Karácsony

Sebestyén István - Serkenj lelkem!

Serkenj lelkem!

Sebestyén István

téli ünnepkörhöz kötődő népénekek, beszédek a bukovinai székelyeknél

CD
Rézbong kiadó,
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Sebestyén István - A szegény ember bőrpuskája
Sebestyén István - Serkenj lelkem!
Sebestyén István - Tréfás székely fonó
Sebestyén István - A szegény ember bőrpuskája
Sebestyén István - Serkenj lelkem!
CD 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 800 Ft
Internetes ár: 3 420 Ft
A lemez az egykori bukovinai székelyek, Istensegíts, Fogadjisten, Andrásfalva, Hadikfalva, Józseffalva népének Istentől megáldott karácsonyi ünnepeit idézi meg népénekek, szokásdalok, verses köszöntők, mondák, népszokás részletek segítségével.

A megszólaló népköltészeti alkotások erejével, az Istengyermek világrajövetelének csodálatos eseményeit ragyogtatja fel.

A XVI - XVII. századi, adventi népénekek, az Ó fényességes szép hajnal, a Mikor Máriához kezdetű ének, a négyhetes, böjtöléssel, hajnali misékkel, gyónással áldozással megszentelt, istenváró napok szépségét jelenítik meg.

Megszólalnak a Jézus születését üdvözlő népénekek, köszöntők, a Paradicsomolás, (a legkisebbek köszöntő népszokása) a leányok, legények ablakok alatt elzengett énekei, a csodálatos erdélyi típusú betlehemes játék részletei.

Felhangzanak a Szent István, Szent János, az Aprószentek, az újesztendő napjához kötődő szokásdalok, verses köszöntők, a fenyő, illetve a karácsonyfa, viszonylag nagyon új teremtésmondája, a Szent Család egyiptomi menekülésének legendája. Sebestyén István a lemez előadója, nagytehetségű, bukovinai székely mivoltában is, istenhitében is hiteles népművész.

Az Andrásfalváról 1945-ben a völgységi Kakasdra települt, hagyományőrző székely család fia, már gyermekként is kiemelkedőénekes volt. Nem véletlen, hogy az 1966-ban, a falujában gyűjtő néprajzosok látókörébe került. Megrendítő és felemelő élmény hallani, ahogy a tizenegy éves fiú édesanyjával, a betlehemes játék Angyal és Mária szerepét énekli.

Hallható a lemezen a pásztorok táncának gyönyörű furulya dallama, de felhangzik az új haza, a mostani lakóhely, Kakasd templomának Isten dicséretét zengő, imára hívó harangszava is.
*
További Sebestyén István termékek:
A szegény ember bőrpuskája.
Tréfás székely fonó. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
CD 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 800 Ft
Internetes ár: 3 420 Ft
Erdélyi konyha György János 1,990 Ft 1 791 Ft
Izrael - Föld és Szentség Benbassa, Esther - Attias, Jean-Cristophe 3,400 Ft 3 060 Ft
Népuralom ötvenhatban Standeisky Éva 4,500 Ft 4 050 Ft
Zsidó közmondások Sári László szerk. 2,900 Ft 2 610 Ft
Fényszék Hintalan László 2,800 Ft 2 520 Ft
Erdélyi trónharc Hover Zsolt 2,990 Ft 2 691 Ft
A Csíksomlyói Kegyszobor története P. Botos Fortunát 800 Ft 720 Ft
Székely-magyar meseszínpad Zsigmond M. Ibolya 1,300 Ft 1 170 Ft
Atilla Kódex Thierry Amadé, Fessler Ignác, Baráthosi Balogh Benedek, Kozsdi Tamás 9,980 Ft 8 982 Ft
Erdély 100 szonettben Kozma László 3,000 Ft 2 700 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^