Filozófia

Vay Adelma - Szellem, erő, anyag

Szellem, erő, anyag

Vay Adelma

Könyv
Belső egészség kiadó, 2012
223 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155144196
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Vay Adelma - Szellem, erő, anyag
Vay Adelma - Szférák
Vay Adelma - Szellem, erő, anyag
Vay Adelma - Szférák
Vay Adelma - Szellem, erő, anyag
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 250 Ft
Internetes ár: 1 913 Ft
Vay Adelma /Vay Ödönné/ (1840-1925) könyvei német nyelvterületen ma a reneszánszukat élik. Folyamatosan jelennek meg különböző kiadásokban. Magyar nyelven komoly űrt tölt be, mert utoljára majd száz évvel ezelőtt jelent meg.
*
A szellemi princípium minden lénynek a szellemi erők szférájába tartozó képességeit foglalja össze (értelem, érzelem, gondolkozás, képzelőerő stb. tekintetében).

Az erőprincípium ugyanaz minden erőre és az erőkkel összefüggő tulajdonságokra nézve.

Az anyag princípiuma pedig az anyagi vonatkozásokban jelenti az előbb elmondottakat.

Isten szellemi princípiuma azonban az erő és az anyag princípiumát is magában foglalja, mert ezek Istenből erednek és Belőle indulnak ki a mindenségbe. Ha pl. a levegő princípiumáról van szó, akkor ez alatt a kifejezés alatt azoknak a tulajdonságoknak, törekvéseknek és lehetőségeknek összességét kell érteni, amelyek az ősfényből kiindulva a káoszon és a teremtésen keresztül a levegőt, a légáramlatokat és minden egyéb - a levegővel összefüggő - jelenséget hoznak létre a földön, egészen addig, amíg a föld fel nem oszlik és a levegő princípiuma át nem alakul valamilyen más princípiummá.

A princípium szó tehát a fent említett értelemben jobban fejezi ki a hozzá fűződő fogalmat, mint az „elv” megjelölés, mert ez utóbbi félreértésekre adhat okot...
*
Vay Adelma szerző Erdélyben töltötte a gyermekkorát, majd 1860-ban báró Vay Ödönhöz ment feleségül, akivel több mint hatvan évig élt együtt. Médiumitása 1865-ben mutatkozott meg először. Dr Gárdos, a delejező orvos szerint „a szellemi látás tulajdonsága rá van írva a homlokára.” A médiumi írást tanácsolta, hogy elmúljanak a gyakran jelentkező görcsei...

„Furcsa volt és különös számomra ez a mechanikus írás, amely anélkül működött, hogy gondolkodnom kellett volna. Olyan volt ez a számomra, mintha valaki történeteket mesélne nekem és mintha én hallgatnám azokat. Mind a kezem mozgása, mind pedig az írás teljesen a saját akaratom és befolyásom nélkül történt.”

A „Szellem, Erő, Anyag” 1870 tavaszán jelent meg Bécsben. A „Tanulmányok a szellemvilágról” című könyve pedig 1874-ben jelent meg Lipcsében. Legérdekesebb látomásait a „Víziók a vizespohárban” című könyvében ismertette...

Miután Ödön 1921-ben visszatért az örökkévalóságba, Adelma 85 éves korában követte a férjét.

A Spiritiszta Egyesület nekrológjának záró mondata:
„Hozzon gazdag termést az a szellemi munka, amely rajtuk keresztül valósult meg!”

*
A „Szellem, Erő, Anyag” című ezen kiadványt a férj, Vay Ödön alábbi szavaival ajánljuk:

„... szemtanúja voltam-e könyv keletkezésének. Nejem: a médium hirtelen kényszerérzet hatására kezdte el a gépies médiumi írást. A szellemi vezetők szép és felemelő szavai áhitatot keltettek a lelkében, a sok beteg embertestvérén végzett sikeres gyógyítás pedig felbátorította őt. Így folytatta tovább a médiumi írást, amíg létrejött ez a könyv...

Hiszek a leírt szavak tartalmának valódiságában, valamint a forrás tisztaságában. Hiszek továbbá a gépies médiumírásban és a sugalmazásban, mivel kétségtelen bizonyítékaim vannak ezek létezéséről. Magam is szent hivatást vélek teljesíteni, amikor ezt a könyvet kiadom.” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 250 Ft
Internetes ár: 1 913 Ft
Új esély a szerelemre Dr. Sol Gordon, Elaine Fantle Shimberg 2,390 Ft 2 151 Ft
Angyalok útján Berente Ági 1,800 Ft 1 620 Ft
Kincskereső kisködmön Móra Ferenc 990 Ft 891 Ft
Szellem, erő, anyag Vay Adelma 2,250 Ft 2 025 Ft
A felismerés kapuja Olaf Jacobsen 2,990 Ft 2 691 Ft
A magyar tündérvallás Bíró Lajos 3,990 Ft 3 591 Ft
A perui papnő Agnes Golenya Purisaca 3,500 Ft 3 150 Ft
Az idősödő AGY André Aleman 2,690 Ft 2 421 Ft
Pogány szokások, keresztény emlékek Alföldi András 2,400 Ft 2 160 Ft
Devizában nyilvántartott végzet Kovács Anita 2,900 Ft 2 610 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^