Hagyomány

Mátyás Király

A holló jegyében

Fejezetek a Corvinák történetéből

Kiadó: Corvina

Státusz: Készleten.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 9 990 Ft
Internetes ár: 8 991 Ft
Mátyás Király - A holló jegyében
Leírás: A Corvina könyvkiadó 50 éves születésnapjára kiadott gyönyörű könyve Mátyás királyunk elveszett Corvináival foglalkozik, ezeket próbálja meg összegyűjteni és csodálatos képekkel bemutatni!

Mátyás király Corvinái a kora páratlan gyűjteménye volt.

Mátyás nevezetes könyvtáráról, amely a reneszánsz palotává alakított budai vár két, külön e célra épített díszes termében volt elhelyezve, a kortársak szuperlatívuszokban nyilatkoztak.

Az uralkodó a második házassága révén szoros kapcsolatba került Itáliával, udvarában humanista tudósok és reneszánsz művészek egyaránt megfordultak.

A könyveit is olasz miniátorok készítették - különböző műhelyekben. A király halála után szétszóródott könyvtár évszázadokon át a legendák világában élt, míg a XIX. században meg nem kezdődött - s a mai napig is folyik - a kötetek összegyűjtése, az állomány rekonstrukciója.

A Corvinák kalandos történetét, változatos tartalmukat és stílusukat, szép bőrkötéseiket gyűjti össze ez a legkitűnőbb olasz és magyar szakemberek által összeállított kiadvány, amellyel a Mátyás-könyvtár nevét viselő kiadó egyben fennállásának ötvenedik évfordulóját is ünnepelte.

*
„A HOLLÓ JEGYÉBEN” című ezen kiadványt a Corvinák kalandos történetét, változatos tartalmát és stílusukat megismerni kívánó olvasóink figyelmébe ajánljuk.


Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 9 990 Ft
Internetes ár: 8 991 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Mátyás Király - A holló jegyébenMátyás Király - A holló jegyébenMátyás Király - A holló jegyébenMátyás Király - A holló jegyébenMátyás Király - A holló jegyében
ISBN 9789631353587 240 oldal, (2004)
Kemény kötésű fűzött
Kapcsolódó linkek
Sa­ját kész­let­ről szál­lít­ta­tunk a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel.Vissza a listához<<>> Mátyás Király Corvina
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Szunyoghy András Rajz abc kezdőknek és haladóknak 3,990 Ft 3 591 Ft
Friedrich Klára Grál kehely - király kehely 2,000 Ft 1 800 Ft
Ütő Endre Vigyázz, emberiség! Vigyázz, magyarság! 1,500 Ft 1 350 Ft
Shirley MacLaine Benső útjaimon 2,690 Ft 2 421 Ft
Csermely Péter Hálózatok bűvöletében 1,500 Ft 1 350 Ft
Gulyás Dénes Félhanggal a felhangok fölött 1,500 Ft 1 350 Ft
Deér József A magyarok Szent Koronája 6,900 Ft 6 210 Ft
W. Bernard Carlson - Princeton University Tesla - Az elektromosság korának feltalálója 5,990 Ft 5 391 Ft
Csányi Vilmos Gáspár András Hablicsek László Halmai Péter Kiss Endre Kiss J. László Palánkai Tibor Papanek Gábor Vértesy László Kataklizmák csapdája 4,950 Ft 4 455 Ft
Mátyás Szabolcs A legek nemzete 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^