Antropológia, Őstörténet

Magyar Adorján

Magyar építőízlés

Kiadó:

Státusz: Készleten.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 990 Ft
Magyar Adorján - Magyar építőízlés
Leírás: Magyar Adorján (1887-1978) Budapesten született és a montenegrói Zelenikán halt meg, ahol az édesapja által alapított Hotel Plaza Zelenika tulajdonosa volt egészen a második világháború utáni államosításig. Gyermekkorát Erdélyben töltötte. Felsőfokú művészeti tanulmányait (rajz, festészet, szobrászat) Firenzében és Rómában végezte.

A művészeteken kívül a néprajz, a nyelvészet és az antropológia érdekelte, melynek középpontjában a magyar ősmúlt állt.

A magyar múltra vonatkozó nézeteinek alapja az a tétel, hogy a magyarság őshonos nép a Kárpát-medencében. Műveiben ezt bizonyítja számtalan nyelvészeti, néprajzi és embertani adattal.

Egyik legsikerültebb írása, a most (2007) kiadott Magyar építőízlés is e megállapítás szellemében íródott.


Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 990 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Magyar Adorján - A lelkiismeret aranytükreMagyar Adorján - Magyar építőízlésMagyar Adorján - Ős magyar rovásírásMagyar Adorján - A CsodaszarvasMagyar Adorján - Elméletem ősműveltségünkről
ISBN 9789630620390 144 oldal, (2007)
Puha kötésű ragasztott
Kapcsolódó linkek
Sa­ját kész­let­ről szál­lít­ta­tunk a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel.Vissza a listához<<>> Magyar Adorján
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Fancsalszky Gábor Állat - és emberábrázolások a késő avar kori öntött bronz övvereteken 5,990 Ft 5 391 Ft
Gönczi Tamás A Pilis titkai I. 3,800 Ft 3 420 Ft
Juhász Katalin Meg is mosakodjál 3,200 Ft 2 880 Ft
Sajbán Tibor Népi cserépkályhák 2,400 Ft 2 160 Ft
Bíró Zoltán Országkép 3,400 Ft 3 060 Ft
Marton Veronika Magyarország a kereszt árnyékában 2,990 Ft 2 691 Ft
Czeglédi Katalin Szkíta-hun nyelv őstörténete 3,800 Ft 3 420 Ft
Fejes Pál ...és még mindig a homo sapiens őstörténelme... 4,200 Ft 3 780 Ft
Illyés Gyula Hetvenhét magyar népmese 3,999 Ft 3 600 Ft
Bunyevácz Zsuzsa A Szent Grál üzenete 2,999 Ft 2 700 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^