Antropológia, Őstörténet

Harai Dénes - Érték teljesítmény siker

Érték teljesítmény siker

Harai Dénes

Tanulmányok, esszék a katonapedagógia, katonai antropológia köréből

Könyv
Zrínyi kiadó, 2013
386 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789633275870
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Harai Dénes - Érték teljesítmény siker
Harai Dénes - Szellem, hatalom, erőszak
Harai Dénes - Katonadolog?
Harai Dénes - Magyar katonahősök, katonák
Harai Dénes - Érték teljesítmény siker
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 3 200 Ft
HARAI DÉNES szerző (1951) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának egyetemi tanára, akinek szakterülete a pedagógia, pedagógiai antropológia, a felnőttoktatás, valamint a személyközi kommunikáció.

Ebben a kötetében az elmúlt két évtizedben a katonai neveléssel kapcsolatban írt tanulmányait, esszéit adja közre.

A hat fejezetbe rendezett írások - a magyar Honvédség előtt álló feladatokkal összhangban - egy új szemléletű, a magyar tradíciókra épülő katonai nevelést alapoznak meg.

A tanulmányok között olyan figyelemre méltó, megvitatásra érdemes témakörök szerepelnek, mint:
- az archaizmusok a modern hadviselésben;
- a fegyveres összeütközések antropológiája;
- a „töltsd be teljesen szolgálatodat!”;
- a szakértelem, szolidaritás, bajtársiasság;
- vagy például a gyors gondolkodás és bátor cselekvés összhangja.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

Tisztelt Olvasó!
BEVEZETÉS
• Történelem és neveléstörténet;
• Háború, társadalom, egyén;
• Oktatáselmélet és módszertan;
• Katonai erkölcs;
• Értékek és kétségek;
• A katonai gondolkodás,
BEFEJEZÉS - BIBLIOGRÁFIA - NÉVMUTATÓ

*
Az „Érték, Teljesítmény, Siker” című ezen kiadványt a Tisztelt Olvasóhoz című bevezetőben írt alábbi idézettel ajánljuk:

„Egyetértek a szerző megfogalmazásával, miszerint: „Egy olyan népnek, mint a magyar, amely hatalmas áldozatok árán szerezte és tartotta meg hazáját, különös figyelemmel kell a megtett út tapasztalatait elemeznie és katonái felé fordulnia, összhangot teremtve az új alaptörvény, a változó katonai kultúra és az emberi akaratok között”.

A téma iránt érdeklődő olvasók mellett kiemelten ajánlom a kötetet a tiszt és altisztjelöltek oktatását végző tanárok, a kutatók, valamint a katonai vezetők számára.”
(Dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök) A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 3 200 Ft
Magyar Élettér Autóatlasz 3,990 Ft 3 591 Ft
Éld meg isteniséged Adamus Saint-Germain 2,625 Ft 2 363 Ft
A szeretetkód Alexander Loyd 4,200 Ft 3 780 Ft
A kövérség és kísérőbetegségei Rodé Magdolna 2,900 Ft 2 610 Ft
Mesélő tájakon Majláty Bence Kristóf 2,500 Ft 2 250 Ft
Magyar Óriásokról gyerekeknek Mátyás Szabolcs 2,700 Ft 2 430 Ft
Betyár fedőnevű célszemély Bálint László 1,250 Ft 1 125 Ft
Ártatlanság, tudás és csoda Osho 3,990 Ft 3 591 Ft
Egyenes gerinccel Rónay László 3,500 Ft 3 150 Ft
A kádári Magyarország titkos élete Borvendég Zsuzsanna 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^