Irodalom

Komjáthy István - Mondák könyve

Mondák könyve

Komjáthy István

Nemzeti könyvtár 26. rész

Könyv
Magyar Közlöny kiadó, 2014
432 oldal, Kemény kötésű fűzött FR4 méret
ISBN 9786155269264
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Komjáthy István - A hortobágy krónikája
Komjáthy István - A tehetségkutatás magyar módja
Komjáthy István - Botond
Komjáthy István - Mátyás Mondák könyve
Komjáthy István - Mondák könyve
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
A két világháború között gyanútlan parasztembereknél, falusi helyszíneken, padlásokon, régi könyvtárakban lelkes, furcsa alakok jelentek meg. Kutattak, kerestek. Nem terményt, állatot, pénzt – nemzeti értéket. A nemzeti múlt értékeit.

Jegyzetfüzetekkel, vagy kezdetleges hangfelvevő készülékekkel faggatták a falusi kocsmákban, tanyasi boltban időző embereket, meséljenek, énekeljenek, osszák meg velük nagyapáik, szépapáik emlékeit. Ezek az emberek nyilván csodálkoztak, hiszen a néphagyomány megőrzése számukra természetes valami, az élet része, a napi munka után a kikapcsolódás, a játék. Az emlékezés nagyapa, ükapa, szépapa történetére, mulattató, megható meséire. Mit kell ezeken gyűjteni? És főleg, miért éppen most?

Kodály és Bartók csak a két legismertebb gyűjtő, nyomukban százan és százan, elsősorban pedagógusok, költők kezdtek pánikszerű értékmentésbe. Mire ez a pánik? Talán az első világháború szörnyű pusztításai, amelyek tanulságait átlátva a szellem napszámosai úgy vélték, pusztulni fog a hagyomány, a népi kultúra is? Vagy megérezték az elsőnél még pusztítóbb, még embertelenebb második világháború közeledtét, és tudták-érezték, cselekedni kell?

Valószínű, hogy így van, nincs más magyarázat erre a hirtelen jött akaratra: megőrizni mindent, felkutatni az emlékeket, megörökíteni, begyűjteni, elraktározni, feldolgozni, aztán tovább adni az ifjúságnak, és egyáltalán mindenkinek, akit érdekel. Győrffy György, László Gyula, Berze Nagy János a magyar őstörténet nyomait kereste a mindennapokban, a hagyományokban, a mesékben és mondákban. És ebből vontak le az őstörténetre vonatkozó következtetéseket, tudományos modellt alkottak, nem vitatkoztak egymással látványosan. Nem ugrott egymásnak a finnugor-elmélet szakembere és a sumér rokonságot kutató, érezték, az utolsó órában, utolsó pillanatban vannak. Be kell gyűjteni mindent, és majd aztán levonni a tanulságokat.

A magyar mondakör pusztulását siratta Arany János, az 1948/49-es forradalom elvesztésével együtt. Számára ugyanúgy egy világ égett el, mint ahogy késői utódai érezték a világháborúk ölelésében. Arany úgy vélte, a magyar mondavilág elveszett, nem fellelhető, nem pótolható.

Mert még nem ismerte Komjáthy Istvánt.
Sok ember gyűjtése kell ahhoz, hogy mindez a hagyaték összeálljon egyetlen emberben, ő szoborrá gyúrja, átengedje magán az anyag-halmazt, és elképesztő szorgalommal egyesítse azt. Nem lehetett ez az ember ismert költő, író, vagy az irodalmi élet szervezésében égő ember. Csak olyas valaki, aki tudta: ez a feladata az életében, ez az egyetlen feladata, nincs sok ideje rá, de be kell végeznie. Ki adta neki ezt a feladatot? Honnan vette, hogy ezt csak ő tudja elvégezni? Nem érdekes.

Komjáthy István egész életét a főmű megalkotásának szentelte. Családja úgy emlékszik rá, szinte állandóan dolgozószobájában volt, napi tizenkét órát dolgozott, érezte-tudta: a sors nem sok időt szánt neki, mihamarabb végeznie kell. Iratkupacok, tanulmányerdők között ülve rakta össze ennek a félelmetes kirakójátéknak a darabkáit, amit magyar emlékezésnek hívunk, amely hiteles módon mutatja be a hun világot, Árpád népét, mindazt, amit Kézai Simon és mások utalásain át csak sejthetünk.

Gyermekeivel 1944-ben Csehszlovákiából jöttek át, mert rájuk akarták erőszakolni az ottani állampolgárságot, és ők magyarnak tartották magukat. A debreceni egyetemen a kiváló tudós, Karácsony Sándor oltotta belé a mesék-mondák szeretetét, és bízta meg a feladattal, rakja össze ezt a munkát.

A 28 éves fiatalember nagyon komolyan vette a megbízást, 35 éves koráig szinte csak a MONDÁK KÖNYVE megírásával foglalkozott. Nem is akart mást tenni, az ötvenes években járunk, amikor a hétköznapok borzalma elől egyetlen lehetőség van a menekülésre: a mesevilág. A mondaköltészet. A magyar múlt kutatása, és megörökítése az ifjúság számára. Az 1956 előtti kultúrpolitika annyira meglepődött ezen a számára ismeretlen szándékon, hogy hagyta dolgozni a tanárembert, sőt a mű első kiadása 1955-ben meg is jelenthetett. Csonkítatlan formában. Veszélytelennek tűntek ezek a mondák és mesék, és ráadásul erősítették a magyar öntudatot. De ez csak később lett probléma.

A szerző halála után, 1963-ban a család levelet kapott az akkori kultúrpolitika irányítóitól, hogy a mű megjelenik újra, de csonkított formában. A „nemzeti öntudatra károsan ható” részeket kivették belőle...

Az 1955-ös első kiadást nagy örömmel élte meg...

... Tervezte a királymondák összegyűjtését. A hortobágyi történetek megírását, kiadását. Előre jutott a Mátyás királyról szóló legendák feldolgozásában, a betyárvilág megéneklésében...de befejezni már nem tudta egyiket sem.

A MONDÁK KÖNYVE így is befejezett életmű. Klasszikus íróinkat megszégyenítő stílusban, gondolati gazdagsággal, kifinomult írói módszerekkel megírt összefoglaló munkája számtalan kiadást élt meg, szinte kötelező tanagyag lett az iskolákban, helyet vívott ki magának a családi könyvespolcokon. Kell ennél több?

... Nem feltűnni – szolgálni akart. Ha van túlvilági élet, és néha onnan le lehet jönni a földi környezetbe láthatatlanul, ismeretlenül – úgy Komjáthy István nyilván az ekeli óvoda kertjében, a gyerekzsivaj közepette érzi legjobban magát.
Értük dolgozott.
Tehát mindenkiért.
(Pozsgai Zsolt)
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
Kalotaszegi népmesék Bene Lajos 1,990 Ft 1 791 Ft
A magyar nép élce Jókai Mór 2,700 Ft 2 430 Ft
Ezüst mesekönyv - Ajándék hangoskönyvel Pósa Lajos 2,990 Ft 2 691 Ft
Arany mesekönyv - Ajándék hangoskönyvvel Pósa Lajos 2,990 Ft 2 691 Ft
Mit írtak az ősmagyarokról 46 000 évvel ezelőtt Fejes Pál 7,990 Ft 7 191 Ft
Az óriások elveszett faja Patrick Chouinard 4,500 Ft 4 050 Ft
Mesék Mátyás királyról 2,490 Ft 2 241 Ft
Székely-magyar meseszínpad Zsigmond M. Ibolya 1,300 Ft 1 170 Ft
Hétfalusi csángó népmesék Horger Antal 4,990 Ft 4 491 Ft
Az antropozófia válaszai a világ és az élet kérdéseire Rudolf Steiner 3,000 Ft 2 700 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^