Antropológia

Magyar Adorján

Magyar építőízlés

Kiadó:

Státusz: Kifogyott.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
Kategóriák: Antropológia, Hagyomány, Kárpát-medence, Magyar nyelv, Nemzet, nemzeti, Néprajz, Ősmagyarok
Leírás: Magyar Adorján (1887-1978) Budapesten született és a montenegrói Zelenikán halt meg, ahol az édesapja által alapított Hotel Plaza Zelenika tulajdonosa volt egészen a második világháború utáni államosításig. Gyermekkorát Erdélyben töltötte. Felsőfokú művészeti tanulmányait (rajz, festészet, szobrászat) Firenzében és Rómában végezte.

A művészeteken kívül a néprajz, a nyelvészet és az antropológia érdekelte, melynek középpontjában a magyar ősmúlt állt.

A magyar múltra vonatkozó nézeteinek alapja az a tétel, hogy a magyarság őshonos nép a Kárpát-medencében. Műveiben ezt bizonyítja számtalan nyelvészeti, néprajzi és embertani adattal.

Egyik legsikerültebb írása, a most (2007) kiadott Magyar építőízlés is e megállapítás szellemében íródott.


Megosztom: Megosztom Facebookon Megosztom twitter-en 
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Magyar Adorján Kemény Ferenc Kosztolányi Dezső - Magyar nyelvünk tökélyérőlMagyar Adorján - Magyar építőízlésMagyar Adorján - Elméletem ősműveltségünkrőlMagyar Adorján - A CsodaszarvasMagyar Adorján - A lelkiismeret aranytükre
ISBN 9789630620390 144 oldal, (2007)
Puha kötésű ragasztott
Kapcsolódó linkek
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a tar­soly­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Egyéb külföld:
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a tar­so­lyon ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Varga Géza Így írtok ti magyar őstörténetet 4,000 Ft 3 600 Ft
Sebestyén István Serkenj lelkem! 3,800 Ft 3 420 Ft
Taxner Tóth Ernő Fölemelkedni vagy lesüllyedni? 1,500 Ft 1 350 Ft
Csengery Antal Az altaji népek ősvallása tekintettel a magyar ősvallásra 1,900 Ft 1 710 Ft
Gönczi Tamás Napúton 5,500 Ft 4 950 Ft
Tanka Endre Molnár Géza Nem én kiáltok, a föld dübörög 3,800 Ft 3 420 Ft
Báró Nyáry Albert A heraldika vezérfonala 9,100 Ft 8 190 Ft
Kővári László Száz történelmi rege 2,100 Ft 1 890 Ft
Délvidék száz csodája Horvátország 5,995 Ft 5 396 Ft
Gyurgyák János Magyar fajvédők 2,980 Ft 2 682 Ft
Könyvjelző
Biztos? -->
Lap teteje^^