Irodalom

S. Sárdi Margit - Napló-könyv

Napló-könyv

S. Sárdi Margit

Magyar nyelvű naplók 1800 előtt

Könyv
Attraktor kiadó, 2014
328 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155257667
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
S. Sárdi Margit - Napló-könyv
S. Sárdi Margit - Napló-könyv
S. Sárdi Margit - Napló-könyv
S. Sárdi Margit - Napló-könyv
S. Sárdi Margit - Napló-könyv
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 900 Ft
Internetes ár: 3 315 Ft
1791-ben Erdélyben megalakult a Kézírások Társasága, amelynek célja a kézírásos források fölkutatása és összegyűjtése volt... A források között több napló is akadt...

„Az emlékíró műfajcsoport (közte a napló) különleges területe az irodalomnak. Nemcsak az alkotás törvényszerűségei irányítják, hanem az emlékezés törvényei is, amelyekről a pszichológia tudománya - amely körülbelül egy időben született az emlékírás iránti tudományos érdeklődéssel - sokáig vajmi keveset tudott mondani, így a tudományok a maguk módján értékelték az emlékíró műfajokat: a XX. század közepéig nem tartották a szépirodalomba tartozónak, s a legnagyobb önéletírók és emlékiratírók életművét kivéve maga a műfajcsoport a kutatásban igen szerényen volt jelen.”
*
S. Sárdi Margit (Siposné) (Budapest, 1947. július 2. –) magyar irodalomtörténész, egyetemi tanár összegyűjtésében a naplókkal kapcsolatos ismeretek az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
• 1. Bevezetés;
• 2. Az emlékírás megítélése;
• 3. Az én dokumentumok a pszichológiai kutatások tükrében;
• 4. Az emlékírás személykonstrukciója az irodalomtudomány tükrében;
• 5. Az emlékíró műfajcsoport;
• 6. A napló;
• 7. Az anyaggyűjtés, a kötet közlésmódja;
• 8. A naplókról kialakult kép;
• 9. Összefoglalás és kitekintés;
FÜGGELÉK - BIBLIOGRÁFIA - NÉVMUTATÓ

*
A „Napló-könyv” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk,akik szeretnének végigpillantani a naplóirodalom kiadás- és kutatástörténetén, áttekinteni az irodalomtörténetnek és a társtudományoknak a naplókról formált nézeteit, és azok változásait, összegezve látni a naplóirodalomra vonatkozó nézeteket. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 900 Ft
Internetes ár: 3 315 Ft
Akik túlélték a sikert Kolozsvári Sándor 2,500 Ft 2 250 Ft
Kőtörő Fű Bakos Attila 3,990 Ft 3 591 Ft
A kiegyezés reményével Elmer István 2,700 Ft 2 430 Ft
Aludj, mint a tej V. K. Nazara 1,480 Ft 1 332 Ft
A filozófia nagykönyve Szőllős Péter (szerk.) 4,500 Ft 4 050 Ft
Barnabás evangéliuma Arany László 5,990 Ft 5 391 Ft
Bátran és szabadon Schmidt Mária Kerényi György 5,990 Ft 5 391 Ft
Lelkünk útja I. -Létünk titkai Dr. Michael Newton 2,990 Ft 2 691 Ft
Szüntelen jóvátétel Harmath Artemisz 2,990 Ft 2 691 Ft
Magyar szókincstár Kiss Gábor 6,500 Ft 5 850 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^