Hagyomány

Balla Tibor - Csikány Tamás - Gulyás Géza - Horváth Csaba - Kovács Vilmos - A magyar tüzérség 100 éve

A magyar tüzérség 100 éve

Balla Tibor - Csikány Tamás - Gulyás Géza - Horváth Csaba - Kovács Vilmos

1913-2013

Könyv
Zrínyi kiadó, 2014
320 oldal, Kemény kötésű fűzött A4 méret
ISBN 9789633276020
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Balla Tibor - Csikány Tamás - Gulyás Géza - Horváth Csaba - Kovács Vilmos - A magyar tüzérség 100 éve
Balla Tibor - Csikány Tamás - Gulyás Géza - Horváth Csaba - Kovács Vilmos - A magyar tüzérség 100 éve
Balla Tibor - Csikány Tamás - Gulyás Géza - Horváth Csaba - Kovács Vilmos - A magyar tüzérség 100 éve
Balla Tibor - Csikány Tamás - Gulyás Géza - Horváth Csaba - Kovács Vilmos - A magyar tüzérség 100 éve
Balla Tibor - Csikány Tamás - Gulyás Géza - Horváth Csaba - Kovács Vilmos - A magyar tüzérség 100 éve
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 6 000 Ft
Internetes ár: 5 100 Ft
A magyar tüzérség hadtörténelmünkben kiemelkedő helyet foglal el, virágkora a 19. és a 20. század volt.

Ez a képekkel gazdagon illusztrált kötet a fegyvernem 1913-ban történt újjáalakulását követő száz év mozgalmas tüzérségi történetét kíséri végig.

A modern kori tüzér fegyvernem megalakulását és a tüzérségi alakulatok elengedhetetlen vezetői, a tüzértisztek képzésének beindítását 1913. március 1-jétől számolják. Volt már ugyan tüzérsége a magyar haderőknek a történelem során, ám azok az egységek még nem az önálló, független honvéd hadsereg részét képezték.

A magyar tüzérek harcoltak és jeleskedtek már az 1800-as években is. Az 1867-es kiegyezést követően a császár nem támogatta ugyan, de nem is ellenezte a magyar királyi honvédségen belüli tüzéralakulatok megszervezését.

Az első önálló és teljesen magyarnak nevezett honvéd tüzéregységek 1913-tól kezdtek megjelenni Magyarországon. Hogy az újonnan megalakuló tüzéreknek parancsnokaik is legyenek, már 1912-ben megindult az első 40 fős tüzértiszti osztály, amelynek hallgatói 1914-ben végezték el tanulmányaikat, majd rövidesen a Nagy Háború frontján találták magukat.

Mint ismeretes, az I. világháborút lezáró és rendező trianoni békeszerződés leépítette a magyar haderőt, így a két háború közötti időszakban immáron harmadszor kellett teljesen az alapoktól újjászervezni a tüzérfegyvernem jelenét és jövőjét.

A II. világháború felkészületlen állapotban érte a magyar királyi honvéd tüzéregységeket. Felszereléseik az 1920-as éveket tükrözték, legtöbb tarackjuk még fogatolt volt, és csak álomnak számított a gépesített szállítás. A háborút követően alapvetően szovjet felszerelésekre álltak át, amelyek utódai még megtalálhatók...
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ

• CSIKÁNY TAMÁS: ÁGYÚÖNTŐ MESTEREK ÉS PATTANTYÚSOK, A TÜZÉRSÉG MEGJELENÉSE ÉS FEJLŐDÉSE EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON;
• CSIKÁNY TAMÁS: A MAGYAR HONVÉD-TÜZÉRSÉG MEGSZERVEZÉSE ÉS ALKALMAZÁSA AZ 1848-1849. ÉVI SZABADSÁGHARCBAN;
• BALLA TIBOR: A MAGYAR TÜZÉRSÉG AZ OSZTRÁK TÜZÉRSÉGEN BELÜL (1850-1918);
• KOVÁCS VILMOS: A HONVÉDTÜZÉRSÉG TECHNIKAI FEJLŐDÉSE (1850-1913);
• BALLA TIBOR: A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDTÜZÉRSÉG MEGALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE (1913-1918);
• KOVÁCS VILMOS: AZ OSZTRÁK-MAGYAR, ILLETVE A HONVÉDTÜZÉRSÉG FEGYVERZETE ÉS HARCELJÁRÁSAI AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN;
• HORVÁTH CSABA: 1919 TÜZÉRSÉGE;
• KOVÁCS VILMOS: A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG TÜZÉRSÉGE (1920-1945);
• HORVÁTH CSABA: A MAGYAR HONVÉDSÉG, MAGYAR NÉPHADSEREG TÜZÉRSÉGE (1945-1990);
• KOVÁCS VILMOS: A MAGYAR NÉPHADSEREG TÜZÉRSÉGI RENDSZEREI;
• GULYÁS GÉZA: A MAGYAR HONVÉDSÉG TÜZÉRSÉGÉNEK FEJLŐDÉSE 1990-TŐL NAPJAINKIG;
VÁLOGATOTT IRODALOM;

*
„A Magyar Tüzérség 100 Éve” című ezen kiadványt Dr. Benkő Tibor vezérezredes alábbi szavaival ajánljuk:

„A tüzérek által birtokolt tudás, a tüzérség jelentette ütőképesség és erő a mai napig olyan megőrzendő képesség, amely nem hiányozhat a mindenkori hadseregek szervezetéből. E hagyomány, e tudás megőrzése szempontjából is különös fontosságú kiadványt tarthat kezében az olvasó, hiszen a történelem szabta utak irányt mutathatnak a jövő tüzérnemzedéke számára. A honvédelem iránt érdeklődő olvasót pedig beavatja e nagy hagyományokkal rendelkező fegyvernem rejtelmeibe.” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 6 000 Ft
Internetes ár: 5 100 Ft
A teljes Holt-tengeri tekercsek Michael O. Wise 7,990 Ft 7 191 Ft
A nemzet intézményesülése a rendszerváltás utáni Magyarországon Kántor Zoltán 3,200 Ft 2 880 Ft
A béke első hónapja Magyarországon Gerő András 3,900 Ft 3 510 Ft
Az ukrán dráma Drábik János 2,999 Ft 2 700 Ft
Szájról szájra Tóth Béla 4,990 Ft 4 491 Ft
Mi, trianonidák Tamáska Péter 2,520 Ft 2 268 Ft
Európa furcsa halála Douglas Murray 3,999 Ft 3 600 Ft
Életbajnokok Reményik László 2,990 Ft 2 691 Ft
Kuruc világ III. Nemere István 2,999 Ft 2 700 Ft
Az erdélyi magyar sajtó története 1940-1944 Fleisz János 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^