Hitélet

Nagymihályi Géza - Az idegen szent

Az idegen szent

Nagymihályi Géza

Árpád-házi Szent Piroska élete és kora

Könyv
Kairosz kiadó, 2013
180 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789636626327
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Nagymihályi Géza - A kereszt: Krisztus ikonja
Nagymihályi Géza - Feledés és örök emlékezet
Nagymihályi Géza - Az idegen szent
Nagymihályi Géza - Mutasd meg szépségednek fönségét...
Nagymihályi Géza - Árpád-házi Szent Piroska
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 800 Ft
Internetes ár: 3 230 Ft
A kötet szerzője először kísérli meg, hogy Szent László lánya, a későbbi bizánci császárné szerepét és jelentőségét a bizánci teológia felől közelítse meg.

Ilyen szempontú vizsgálatra ez idáig sem a történészek, sem a művészettörténészek nem vállalkoztak.

NAGYMIHÁLYI GÉZA görögkatolikus lelkész, művészettörténész ezen feltáró munkája során a történelmi, életrajzi háttérből, a gazdag irodalomból fokozatosan bomlik ki az „idegen” Szent Piroska alakja, és tevékenységének fő színtere, a Pantokrátor monostor.

Ez a kötet nem csupán a szakértők, de a laikusok számára is izgalmas és lebilincselő olvasmány. Kerny Teréz művészettörténész szerint hiányt pótló mű, amelyre már régóta vártunk...
*
Szent Piroska (1088–1134. augusztus 13.) Árpád-házi magyar királylány, bizánci nevén Priszka, Irén (Eiréne) néven bizánci császárné. Szent László (1040-1095) magyar király és Adelhaid rheinfeldi hercegnő (†1090) elsőszülött leánya, 1104-től Komnenosz János, a későbbi II. (Komnénosz) János bizánci császár (1118-1143) felesége, a konstantinápolyi Mindenható Megváltó Krisztus (Pantokrátor) monostora és a hozzá tartozó karitatív kórház alapítója.

Mozaikképe a Hagia Szophia-székesegyházban látható. Az ortodox egyházakban szentként tisztelik. Az ortodox liturgia szerint augusztus 13-án tartják az emléknapját. Kultuszát a római és a görög katolikus egyház is átvette; ugyancsak a szentjei közé sorolta.

Piroska mindössze két esztendős volt, amikor anyja, Adelhaid meghalt, majd 1095. július 29-én az apját is elveszítette. A hét esztendősen teljes árvaságra jutott hercegnő 1095-től évekig unokabátyja, Könyves Kálmán udvarában élt. 16 évesen nehéz lépésre kényszerítette az ország érdeke, mert 1104-ben eljegyezték a bizánci trónörökössel, Komnenosz Jánossal.

A házasság megkötéséhez Piroskának át kellett térnie az ortodox vallásra, amelyben az Eiréné (Irén) nevet kapta. Házasságából nyolc gyermek származott...
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• Himnuszok Szent Eiréné tiszteletére;
• ELŐSZÓ AZ ELSŐ KIADÁSHOZ
• ELŐSZÓ A MÁSODIK KIADÁSHOZ
• BEVEZETÉS

• Történelmi körülmények (Összefoglalás);
• Szent Eiréné élete;
• Egyénisége;
• A vallásos környezet, amely fogadta;
• A császárkultuszról, amelynek részese volt;
• A nagy keresztény metropolisz, amely befogadta;
• Spiritualitás és szakrális művészet a szent császárné korában;
• Eiréne halála;
• Eiréne nevei;
• Szentek tisztelete és a szentté avatás a bizánci kerezténységben;
• Szent Eiréne ikonográfiája (Ábrázolási elvek a keresztény Keleten);
• Bizánci császár és császárné ábrázolások;
• Eiréne-ikonok régen és ma;
• A Pantokrátor-templomegyüttes;
• Építészetikonológiai alapelvek;
• A Pantokrátor-templomegyüttes rövid leírása;
• A Pantokrátor templomegyüttes titulusai;
• A Pantokrátor templom Konstantinápoly történetében;
VÁLOGATOTT IRODALOM - SZÍNES KÉPEK JEGYZÉKE - FÜGGELÉKEK;

*
„Az Idegen Szent” című ezen kiadványt az „idegen” Árpád-házi Szent Piroska élete és kora iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, a szerző alábbi szavainak figyelembe vételével:

„A második és bővített kiadást az előző események és új ismeretek birtokában és tükrében adjuk ki. Bővebb idézetekkel szolgálunk a templom és monostor alapító leveléből, részletesebb leírást adunk a templom építészeti értékeiről... A lelkiségi hátteret szélesebb horizont mentén tárgyaljuk, és körképet adunk az szent császárné életében tapasztalható szakrális művészeti helyzetről, amelyek hatással lehettek szemléletének alakulására.

Bemutatjuk az újonnan született ikonokat, és beszámolunk szakrális kultuszának helyzetéről, abban a reményben, hogy sikerült felkelteni az érdeklődést az Árpád-házi királyok történetének ezen ismeretlen korszaka iránt.
(Budapest, 2013. augusztus 13. Árpád-házi Szent Piroska emlékünnepén) A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 800 Ft
Internetes ár: 3 230 Ft
Göre Gábor mint filozófus Pozsonyi Ádám 1,790 Ft 1 611 Ft
A modern világ válsága René Guénon 3,000 Ft 2 700 Ft
A szeretet ereje Osho 2,990 Ft 2 691 Ft
Erdély középkori harangjai és bronz keresztelőmedencéi Benkő Elek 6,500 Ft 5 850 Ft
Égető Eszter 1. Németh László 2,500 Ft 2 250 Ft
A pénz istenei F. William Engdahl 4,500 Ft 4 050 Ft
A siker helye Hollywood Bokor Pál 2,480 Ft 2 232 Ft
Gyógyító jóga Tara Stiles 4,490 Ft 4 041 Ft
Hamisság és igazság Csáth Géza 1,400 Ft 1 260 Ft
A szeretet hangja Szondi Miklós 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^