Újdonság

Marc Fromager - Háborúk, olaj, radikalizmus

Háborúk, olaj, radikalizmus

Marc Fromager

Csapdában a keleti keresztények

Könyv
Kairosz kiadó, 2017
160 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789636628000
Státusz: Előjegyezhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Marc Fromager - Háborúk, olaj, radikalizmus
Marc Fromager - Háborúk, olaj, radikalizmus
Marc Fromager - Háborúk, olaj, radikalizmus
Marc Fromager - Háborúk, olaj, radikalizmus
Marc Fromager - Háborúk, olaj, radikalizmus
Termékfigyelés - Előjegyzés
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban e­lő­jegy­zést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Előjegyezhető
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
Az európai átlagember bénultan figyeli az elmúlt évek közel-keleti és észak-afrikai történéseit. Az Európa szomszédságában fekvő, de attól tudatosan távoltartott régiók a mai világ legbonyolultabb háborús övezeteivé váltak...
*
Marc Fromager ebben a kötetben cselekvő keresztényként, franciaként, európaiként összegzi tapasztalatait, gondolatait és kérdéseit(!). Az ACN (Aid to the Church in Need) franciaországi szervezetének elnökeként hosszú évek óta szembesül a Közel-Kelet és Afrika valóságával.

Könyvének legnagyobb értéke, hogy a közvetlen tapasztalati valóságból indul ki. A térség átfogó ismerete, a legősibb keresztény közösségek megmentéséért érzett felelősség és nem utolsó sorban az európai „téblábolás” ihlette Marc Fromager-t...
(Részlet Hölvényi György képviselő ajánlásából)
*
A könyvbemutatón Soltész Miklós államtitkár a köszöntőjében arról beszélt, hogy a média torz híradásai sokszor elfedik a menekültkérdés valós arcát. • Ki a felelős? • Európa miért nem tett semmit? • Mi vajon vállalnánk-e hitünket egy ilyen helyzetben?

Ezekre a kérdésekre nehéz választ adni, ám a társadalmi, politikai közömbösség okait felismerhetjük. Látható az is, hogy a politikailag korrekt beszéd hívei megfeledkeztek az üldözött keresztényekről. Pedig ők megpróbáltatásaikban igen mély hitről tesznek tanúbizonyságot: „Jézus szenvedett értünk, most mi szenvedünk érte.” A történelem ránk hárította a felelősséget, ennek megfelelően kell cselekednünk.

„Ez a könyv a szeretet körkörös rendjére irányítja a figyelmet, és annak gyakorlására hív mindenkit” – mutatott rá Soltész Miklós.

Győrfi Károly nyugalmazott diplomata szerint ismerjük az elmúlt néhány év közel-keleti eseményeit: az iraki háború, a demokráciaexport kudarca, az arab tavasz, a szíriai polgárháború katasztrofális következményekkel járt. Mivel Európa – leginkább annak nyugati része – eltávolodott keresztény gyökereitől, ezért a végveszélybe került keresztényekért nem tesznek semmit.

• Vajon ez egy végzetes csapda?
• Megmaradnak-e ott a keresztények, vagy végül hírmondójuk sem marad?

Reménykedik, hiszen keresztényként nem is tehet mást, mert „az Úr nem hagyja el övéit”.
*
A könyv geopolitikai elemzést nyújt. Feltárja, hogy az olaj és a radikalizmus áll a közel-keleti válság hátterében. „A szíriai háború a látszat ellenére nem polgárháború, a harcosok nagy része ugyanis zsoldos, akiket külföldiek pénzelnek”. Az iszlám radikalizálódása nagy részben felelős a háborúkért...

„Európa lassan elveszíti keresztény gyökereit, ám azt a megoldást sem a szeretet vezérli, amikor tömegeket teszünk gyökértelenné. A keresztényi segítségnek Marc Fromager szerint az a legjobb módja, ha a konfliktusok helyszínén teszünk meg mindent a békéért. Azok, akik a háborús helyzet elől a határ menti táborokba menekülnek, még hazamehetnek, ám Európából soha nem fognak visszatérni”.

*
A „Háborúk, Olaj, Radikalizmus” című ezen kiadványt a szerző alábbi szavaival ajánljuk:

„Jómagam nemcsak a migránsok tömegén ütköztem meg mélységesen, hanem azon is, ... hogyan hagytuk, hogy a délkelet-európai országok egyedül nézzenek szembe ezzel az áradattal... Magyarország akarva-akaratlan, ennek a cunaminak a tengelyében találta magát (...)”

„Közel-Kelet és Afrika problémái eddig ismeretlen kihívást jelentenek a világ, és különösen a »szomszéd« Európa számára. A végveszélybe került keresztény és más vallási kisebbségek megmentése Európa segítsége nélkül elképzelhetetlen.”
*
Ajánlott még:

Dzsihadizmus, radikalizmus, terrorizmus

Az Illuminátusok és az új világrend A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Előjegyezhető
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
Egész lényeddel Polcz Alaine 2,500 Ft 2 250 Ft
Csodák csodája Czakó Gábor 2,730 Ft 2 457 Ft
Iszlám és kard Ónody György 3,990 Ft 3 591 Ft
Ama titkok ragyogása Pardi Anna 2,900 Ft 2 610 Ft
Relatív és abszolút Bolberitz Pál 3,500 Ft 3 150 Ft
Viharlovasok , A táltos fia Benkő László 2,999 Ft 2 700 Ft
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában Pálffy István 1,500 Ft 1 350 Ft
A magyar államiság fejlődése, küzdelmei I-V. kötet Beöthy Ákos 14,900 Ft 13 410 Ft
A jóság hatalma Daniel Goleman 3,490 Ft 3 141 Ft
Golyónyomok Juhász György 1,260 Ft 1 134 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^