Történelem

 - Magyar hadviselt zsidók aranyalbuma

Magyar hadviselt zsidók aranyalbuma

Könyv
2013
604 oldal, Kemény kötésű fűzött
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 19 900 Ft
Internetes ár: 19 900 Ft
Ez az elhunyt, odaveszett katonák névgyűjteményével megjelent reprezentatív emlékkönyv fontos kordokumentum, amelynek jelentőségét leginkább a katonaság és a zsidóság kapcsolatának magyarországi története tükrében értékelhetjük.

Már a XIII. században találunk említésre érdemes momentumot, amikor is a zsidók Európában elvesztették a fegyverviselési jogot, nálunk viszont IV. Béla királyi védelmet nyújtott nekik. Mátyás király külön zsidóprefektúrát hozott létre.

Történelmi változásaink fordulataiból sosem maradt kívül a zsidó katonahistória; a zsidóság számára mindig is meghatározó volt a lakóhely, illetve az ország védelméhez való hozzájárulás, kiegészítő ténykedés (adófizetés, élelem- és fegyverbeszerzés, sáncépítés, tűzoltás, szekerezés, őrzés, kémkedés stb.)

Külön jelentős fejezetet képez a hadi újításokban és a hadiiparban való részvételük. (Weiss, Frommer stb.)

Mindamellett a zsidók – leginkább önkéntesen – a függetlenségi küzdelmeinkből fegyveresen is kivették a részüket, bár a lovasságtól és a tüzérségtől igyekeztek távol maradni.

A magyar zsidók katonai szolgálata egy 1788. augusztus 19-i rendelettel vette kezdetét. A hadsereg kimondottan kedvezett a szocializálódásuknak, az emancipációjuknak, ugyanis a testület nem tűrte a faji megkülönböztetést.

Az egyenjogúság reményében a magyar zsidók magyar- és erdélyhoni kiáltványukban, az imaházukat leszámítva „az élet minden egyéb viszonyaiban honfiaknak, csak magyaroknak” vallva magukat igen magas számban vettek részt az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeiben. Helytállásukért először 1849-ben, majd véglegesen 1868-ban törvény mondta ki az egyenjogúságukat. Innentől kezdve tisztté, egyéves önkéntessé, katonai tisztviselővé is válhattak.

Ezt a Monarchia Európában elsőként tette lehetővé, ily módon karriert is biztosítva a közép-, sőt a felsőbb osztályokban. Például báró rimaszombati Hazai Samu 1910–17. között a hadügyminiszterségig vitte.

Ez a Hegedüs Márton szerkesztésében először 1938-ban kiadott aranyalbum arról tanúskodik, hogy az első világháborúban is helytálltak zsidó katonáink: 76 Vitézségi Érmet és 22 harmadosztályú Vaskorona-rendet érdemeltek ki; 5116-an áldozták életüket, 15 339-en sebesültek meg.

Éppen ezért mérhetetlen méltánytalanság, csalódás, hogy alig negyedszázad múltán a vitézmód küzdőket, hősöket „lapátos hon-védőkké” silányították. Egyetlen példa: Schwarcz Bernát hatszorosan kitüntetett tűzmester példamutató vitézséggel harcolt a tűzvonalban, majd munkaszolgálatosként 1944. december 27-én a saját sírjába lőtték a keretlegények…

Az aranyalbum korábbi kiadásai vészkiáltások voltak a kiszolgáltatott és elvakított tömegekhez, hogy észérvekkel, tiszta tényekkel bizonyítsák: „nem igaz a propagandaszöveg, mi jó magyarok vagyunk”. De napjainkban is intő jel ez a mű.

Előszava amellett tesz hitet, hogy csak az olyan nemzet élhet, amely számára a próbatétel összekovácsoló erő.

Ha csupán ennyit tudunk, akkor is érthető, hogy miként kapcsolódik 2014-ben az aranyalbum az első világháború kitörésének 100. évfordulója mellett a doni áttörés 71. évfordulójához és a Holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapjához is. Mindemellett az is kitűnik: miért szorgalmazta a kötet megjelentetését az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, annak vezető rabbija, egyben a HM Tábori Lelkészi Szolgálat tábori főrabbija, dr. Köves Slomó és Sessler György, a Munkaszolgálatosok Országos Egyesületének elnöke...

*
A „Magyar Hadviselt Zsidók Aranyalbuma” című ezen kiadványt az elhunyt, odaveszett katonák névgyűjteményével először 1938-ban megjelent reprezentatív emlékkönyv iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, amely fontos kordokumentum, és amelynek jelentőségét leginkább a katonaság és a zsidóság kapcsolatának magyarországi története tükrében értékelhetjük. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 19 900 Ft
Internetes ár: 19 900 Ft
A sötét oldal Paládi Zsolt 2,940 Ft 2 646 Ft
Érték teljesítmény siker Harai Dénes 3,200 Ft 2 880 Ft
Akasztófa-énekek és más költemények Morgenstein 2,700 Ft 2 430 Ft
Forradalmi történetek Bálint László 2,750 Ft 2 475 Ft
21 lecke a 21. századra Yuval Noah Harari 4,490 Ft 4 041 Ft
Aranyménes Ősi János 3,390 Ft 3 051 Ft
Ady Endre kultúrharcai Raffay Ernő 3,990 Ft 3 591 Ft
A Szálasi-kormány belügyminisztériuma Kovács Zoltán András 3,600 Ft 3 240 Ft
Gallföldön, rabságban Harsányi László 3,500 Ft 3 150 Ft
Hogy nyoma maradjon... Gottwald Péter 3,200 Ft 2 880 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^