Újdonság

Bank Barbara - Bognár Zalán - Tóth Gábor - Magyarok szovjet fogságban

Magyarok szovjet fogságban

Bank Barbara - Bognár Zalán - Tóth Gábor

Könyv
Nemzeti Emlékezet Bizottsága kiadó, 2016
240 oldal, Kemény kötésű fűzött A4 méret
ISBN 9786158019194
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Bank Barbara - Bognár Zalán - Tóth Gábor - Magyarok szovjet fogságban
Bank Barbara - Bognár Zalán - Tóth Gábor - Magyarok szovjet fogságban
Bank Barbara - Bognár Zalán - Tóth Gábor - Magyarok szovjet fogságban
Bank Barbara - Bognár Zalán - Tóth Gábor - Magyarok szovjet fogságban
Bank Barbara - Bognár Zalán - Tóth Gábor - Magyarok szovjet fogságban
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
A GULÁG betűszó az orosz Glavnoje upravlenyije lagerej - Táborok Főigazgatósága - kifejezés rövidítése és a sztálini Szovjetuniót behálózó munkatáborrendszert jelenti. A rendszer teljes megnevezése Главное управление исправительно-трудовых лагерей (Glavnoje upravlenyije iszpravityelno-trudovih lagerej), aminek jelentése: Javítómunka-táborok Főigazgatósága.
*
1939. szeptemberében Lavrentyij Pavlovics Berija belügyi népbiztos elrendelte a Hadifogoly- és Internálótáborok Igazgatósága (Glavnoje Upravlenyije Vojennoplennih i Intyernyirovannih), rövid nevén GUPVI felállítását, ami a hadifoglyok és külföldről internáltak táborhálózata – a külföldiek Gulagja – lett. 1945-ös átszervezése után ez a táborhálózat 350 főtáborból és körülbelül 4000 melléktáborból állt. A hadifoglyokkal, és a szovjet Vörös Hadsereg által felszabadított és megszállt területekről (Lengyelország, NDK, Csehszlovákia, Magyarország, Románia) elhurcoltakkal jelentősen növekedett a táborokba kényszerítettek száma...
*
1944-1945-ben a megszálló Vörös Hadsereg az akkori Magyarország területéről több százezer embert vetett fogságba, hogy legnagyobb részüket elhurcolja - Szolzsenyicin szavaival élve - a Szovjetunió térképét légypiszokként beborító kényszermunkatáborokba.

A hadifogolyként, illetve internáltként elhurcoltak a GUPVI, míg a szovjet hadbíróságok által hosszú évekre, évtizedekre elítéltek a GULAG fennhatósága alá tartozott lágerekbe kerültek. Ennek a kötetnek a szemelvénygyűjteménye tematikus bontásban, a túlélők visszaemlékezésinek egyes részleteit csokorba szedve örökíti meg az elfogott, illetve az úgynevezett málenkij robot (egy kis munka) ürügyével lépre csalt, közös sorsban osztozó katonák és civilek, férfiak és nők, fiúk és lányok megpróbáltatásait: rabságba vetésüket, a gyűjtőtáborokból a céltáborokig tartó hosszú és gyötrelmes vonatutat, a lágerélet mindennapjait, a foglyok ott átélt szenvedéseit, hazatérésüket, majd az itthoni megaláztatásokat, a rájuk kényszerített hallgatást...

*
A „Magyarok Szovjet Fogságban” című ezen kiadványt a hadifogolyként, internáltként vagy politikai rabként elhurcoltakkal kapcsolatos igen gazdag és szemléletes történeti szemelvénygyűjtemény iránt érdeklődő, történelmünk eme szeletét is jobban megismerni akaró olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
Becsület és kötelesség 2 rész 1945-1998 Gróf Edelsheim Gyulai Ilona 3,500 Ft 3 150 Ft
A szocreál Magyarországon Prakfalvi Endre Szűcs György 4,490 Ft 4 041 Ft
A Zsolnay-kód Tolvaly Ferenc 3,999 Ft 3 600 Ft
Magyarnak számkivetve Nemeskürty István 2,500 Ft 2 250 Ft
Égigérő fű Janikovszky Éva 2,399 Ft 2 160 Ft
Keresztény gazdaság - Globális piacgazdaság Botos Katalin 2,200 Ft 1 980 Ft
Alkonyat Budapest felett Kovács Gellért 4,990 Ft 4 491 Ft
A belső utak könyve Popper Péter 1,480 Ft 1 332 Ft
Bethlen István angliai előadásai Bethlen István 2,800 Ft 2 520 Ft
Ostromnapló 1945 Illyés Gyula 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^