Egyéb

nyaklánc

Hun kereszt medál fából

hasított bőrre függesztve

Kiadó:

Státusz: Kifogyott.
Kitűző 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 850 Ft
Internetes ár: 765 Ft
Kategóriák: Egyéb, Hunok
Leírás: mérete: 5 x 3 (medál)

Sumér olvasata a medálnak: Élet-kulcsa.
Négy erő szimbólum
Szerelem keresztje


Megosztom: Megosztom Facebookon Megosztom twitter-en 
Kitűző 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 850 Ft
Internetes ár: 765 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: nyaklánc - Tatárlakai amulett - bőr szíjonnyaklánc - Rakamazi Turul nyakláncnyaklánc - Nagy-Magyarország nyakék bőrszíjonnyaklánc - Ister-Gami oroszlán medál fábólnyaklánc - Nagy-Magyarország nyaklánc nagyobb méretben
()
Kapcsolódó linkek
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a tar­soly­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Egyéb külföld:
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a tar­so­lyon ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Ferdinandy Mihály Az Istenkeresők 3,200 Ft 2 880 Ft
Nemes Dedinai Zsuffa Sándor A hunok története 900 Ft 810 Ft
Kindler László Meg vagyon írva... 2,500 Ft 2 250 Ft
Dr. Grexa Gyula A Csaba monda és a székely hunhagyomány 1,900 Ft 1 710 Ft
Gönczi Tamás Piliscsillag Napcsillag 7,990 Ft 7 191 Ft
Bozóky Edina Attila - A hun király és legendái 2,990 Ft 2 691 Ft
Barabási László Az emberiség története IV. 4,300 Ft 3 870 Ft
Edmond Bordeaux Székely Ökológiai egészségkert 2,500 Ft 2 250 Ft
Edmond Bordeaux Székely Esszénus Jézus 3,250 Ft 2 925 Ft
Dale Carnegie Hogyan fejezzük be az aggódást és kezdjünk el élni - Sikerkalauz 2. 2,450 Ft 2 205 Ft
Könyvjelző
Biztos? -->
Lap teteje^^