Történelem

Horváth Miklós - A forradalom tanúi

A forradalom tanúi

Horváth Miklós

Budapest 1956 Akik megélték - franciaországi emigránsok visszaemlékezései

Könyv
Közép- és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kiadó, 2014
166 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155118203
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Horváth Miklós - A forradalom tanúi
Horváth Miklós - A forradalom tanúi
Horváth Miklós - A forradalom tanúi
Horváth Miklós - A forradalom tanúi
Horváth Miklós - A forradalom tanúi
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 900 Ft
Internetes ár: 2 610 Ft
Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után Franciaországba menekülő magyarok visszaemlékezéseit ismerteti ez a 2014-ben magyarul is megjelent kötet.

Először 2006-ban, a forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára Párizsban jelent meg francia nyelven. Ez a könyv ennek a magyar változata.

A francia kormány és számos szervezet mindent elkövetett annak érdekében, hogy a Franciaországba érkező magyarok beilleszkedését megkönnyítse. Ennek köszönhetően két év alatt a menekültek túlnyomó többsége munkába állt vagy tanulmányokba kezdhetett, a fiatalok jelentős része pedig ösztöndíjat is kapott.

A francia földön új életet kezdő 56-osok közül sokan a közéletben is képviselték a forradalom és szabadságharc eszmeiségét, amire az emigráció különböző szervezetei nyújtottak keretet. Ezek közé tartozott az 1956-os Magyar Forradalom Francia-Magyar Emlékbizottság, amely 1957-től minden évben megemlékezett a forradalom hőseiről a Párizsi Diadalívnél, továbbá a menekült szabadságharcosok új hivatalos szervezete, az 1957 januárjában Strasbourgban megalakult Magyar Forradalmi Bizottság, amelynek munkáját az 1956-os Nagy Imre-kormány emigrált minisztere, a szociáldemokrata Kéthly Anna irányította.

Franciaország magyar értelmiségi műhelyeket, több folyóiratot is befogadott. Egy évvel Nagy Imre és mártírtársai újratemetése előtt Méray Tibor író, újságíró kezdeményezésére jelképes síremléket állítottak fel Párizsban.

Lilla Fourrier, a Külföldön élő Magyarok Egyesületének (ALCYON) elnöke szerint a 2006-os francia nyelvű kiadvány megjelenése előtt is voltak még, akik attól féltek, ha beszélnek 1956-os szerepükről, akkor a kommunisták megtorlásától kell tartaniuk. Másokat azért volt nehéz szóra bírni, mert nem szívesen beszéltek a fájdalmaikról, nem akarták a sebeiket felszakítani...

Horváth Miklós történész, a magyar nyelvű kiadvány szerkesztője szerint a tucatnyi visszaemlékező különböző szemszögű történeteiből rajzolódik ki az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hiteles története.

A Terror Háza Kiadó gondozásában megjelent könyv szerzői az emlékeik közreadásával és főhajtással adóznak a megtorlás során kivégzett hősöknek, neves és névtelen felkelőknek, akiknek önfeláldozó helytállásáért hálával tartozik az utókor. Az emlékezők között vannak akik maguk is harcoltak a barikádokon, míg mások talán kevésbé látványos hőstettekről, de felejthetetlen élményekről számolnak be.

Ami közös, az az igazságuk mindent átható tudata, a felkelés tisztaságában gyökerező hitük és egy kivívható szabadság reménye...

*
„A Forradalom Tanúi” című ezen kiadványt Schmidt Mária alábbi szavaival ajánljuk:

„Az emlékek közös feldolgozása közelebb hoz és erősíti az együvé tartozás érzését. Az emlékek megosztása megértést eredményez... Hogy megértsük a jelenünket, meg kell értenünk azt is, hogy elődeink min mentek keresztül az elmúlt ötven-hatvan évben...

A magyarság olyan történelmi tapasztalatok, és általuk olyan mérhetetlen tudás birtokában van, amely minden elképzelhető élethelyzetre kínál pozitív mintát. Ez a tudás megalapozza közösségi létünk elkövetkező évszázadait. Megtapasztaltuk, hogy nemzeti közösségünk tapasztalati kincse olyan energiákat szabadít fel bennünk, amelyek minden válság és átalakulási folyamat ellenére képessé tesznek bennünket a túlélésre.

Az igazság sok részigazságból tevődik össze. Mélyek és szerteágazóak a gyökereink, melyekre a jövőnket alapozzuk.
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 900 Ft
Internetes ár: 2 610 Ft
Ősemberek - ősmagyarok Hóman Bálint 3,200 Ft 2 880 Ft
Az óvoda réme Turnovszky Éva 3,000 Ft 2 700 Ft
Oroszország és a kelet Vámbéry Ármin 3,500 Ft 3 150 Ft
Ítél a történelem Katona Szabó István 2,800 Ft 2 520 Ft
A munkásőrség története és előzményei Kiss Dávid 4,000 Ft 3 600 Ft
Drakula vendége és egyéb borzongató történetek Bram Stoker 2,800 Ft 2 520 Ft
Erdély anno 1895-1944 Balázs D. Attila 3,990 Ft 3 591 Ft
Szókincsbővítő munkafüzet Böszörményi Csaba 990 Ft 891 Ft
A Titok, ami megváltoztatta az életem Rhonda Byrne 3,490 Ft 3 141 Ft
Székelyföld Dr. Hankó Vilmos 2,900 Ft 2 610 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^