Filozófia

Julius Evola - Fasizmus és Harmadik Birodalom

Fasizmus és Harmadik Birodalom

Julius Evola

Könyv
Attraktor kiadó, 2014
172 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155257797
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Julius Evola - Fasizmus és Harmadik Birodalom
Julius Evola - A Grál misztériuma és a ghibellin birodalmi idea
Julius Evola - A hermetikai tradíció
Julius Evola - A felébredés doktrínája
Julius Evola - Meglovagolni a tigrist
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
Az első kiadás: Il fascismo visto della Destra. Note sul Terzo Reich. Volpe, Roma, 1970.
*
„A kötetben olvashatjuk a tradicionális jobboldali filozófia mesterének alapvető tanulmányait a 20. század két legfontosabb jobboldali diktatúrájáról – egészen másféle nézőpontból és következtetésekkel, mint amit megszoktunk…”

A tanulmányokat részletes jegyzetapparátus, illetve a szerzőről szóló tanulmányok egészítik ki.

„Ma a »racionalizálás« agyréme újra megjelenik, amikor eltüntetni és diszkreditálni akarják mindazt, ami egzisztenciális feszültség, heroizmus és egy mítosz galvanizáló ereje, csakhogy ezt nem egy politikai eszmény, hanem egy »szociális« eszmény és a fizikai jólét jegyében tennék.

Azonban helyesen mutattak rá, hogy a mély válság elkerülhetetlen, amikor a prosperitás és a jólét végül is unalmassá válik. Ilyen válságok előjelei nem hiányoznak: ezek a vak, anarchikus és romboló lázadásnak mindazok a formái, amelyeket éppen a leginkább prosperáló nemzetek fiatalsága valósít meg.

Ez a fiatalság észreveszi az úgynevezett »fogyasztói társadalom« keretében megvalósuló szocializált, racionalizált és materializált létezés abszurditását és teljes értelmetlenségét. A lázadás eme formáiban ennek az impulzusnak nincs többé tárgya...”

„... a közgazdasági determinizmus felismerhető a marxizmustól különböző, sőt vele ellentétes áramlatokban is. Itt ki kell mondanunk: ha ez a formula önmagában véve abszurd is, sajnos nem az a modern világban, mivel ebben az ember ezt a formulát egyre inkább igazzá tette. A tiszta homo oeconomicus absztrakció. De – mint annyi absztrakció – valósággá válhat, ha a részt az egésszel szemben hipertrofizáljuk és abszolutizáljuk.

Amikor a gazdasági érdek válik uralkodóvá, természetes, hogy a gazdasági törvények leigázzák az embert, és ezek a törvények szinte autonómmá válnak, hacsak más érdekek nem jelennek meg, és nem lép közbe egy magasabb hatalom.”

„Bármilyen paradoxnak tűnik is, a demokratikus »véleményszabadságnak« magában kéne foglalnia annak elismerését, hogy antidemokratikus eszméket is szabad hirdetni, hacsak a demokrácia nem akarja átengedni a helyét egy erőszakos és zsarnoki rezsimnek, amelynek csupán az előjele más. (Egyébként több szerző megállapította, hogy kevés rendszer olyan türelmetlen és fanatikus, mint azok, amelyek naponta dicsőítik a »szabadságot«.)”
*
A kötet TARTALMA:
• A fasizmus jobboldali bírálata;
Jegyzetek
• Jegyzetek a Harmadik Birodalomról;
Jegyzetek

- Gianfranco de Turris: Az olasz kiadás szerkesztőjének megjegyzése;
- Giuseppe Parlato: Fasizmus, nemzetiszocializmus és tradíció;
Jegyzetek
- A Kiadó megjegyzése;
*
Barone Giulio Cesare Andrea Evola (1898-1974), más néven JULIUS EVOLA, olasz filozófus volt. Magyarországon ismert szerző. Nem túlzás, hogy a mágiával, az egyes nagy szellemi tradíciókkal és a politikával foglalkozó munkái filozófiai igényességgel készültek. Szorosabb értelemben vett filozófiai munkássága további ismertetést, tanulmányozást és elemzést igényel...

*
A „Fasizmus és Harmadik Birodalom” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik az itáliai filozófus tollából a jobboldal szempontjából szeretnék megvizsgálni a fasizmust a filozófia mesterének tanulmányaiból, a megszokottól eltérő nézőpontból és következtetésekkel... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
Vámbéry tanulmánykötet Sárközy Miklós 4,990 Ft 4 491 Ft
Hooponopono - Gyógyítás szeretettel Dr. Diethard Stelzl 4,490 Ft 4 041 Ft
Helynévrégészet 1. Faragó Imre 2,900 Ft 2 610 Ft
Bercsényi Miklós válogatott levelei 2,200 Ft 1 980 Ft
Beszéljenek az iratok Halmy Kund 1,500 Ft 1 350 Ft
Megérte? Für Balázs 2,000 Ft 1 800 Ft
Irgalom Németh László 2,300 Ft 2 070 Ft
Mesetudomány és vallástörténet Honti János 1,450 Ft 1 305 Ft
Műsoron kívül Márai Sándor 1,990 Ft 1 791 Ft
A Fény Hegye Radnóti Alice 2,800 Ft 2 520 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^