Történelem

Asser - Alfred angolszász király élete

Alfred angolszász király élete

Asser

Könyv
Attraktor kiadó, 2014
121 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9786155257520
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Asser - Alfred angolszász király élete
Asser - Alfred angolszász király élete
Asser - Alfred angolszász király élete
Asser - Alfred angolszász király élete
Asser - Alfred angolszász király élete
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 040 Ft
A fordítás az 1847-es angol kiadásból készült:

„És miként a buzgó madár, mely minden reggel kiszáll a szeretett fészkéből, s gyorsan vezeti röptét a lég bizonytalan ösvényein keresztül, majd leszáll a füvek, növények és cserjék tarka virágaira, végigpróbálván, melyik a legkényelmesebb, hogy otthonát ráépíthesse, úgy a király is állandóan a távolba szegezte tekintetét és oly dolgok után kutatott, melyekkel még saját királysága nem rendelkezett...”
*
Nagy Alfréd (849 899.) Wessex déli angolszász királyságának legnagyobb uralkodója volt 871-től 899-ig.

Nagy Alfrédben végre megtalálta az eltiport angolszász nemzet azt a királyt, akire a IX. századi viharos időkben szüksége volt. Alfréd személyében a középkor történelmének egyik legvonzóbb alakja tűnik fel. A tér, amelyben működött, nagyon is szűk körű volt, de az erkölcsi nagyság, mely minden tényéből kisugárzik, a legnemesebb, legkiválóbb uralkodók sorába emeli.

Az első keresztény király a szónak az igazi értelmében, aki mindig „méltóan akart élni”. Egész életét a népe javának szentelte, mint hazájának felszabadítója és népe anyagi jólétének, szellemi műveltségének előmozdítója. Fényesen kiérdemelte a „Nagy” melléknevet, amellyel az utókor felruházta.

Uralkodásának közel harminc éve az angolszász nemzet történetének fénykora.

*
Az „Alfred Angolszász király Élete” című ezen 1847-es első kiadásból fordított művet a kor legműveltebb keresztény uralkodója iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, Kiss Sándor fordító alábbi szavainak figyelembe vételével:

„Alfred király politikája több szempontból is különös figyelmet érdemel: mindenekelőtt talán legszembetűnőbbek a honvédelmi reformjai, melyek segítségével sikeresen szembe tudott szállni a kor egyik legrettegettebb hadseregével.

A reformnak négy sarkalatos újítása volt: a flotta megépítése és megszervezése, a select fyrd, továbbá a lovasság felállítása, valamint - és legfőképpen - a várak építése.A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 040 Ft
Úgy szereti Isten a világot Szedmák András 2,900 Ft 2 610 Ft
Az újvári ejálet török adóösszeírásai ANTIKVÁR Dr. Baskovics József 2,990 Ft 2 691 Ft
Alfred angolszász király élete Asser 2,400 Ft 2 160 Ft
Szkíta-hun régmúltból székely-magyar jövendő Obrusánszky Borbála 2,100 Ft 1 890 Ft
Lányok és asszonyok aranykönyve Szécsi Noémi 4,490 Ft 4 041 Ft
A vízöntő kor embere Larisza Szeklitova Ludmila Sztrelnikova 3,700 Ft 3 330 Ft
Teljes élet Jimmy Carter 3,990 Ft 3 591 Ft
Aranyszájú Szent János 4,200 Ft 3 780 Ft
A magyar mint idegen nyelv grammatikája - Elmélet és gyakorlat dr. Budai László 6,990 Ft 6 291 Ft
Asszonyszerelem, asszonysors Gróf Nádasdy Borbála 2,900 Ft 2 610 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^