Történelem

Bárány Attila - Középkori magyar emlékek Angliában

Középkori magyar emlékek Angliában

Bárány Attila

Könyv
Attraktor kiadó, 2013
139 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9786155257469
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Bárány Attila - A normann hódítástól a Magna Cartáig
Bárány Attila - A szulejmáni ajánlat
Bárány Attila - Britek, angolszászok, vikingek
Bárány Attila - Középkori magyar emlékek Angliában
Bárány Attila - A normann hódítástól a Magna Cartáig
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 380 Ft
Ez a kötet az Attraktor Kiadó gondozásában Bárány Attila, Laszlovszky József és Papp Zsuzsanna tollából megjelent „Angol-magyar kapcsolatok a középkorban I-II.” című kiadvány kiegészítésére, illetve a megjelenés óta a kutatás folytatása során felszínre bukkant adatok közlésére vállalkozik.

A középkori emlékek (pl. az ún. yorki kard) sokszínű képet adhatnak arról, hogy miként látták Angliában a középkori Magyarországot és viszont, s milyen viszony volt a művészet, az irodalom, a tudomány területén.

Az angol-magyar kapcsolatok kutatásában sajátos módon a művészettörténet irányából érkező kutatók mutattak fel újabb eredményeket. A művészettörténet és a heraldika új szempontokat hozott az angol-magyar kapcsolatok vizsgálatában. Különösen a dinasztikus jelképek és a királyi emlékek vonatkozásában.

A tanulmány csak azokat az emlékeket vizsgálja, amelyeknek a tárgyalt korszakban már volt történeti jelentőségük. Így nem esik szó pl. a Corvinákról, amelyeket a 16. század második felétől szereztek be az angol gyűjtők, vagy az a magyar szentekhez kötődő számos kézirat, amelyeket Angliában őriznek (Pl. a szerte Angliában igen népszerű Szent Erzsébet tiszteletének nyomai).
*
A kötet TARTALMA:

BEVEZETÉS
• ÍROTT FORRÁSOK:
- Királyi emlékek;
- Zsigmond 1416-os látogatásának forrásai;
- Zsigmond és V. Henrik kapcsolatai;

• TÁRGYI EMLÉKEK:
- Lovagrendi insignia és devizák;

• IKONOGRÁFIAI EMLÉKEK, KÉZIRATOS FORRÁSOK:
ÖSSZEGZÉS
JEGYZETEK - BIBLIOGRÁFIA

*
A „Középkori Magyar Emlékek Angliában” című ezen kiadványt az „Angol-magyar kapcsolatok a középkorban I-II.” című kiadvány kiegészítése, illetve a megjelenés óta a kutatás folytatása során felszínre bukkant adatok iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk, az Összegzés alábbi gondolatainak figyelembe vételével:

„Az emlékek szervesen illeszkednek abba a kapcsolatrendszerbe, amelyet a 14-15. században Magyarország és Anglia tartottak fenn egymással. A diplomáciai kapcsolatokon, a szövetségesi viszonyon, érdekközösségen túl mindez egy olyan szélesebbkörű kapcsolatrendszert jelentett, amelynek részesei voltak a társadalmi-kulturális események, lovagi tornák, fejedelmi processzusok, lakomák, zarándoklatok (pl. Zsigmond király látogatása Becket Szt. Tamás sírjánál), lovagrendi ünnepélyek, fogadalomtételek...

Nem lehetett távoli vagy idegen Zsigmond udvara, s III. Richárd is tisztában volt a kódexe lapjain ábrázolt „kucsmás” uralkodó korabeli tekintélyével. S a 15. században még semmi esetre sem tekintették Magyarországot egy messzi, ismeretlen kelet-európai királyságnak.
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 380 Ft
Becsület és kötelesség - a két kötet együtt Gróf Edelsheim Gyulai Ilona 7,000 Ft 6 300 Ft
A Hattyú csillagkép kulcsa Andrew Collins 4,990 Ft 4 491 Ft
Velázquez-tanulmányok Ortega y Gasset, José 2,400 Ft 2 160 Ft
A végtelen egyszerű Hoffmann Gergely 3,280 Ft 2 952 Ft
A klastrom titka Jane Austen 2,500 Ft 2 250 Ft
A vallások, az állam és a szólás szabadsága Koltay András 3,500 Ft 3 150 Ft
Ma még nem nevettem Bagdy Emőke Pap János 3,150 Ft 2 835 Ft
2012-Itt a világvége? Riccardo Cascioli-Antonio Gaspari 2,600 Ft 2 340 Ft
George Soros Andreas Von Rétyi 3,790 Ft 3 411 Ft
Fegyver csörög Urbánszki László 2,999 Ft 2 700 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^