Történelem

Rados Jenő - Magyar építészettörténet

Magyar építészettörténet

Rados Jenő

Könyv
Terc kiadó, 2013
392 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789639968936
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Rados Jenő - Magyar építészettörténet
Rados Jenő - Magyar építészettörténet
Rados Jenő - Magyar építészettörténet
Rados Jenő - Magyar építészettörténet
Rados Jenő - Magyar építészettörténet
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 8 900 Ft
Internetes ár: 8 900 Ft
Magyarország építészetén a Magyar Királyság és Magyarország területének építészetét értjük a honfoglalástól napjainkig.

Rados Jenő (1895–1992) építész, építészettörténész, műemlékvédelmi szakember, a Műegyetem nagyhírű professzora volt. 1961-ben írta meg a magyar építészettörténet összefoglalását, amely a mai napig alapvető műnek számít, azóta sem írta meg senki ennél átfogóbban.

„A szövegen semmit sem módosítottunk, megtartva ezzel a mű kordokumentum-értékét is és vállalva az esetleges kritikát, amelyet a történelmi és szakmai szemlélet változása miatt esetleg bárki jogosnak vélhet. De óvatosan kell ítélkezni. Maga Rados Jenő is figyelmeztet erre a szocializmus építészetéről szóló fejezete elején, hogy az „olyan közel áll hozzánk, hogy helyes megítéléséhez hiányzik az idő távlata”...

A posztmodern kor egyik tanulsága számunkra éppen az, hogy nincs objektív leírás, a múlt mindig változik, ahogy a jelen és az ítélő is. A kötet alapjául az 1974-es kiadást vettük, amit a szerző az 1961-es első kiadáshoz képest javított és bővített. Kiadónk töretlen szándéka, hogy a közelmúlt fellelhető szellemi értékeit megőrizze és közkinccsé tegye, amelyekből ez a mű sem maradhat ki.
*
Rados Jenő, dr. (Budapest, 1895. április 25. – Budapest, 1992. január 2.) magyar építész, építészettörténész. Középiskolai tanulmányait 1913-ban praematurus eredménnyel végezte, majd beiratkozott a Műegyetem építészmérnöki karára, melyet 1919-ben fejezett be. Egyetemi tanulmányai közben 1915–1918 közötti I. világháborús években 27 hónap arcvonalbeli katonai szolgálaton volt mint tüzértiszt.

Felsőfokú tanulmányainak befejezése után 1919-ben kinevezték a Műegyetem Középkori Tanszékén kisegítő tanársegéddé, majd 1921-től adjunktussá. Ebben a minőségben 1936-ig dolgozott. A műszaki doktori fokozatot 1929-ben, a magántanári képesítését 1932-ben nyerte el. 1936-tól 1945 novemberéig a Budapesti Állami Felsőépítő Ipariskolán volt tanár...

*
A „Magyar Építészettörténet” című ezen kiadványt Rados Jenő, a Műegyetem egykori nagyhírű professzora művét megismerni akaró olvasóinknak ajánljuk, akinek ez a könyve nemcsak alapmű, de egyben kordokumentum is. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 8 900 Ft
Internetes ár: 8 900 Ft
Ludwig Pardi Anna 2,700 Ft 2 430 Ft
Ezotéria Okkultizmus 1,900 Ft 1 710 Ft
A bűnökről és a büntetésekről Cesare Beccaria 1,900 Ft 1 710 Ft
Pillanatok Dorothy 2,300 Ft 2 070 Ft
Magyarország a második világháborúban Papp Gábor - Győrffy Iván - Litván Dániel (szerk.) 4,990 Ft 4 491 Ft
Harc a nemzet érdekében Borbély Imre 2,500 Ft 2 250 Ft
A filozófia rejtélyei I. kötet Rudolf Steiner 3,000 Ft 2 700 Ft
Belső utazás Brandon Bays 2,500 Ft 2 250 Ft
Fejezetek a rácjárások történetéből ANTIKVÁR Délvidéki S. Atilla 5,990 Ft 5 391 Ft
Hősnő Bókay János 2,800 Ft 2 520 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^