Irodalom

Wass Albert - Mire a fák megnőnek

Mire a fák megnőnek

Wass Albert

Könyv
Mentor kiadó, 2006
282 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Wass Albert - Krisztus vitézei
Wass Albert - Kard és kasza I-II. (puhakötés)
Wass Albert - A nemzetféltő
Wass Albert - Csaba (puha)
Wass Albert - Szille igazságot tesz - MŰVÉSZI KIFESTŐ
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 680 Ft
Internetes ár: 1 512 Ft
- Maradjatok a földhöz nőve s folytassátok békével a munkát, amit mi húsz esztendővel ezelőtt elkezdettünk. S a szerencse, a vagyon, ami ebből a munkából kinőtt, ne legyen számotokra lépcső, melyen keresztül fölemelkedni vágyjatok a bécsi Burgból áradó, idegen fényesség szemfényvesztő köreibe.

Kulcs legyen csupán a szerencse és a vagyon, egyszerű kulcs a kezetekben, magatok és népetek számára, az élet virágoskertjének kapujához...
(Wass Albert)

A Habsburg elnyomás XIX. századi világában Wass Albert nem titkolt erdélyi családregénye egyszerre tart társadalmi - nemzeti önvizsgálatot és fájdalmasan felkészítő történelmi memoritert a mai magyar utódnemzedékek számára.

A 48-as és a kiegyezéskori nemzedék meghasonlásának hű tükre ez a kötet.
(Turcsány Péter)
*

„Dúlás, rablás áldozata lett mindaz, amit egész nemzedékek tudással, nehéz és kitartó munkával teremtettek. Jogtalanul, méltatlan tulajdonba kerültek a birtokolt javak, miközben egykori gazdáik az elnyomás kegyetlen börtönében sínylődtek.

A forradalom leverőinek fogságából hazatérő erdélyi nemes, báró Varjassy István felperzselt kastélyának romjain, a Mezőség adta lehetőségekkel élve, hű embereinek segítségével vág neki, hogy újjáépítse fából, téglából, cserépből, de leginkább lélekből mindazt, amit ő és az imádott szülőföldje elveszített. És tette mindezt az elnyomó császári uralom legszigorúbb terrorja közepette, amikor az élet a hatalom szűk korlátai közé szorult, és akkor is, amikor a magyarság birtokolta környező földek ilyen-olyan fondorlatok nyomán kezdtek román kézre jutni.

És mire az újrakezdéskor ültetett csemeték igazi fákká nőttek, minden a régi értékek helyreállását sugallta.”
(Káli Király István)

*
A „Mire a Fák Megnőnek” című ezen kiadványt a Wass Albert műveit kedvelő, adott esetben azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akiket a Szamos völgyében meghúzódó kis falu, Doboj lakosai: magyarok, románok, szászok és zsidók küzdelmein keresztül a magyarság sorsának alakulása érdekel az 1848-49-es szabadságharc leverését követő időktől a hatvanas évek elejéig.

„Wass Albert történelmi regénye az eljövendő szabad Magyarországért folytatott küzdelem példázata.” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 680 Ft
Internetes ár: 1 512 Ft
Miképpen mi is megbocsátunk Illés Sándor 3,500 Ft 3 150 Ft
A világ körülöttem Fekete Béla 2,999 Ft 2 700 Ft
Itt a TE időd! Szalay Ádám 2,990 Ft 2 691 Ft
Káosz és rend III. - Hajnali sugár Benkő László 3,499 Ft 3 150 Ft
Tizenkét ösvény Ilosvay Ferenc 2,900 Ft 2 610 Ft
Utassy József költészete Vilcsek Béla (szerk) 4,990 Ft 4 491 Ft
A magyar honvédelem egy negyedszázada 1919-1944 Erdeös László 9,900 Ft 8 910 Ft
Hagyomány és magyarság Baranyi Tibor Imre 3,500 Ft 3 150 Ft
Virágszál Fábián Janka 3,999 Ft 3 600 Ft
Emmi Méhes György 2,480 Ft 2 232 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^