A nyári szabadság ütemterve aug. 1.- aug. 8.-ig,
ez idő alatt könyvesboltunk zárva lesz.
Kérjük, látogatásukat és a személyes átvételeket ennek megfelelően tervezzék.

Közélet

Zachar József - A mi huszadik századunk

A mi huszadik századunk

Zachar József

1918, 1944, 1956

Könyv
Heraldika kiadó, 2007
303 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789639204263
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Zachar József - A mi huszadik századunk
Zachar József - Egy az Isten, egy a nemzet
Zachar József - Egy ezredévi szenvedés
Zachar József - A mi huszadik századunk
Zachar József - Egy az Isten, egy a nemzet
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 800 Ft
Internetes ár: 3 800 Ft
Jelen kötet már a címével felveti a kérdést, lehet-e, kell-e még az oly viharos XX. századi magyar történelemről újabb önálló művet írni, miután már könyvtárnyi alkotás született meg mindhárom - itt sorsfordítóként középpontba állított - esztendővel kapcso­latosan is.

Ez a kötet válasz erre. Igen, határozottan vállalt nemzeti érzelmű feldolgozásra még mindig szükség van, papírra kell vetni, mi is történt velünk valójában.

Ezek az írások elsődlegesen a XXI. századból eddig eltelt néhány esztendő hazai politikai bukdácsolásait tapasztalva, az ehhez görcsösen ragaszkodók részéről a hatalomgyakorlás jelen irányvonalának igazolására mutatkozó, a múlt meghamisítását is felhasználó hazugságözön ellenhatásaként születtek meg.

Végleg fel kellett ismernünk, hogy a nemzetközi kommunista Saulusokból nemzetközi demokratikus Paulusok lettek, a változás csupán annyi, megtagadott nemzettestvéreik feletti hatalmukat immár nem orosz szuronyokkal, hanem amerikai bankokkal biztosítják.

Nekik sem a kommunizmus szóban rejlő általánosan közös, sem a demokratizmus fogalom által lefedett népuralom meghatározáshoz nincs közük. Hatalmuk továbbra sem a nemzetakaratot testesíti meg, ezért az ezt igazolni szándékozó, múltat, jelent, jövendőt tekintve egyaránt megtévesztő tanításaikat tapasztalva, nem hallgathatunk tovább.

Ezekkel a mindenünnen visszaköszönő hamis nézetekkel szemben a múltbéli eseményeket illetőn feltétlenül indokolt a már megjelent, de elfeledett, vagy még levéltárakban, irattárakban elfekvő forrásokhoz visszanyúlni és azok tükrében, azokra építve a valós összefüggéseket bemutatni.

Hiteles csak az a történelmi mű lehet, amely - miként reményünk szerint ez is - így tesz.

*
„A MI HUSZADIK SZÁZADUNK” című ezen kiadványt az 1918, 1944 és 1956- os évek eseményei, az orosz szuronyok helyett az amerikai bankok által biztosított hatalom gyakorlás eszközei, a valós összefüggések iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 800 Ft
Internetes ár: 3 800 Ft
A háború után Alexander Bernát 2,400 Ft 2 160 Ft
Könyvről könyvre Illik Péter 1,890 Ft 1 701 Ft
Inkák tündöklése és bukása ANTIKVÁR Harry Gerol 3,990 Ft 3 591 Ft
Magyar királyok és uralkodók 27 DB KÖNYV EGYÜTT 45,000 Ft 40 500 Ft
Magyar motívumok kifestőkönyve Horváth Ágnes 1,490 Ft 1 341 Ft
Félni csak...kinek is lehet? Bunyevácz Zsuzsa 4,500 Ft 4 050 Ft
Szerteágazó betűsorok Domokos Kázmér 3,500 Ft 3 150 Ft
1956 sajtója október 23-november 4 Szalay Hanna 2,990 Ft 2 691 Ft
Gyeplő nélkül Fekete István 2,200 Ft 1 980 Ft
Abigél Szabó Magda 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^