Történelem

Jósa János - Székely őstörténelmünk kérdései

Székely őstörténelmünk kérdései

Jósa János

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2014
35 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9786155242922
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Jósa János - A székelyek ősei és a székely magyarok
Jósa János - Székely őstörténelmünk kérdései
Jósa János - Adalékok a székelyek régi történetéhez
Jósa János - A székelyek ősei és a székely magyarok
Jósa János - Székely őstörténelmünk kérdései
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 400 Ft
Internetes ár: 1 190 Ft
Ez a kiadvány különnyomat a Hargitaváralja 1941. évfolyamának 23-24. és az 1942. évfolyam 1-3. számából.

( „Székely őstörténelmünk kérdései és a nemes székely nemzet képe”
Írta: lófő csíkszentgyörgyi Jósa János
Ára 2-50 pengő
Szeged, 1942.)
*
Részlet a kiadványból:
Attila népe és a székelyek is skithák voltak (fekete nép). Ennek bizonyítására a hagyományon kívül egymagában elégséges volna Priscus, akinek feljegyzése szerint Attila lakomáján »odas scythicas canebant... «De II. Theodosius követségi üzenetében előforduló eme kifejezés is: »Attila elődei, a skitha királyok, mindig megelégedtek...« stb.

Perdöntő továbbá Jornaindes feljegyzése a hunok „in proprias sedes remearumt” (t. i. Kis-Scythiába)... A Székelyföldön pedig több nyoma van a skitha emlékeknek.

Ezzel szemben az avarokról nincs egyetlen egy adat sem arra nézve, hogy a fekete scithákhoz tartoztak volna, ellenkezőleg számos adat és tanúbizonyság szól amellett, hogy az avarok a fehér népek (milyenek a germánok, szakák) közül valók.

Ennélfogva az avarok még „összekötő csapat népként” sem szerepelhetnek a hún történelemben, bár érdemük elvitathatatlan: közreműködtek Hunnia fenntartásában a római-frank birodalom elleni küzdelmeik során.

Továbbá Menander a sirmiumi táborozás leírásánál a hunt idegen népként állítja be Baján szövetségében, aki maga is úgy tünteti fel a dolgot, hogy a húntámadás előtte idegen és nem az ő akaratából történt, mikor a kutigurok sikerén felbuzdulva követeket küldött Konstantinápolyba.

Ezek a kutigurok pedig hunok (székelyek) voltak, ami kétségtelen és semmiféle »mesteri« tudománnyal le nem tagadható.

„Bajanus missit dena millia Cutrigorum, qui dicebantur Hunni...” Ez az adat is cáfolat arra, hogy a hunok (székelyek) az avaroknak akár közvetlen, akár közvetett utódai lennének...

*
A „Székely Őstörténelmünk kérdései” című kiadványt az 1942-es ezen különnyomat iránt érdeklődő, a hun, székely, avar kérdéskör vitáját és okfejtését megismerni akaró, történelmet kedvelő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 400 Ft
Internetes ár: 1 190 Ft
Könyvjelző