Hagyomány

Hankó Béla - Székely lovak

Székely lovak

Hankó Béla

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2014
60 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
ISBN 9786155496004
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Hankó Béla - Székely lovak
Hankó Béla - Székely lovak
Hankó Béla - Székely lovak
Hankó Béla - Székely lovak
Hankó Béla - Székely lovak
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 615 Ft
Hankó Béla 1943-ban Kolozsváron megjelent „Székely lovak” című tanulmányában részletes adatokat közöl a második világháború alatt Erdélyben végzett törzskönyvezési munkáról.

Kétféle típust ír le részletesen;

- a székely és
- a békási lófajtát.

Az alábbiakban a békási lófajta leírásából idézünk:

„Legelőször is a havasok apró termetű lovával foglalkozom, melynek ősi tenyészterülete a Borgói hágótól a Gyimesi szorosig terjedő hegyvidék Gyergyóbékással, mint középponttal.

A békási lófajta a hucul fajtával kétségtelenül rokon, jól kitenyésztett és egységes fajta, mely azonban nem oly zömök és sűrű testű, mint a hucul. Marmagassága általában csak 130 cm. körül van (bottal mérve). A megmért 150 példány közül csak kettőnek volt 140 cm. marmagassága...

...Sok közöttük a szíjalthátú és akad köztük zebroíd csíkozottságú példány is. Jellemző, hogy ez a fajta is hátul túlnőtt, mint valamennyi kárpáti lófajta. A túlnőttség a békási fajtának a kancáin középértékben 2 cm. Megegyezik a fajta abban is a hucul , a székely és a konyik fajtával, hogy a törzshosszúsága nagyobb, mint a marmagassága, átlagban 3 cm-rel.

A nagy törzshosszúság, a hátsó testtáj túlnőttsége, az alacsony termet és a tehénállás minden kárpáti lófajtának közös tulajdonsága...”
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ - BEVEZETÉS
VISSZAPILLANTÁS
• Irodalmi áttekintés;
• A békási fajta;
• A székely lófajta;
• Békási-, hucul és székely kancák összehasonlítása;
• A békási és székely kancák testméretei;
• Testméret táblázatok;
• Tábla magyarázat;
• Táblák;
*
Hankó Béla (Poprád, 1886. július 5. – Toronto, 1959. november 16.) magyar zoológus, ichthiológus, ornitológus, muzeológus, egyetemi tanár, természettudományi szakíró. Zoológiai szakmunkákban nevének rövidítése: „Hankó”.

*
A „Székely Lovak” című ezen kiadványt az 1943-ban megjelent tanulmányban az erdélyi lovak, lófajták, lóállomány iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, amelyet Dr. Hankó Béla a határrevízió után röviden így jellemzett:

„Erdély lótenyésztése, ez ősmagyar föld visszacsatolása idején hihetetlenül züllött, a lóállománya pedig rendkívül kevert, leromlott és kicsi volt. Az állam a bajon ideiglenes intézkedésekkel azonban segített, de a végleges rendbehozatalhoz idő kell, mindenek előtt az anyag ismerete. Ezt a munkát iparkodtam most részben elvégezni.”
(Kolozsvár, 1942. október 17.)
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 615 Ft
A székelység eredete Varga Géza 4,000 Ft 3 600 Ft
A magyar vallás alapjai Páll János 600 Ft 540 Ft
Ősi intézményeink Rudnay Béla 1,900 Ft 1 710 Ft
Tündérmese Danielle Steel 2,699 Ft 2 430 Ft
A napba öltözött leány DVD Koltay Gábor 4,990 Ft 4 491 Ft
Vesztesek és győztesek Lucian Boia 2,495 Ft 2 246 Ft
A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei eredeti örmény kútfők után I-II. kötet Lukácsy Kristóf 4,500 Ft 4 050 Ft
Zarah öröksége Náray Tamás 5,999 Ft 5 400 Ft
Fortéjos Deák Boldizsár memoriáléja Gróf Bánffy Miklós 2,990 Ft 2 691 Ft
Én, mint blogger Fricz Tamás 3,900 Ft 3 510 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^