Pirandello 2,400 Ft 2 160 Ft
Félni csak...kinek is lehet? Bunyevácz Zsuzsa 4,500 Ft 4 050 Ft
Új államalapítás 2,990 Ft 2 691 Ft
Tiszta Szándék Kelemen Erzsébet 990 Ft 891 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^